9 934    8    2  

Legalpant i leilighet

 13     Oslo     1
Hei, Jeg ønsker å kjøpe en leilighet, men så står det at det er "Legalpant for inntil 1G for ubetalte utgifter", med andre ord, selger har visst ikke betalt noen utgifter, og derfor har en eller flere kreditorer tatt legalpant i vedkommendes bolig.

Det står også at leiligheten kan kun selges med forbehold om at kreditoreren(e) frasier seg legalpanten ved salget (av boligen). Med andre ord det er ikke bare selger som må akseptere mitt bud, men også kreditoren(e).

Det jeg lurer på er om disse kreditorene vil ha noen rettigheter/pant i boligen etter at jeg har kjøpt den, eller er det slik at alle deres rettigheter/eierinteresser i boligen forsvinner når jeg overtar boligen? Fordi leiligheten selges jo med forbehold om at kreditorene frasier seg denne retten, med andre ord, gjelden forblir hos selger (jeg antar jo at han innfrir gjelden med salgssummen, 1G er jo kun rundt 80 000 kroner)?

Ønsker selvsagt ikke at kreditorerer skal ha eierinteresser i min bolig, når jeg kjøper denne leiligheten.

Takker for alle svar på forhånd.

Fox
   #1
 519     Østfold     0
Ring og hør med megler. Jeg har sett på to hus som var tvangssalg. I begge tilfellene måtte de som har krevd huset tvangssolgt gått med på summen den blir solgt for. Begge ble også solgt heftelsesfrie. Du har tilnærmet ingen krav om du finner feil med leiligheten i ettertid.
  (trådstarter)
   #2
 13     Oslo     0
Dette finner jeg om legalpanten i salgsoppgaven (hvorvidt jeg blir slitende med denne legalpanten om jeg kjøper leiligheten eller hva det vil si i praksis for meg som kjøper, er veldig uklart for meg. Det burde ha vært lovpålagt å klargjøre slike ting med klare ord)

"Legalpant for inntil 1G for ubetalte utgifter"

"Iht. lov om Eierseksjonssameier, er sameierne overfor sameiets kreditorer ansvarlig i forhold til
sin sameiebrøk. Ved manglende betaling av fellesutgifter har sameiet lovbestemt pantesikkerhet i
den enkelte eierseksjon inntil 1 gang folketrygdens grunnbeløp."


"Det tas forbehold om panthavers salgssamtykke."

Hva vil dette si for meg som kjøper?  ???
   #3
 208     Oslo     1
Det innebærer at sameiet/borettslaget har en tinglyst panterett for eventuell skyldig husleie/fellesutgifter. Dette er vanlig på leiligheter, og vil forsatt ligge som en heftelse når du overtar. Det du må sikre deg er at det ikke foreligger skyldig husleie ved overtakelse.

Dette er for at ikke de andre sameierne i blokka skal være nødt til å punge ut dersom en huseier ikke betaler inn husleia si.

   #4
 211     0
Dette er trygt. Ved alle selveierleiligheter har sameiet legalpant. Det står i eierseksjonsloven. I noen sameier sameiet i tillegg en tinglyst heftelser på dette.

Dvs at sameiet automatisk får ta pant i seksjonen om eier ikke betaler fellesutgiftene.

Ang. denne leiligheten: Megler plikter å innfri eventuelle ubetalte fellesutgifter ved oppgjøret.

Ang. forbeholdet megler har tatt: Eiendommen er mest sannsynlig overheftet. Dvs at den antatte salgssummen er lavere enn pantet selger bank har i leiligheten. Når leiligheten selges må megler innhente pantefrafall fra kreditorene. Dette er som regel uproblematisk. Worst case: banken nekter pantefrafall og eiendommen forblir usolgt.

Du vil uansett ikke ende opp med selgers lån. (for øvrig en de tingene som gjør det tryggere å kjøpe via megler)

Ang tvangssalg: Om dette var et tvangssalg ville det stått særdeles klar og tydelig i salgsoppgaven (prospekt på trykk). Det skal imidlertid ikke stå i finn-annonsen.

Hilsen Eiendomsmegler.
   #5
 208     Oslo     0
Det høres rart ut at det skal være mulig å si fra seg et legalpant. Er du sikker på at det gjaldt legalpantet og ikke andre panteheftelser?
   #6
 211     0
Vanlige kreditorer har ikke mulighet for legalpant. Det er bare sameiet og kommunen som kan ha legalpant i en eierseksjon.
   #7
 217     Asker     0
Hvis dette er et tvangssalg så går det gjennom tingretten, som evt. godkjenner budet og sørger for at alle heftelser slettes.

   #8
 208     Oslo     0
Det er viktig å forstå at selve legalpantet fortsatt vil være tinglyst på eiendommen, da det er sikkerherhet for eventuell fremtidig skyldig husleie og det følger av lov.
Derfor tviler jeg på at at dette er riktig. Alle krav må være oppgjort, men legalpantet vil fortsatt ligge der. (Det er lovbestemt nettopp for å sikre sameiet/borettslaget). En slik heftelse blir ikke slettet ved tvangssalg. Men det evt underliggende kravet (skyldige beløpet) må ordnes opp i. Vel og merke dersom det foreligger et slikt skyldig beløp. For det er slettes ikke sikkert. Og ut fra innlegget så finner jeg heller ikke at det er noe som tilsier at selger ligger på etterskudd med husleie.


Det står også at leiligheten kan kun selges med forbehold om at kreditoreren(e) frasier seg legalpanten ved salget (av boligen). Med andre ord det er ikke bare selger som må akseptere mitt bud, men også kreditoren(e).