15 612    24    0  

Mangel oppdaget før overtakelse. Hva skal man gjøre?

 286     Tromsø     0
Vi har kjøpt et hus med utleie i kjelleren. I Forige uke fikk vi vite at det var funnet sopp og fukt i kjelleren av hun som leier der. Når vi undersøkte leiligheten var det mange sorte prikker på veggene og tydelig at det har vært fukt i to hjørner. Leiligheten var bebodd og møblert på visningen slik at vi ikke hadde muligheten til å oppdage dette, og det er heller ikke nevnt i egenerklæringen fra selger. Selger har eierskifteforsikring.
Når vi kontakter megler vil han ikke gi oss noen råd, annet enn at vi må reklamere til Protector. Vi har enda ikke overtatt huset. Huset har skiftet drenering i 1989 og blitt innredet som hybelleilighet i 1988, med platon på utsiden og innsiden av murveggen, lektet ut og isolert med 5cm mineralull på innsiden og sponplater, på utsiden isolert med 7,5cm drensplater (ser ut som glava glassull). hybelen er på 29 kvadrat. Hva skal vi gjøre? Har tenkt på å holde tilbake penger, men da har vel selger mulighet til å nekte overtakelse og heve salget? Er det da protector som nekter oss å overta, eller er det selger?

   #1
 22 352     Akershus     0
Dette er dårlig av megler. Du kan prøve deg på å kreve avslag og se om dette fører frem. Et annet spørsmål er hvor mye ønsker du dette huset?
   #2
 9     Rogaland     0
Hei

Hadde jeg vært deg så hadde jeg ringt protector og hørt hva di mente om saken.
Jeg ville og tatt kontakt med en advokat som forteller hva du bør gjøre, får vel noen timer med advokat gjennom LO, safe eller en annen organisasjon vist du er medlem i noe slik.
Dette bør du gjøre ASAP, slik at du får gang på saken.

Merkelig at megler ikke tar ansvar her.

Mvh
M0qAk

   #3
 181     Haugesund     0
Megler kan ikke ta ansvar eller stilling til saken, men skal selvsagt informere deg om hvilke rettigheter dere som kjøper har.

På lik linje som at dere er bundet av deres bud, er også selger bundet av deres aksept. Det finnes ingen angrefrist ved boligkjøp.

Dersom dere holder tilbake penger på egen konto kan selvsagt seger nekte å la dere overta boligen. Dette strider også forøvrig mot "ytelse mot ytelse" prinsippet.

Ønsker dere å overta på avtalt dato anbefaler jeg på det sterkeste at dere holder tilbake en minnelig sum.

Ved overtagelse av huset skal dere signere på overtagelsesprotokoll. Dette er det endelige beviset på at boligen er avhende ihht kontrakt. Her kan dere også føre på evt anmerkninger. Ved å bemerke at eksempelvis 150 000 skal holdes igjen på meglers klientkonto intill omfanget av mangelen er undersøkt og skaden taksert av autorisert taksmann, vil dere stå sterkere ift utbedring av skaden. Dere har således overholdt deres del av kontrakten. Pengene vil bli stående på meglers klientkonto intill saken er avklart og enighet oppnådd.

Dere kan også ihht kontrakt kreve skaden utbedret før overtagelse. Dette vil gjerne føre til at overtagelsen forskyves. noe som i mange tilfeller lan være vanskelig for begge parter. Som kontrakten presiserer er boligen selgers ansvar frem til overtagelse. Selger bærer dermed også risikoen for uforutsette skader som oppdages før overtagelsen.

På vårt kontor bruker vi ikke Protector. Har ikke inngående kunnskap om deres vilkår, men normalen er at forsikringsselskapet ikke blir koblet inn før overtagelse har funnet sted.


Lykke til!
  (trådstarter)
   #4
 286     Tromsø     0
Eiendomsmegler virker som han spiller dummere enn han er, og tar ikke telefon, men er kun tilgjengelig for meg på e-post.  Jeg har aldri bedt megler om å ta stilling til noe som helst, men har bedt om råd, og dette kan han ikke ta stilling til. Jeg har spørt han om hva fremgangsmåten er, hvilke krav vi kan komme med, og våre rettigheter, men eneste jeg får til svar er at jeg må ta kontakt med eierskifteforsikringen. Vi må ikke absolutt ha boligen, men ser for meg at det er mere pes å få hevet kjøpet, og jeg ser ikke på det som noen krise at det er funnet mugg i kjelleren så lenge at dette kan rettes opp i, og vi slipper økonomisk tap eller belastning. Jeg har snakket med Protector, og de sa jeg måtte reklamere til dem, og deres forsikring gjelder fra signering av kjøpekontrakten. Har vært i kontakt med jusstelefonen hos huseiernes landsforbund, og de mener at det kan høres ut som en mangel fra selgers side. Har snakket med takstmann, og han mener at det ikke er noe poeng i seg selv å ha med takstmann på overtakelse, da han på stående fot ikke kan gi noe estimat på hva slags utbedring som må til, og hva det vil koste. Han sa forøvrig at vi burde holde tilbake 150.000, og dette sa også en bygg ingeniør jeg snakket med. Men spørsmålet da er om selger finner dette så urimelig at han nekter oss å overta, dette vil jo føre til at vi ikke kan dokumentere vårt krav. Å ta konktakt med LO var kanskje ikke så dumt, vet du om fri rettshjelp gjelder i alle saker, også saker som ikke omhandler arbeidstvister? Vi har prøvd å kontakte selger om at vi kan bli enig om en sum å holde tilbake som gjør at begge parter kan sove godt om natta, men har ikke lyktes i å få selger i tale, også spurt megler om å få tilgang for takstmann eller fagmann i forkant av overtakelse slik at et eventuelt kostnadsoverslag kan gjøres før protokollen signeres, men klarer ikke få et svar fra megler på dette heller.En siste ting er jo, har vi krav/rettigheter i forhold til tapt leieinntekt? Ser ikke for meg at noen kan bo i kjelleren mens det finnes sopp der, og vi får derfor et betydelig økonomisk tap. Boligen var reklamert for i prospektet for å ha gode leieinntekter, og godkjent utleie.
   #5
 22 352     Akershus     0
En siste ting er jo, har vi krav/rettigheter i forhold til tapt leieinntekt?
Ja.

Problemet er at har dere overtatt har dere akseptert med mindre dere har en avtale med selger. Dette skal megler hjelpe deg med. Hold tilbake penger. Overtar dere vil Protektor si dere har akseptert fordi dere var klar over dette før dere overtok.

Høres dyrere ut enn 150k btw.
  (trådstarter)
   #6
 286     Tromsø     0
Vi har jo en avtale, men vi må jo kunne ta forbehold. Det er jo på det rene at det skal ganske vesentlige feil til for at vi kan nekte å overta, etter en høyesterettsdom ble det vurdert slik at kjøper ikke kan nekte å overta boligen med mindre mangelen er av en slik karakter at det vil være vanskelig eller umulig å bo i huset. Men ja, kommer vil til det punktet at vi står på overtakelsesdatoen, så må vi nesten holde igjen penger for å kunne sikre oss mot økonomiske tap. Vi har nå faktisk fått tak på selger og blitt enige om å prøve å få tak i en takstmann for å finne ut om det er snakk om svertesopp eller muggsopp før overtakelse. Legger ut et par bilder, kan dere se om dette er hussopp eller svertesopp?
Mangel oppdaget før overtakelse. Hva skal man gjøre? - IMAG0114.jpg - Paulus
Mangel oppdaget før overtakelse. Hva skal man gjøre? - IMAG0115.jpg - Paulus
Mangel oppdaget før overtakelse. Hva skal man gjøre? - IMAG0116.jpg - Paulus
Mangel oppdaget før overtakelse. Hva skal man gjøre? - IMAG0118.jpg - Paulus
   #7
 181     Haugesund     0
Det er en lang prosess å få hevet ethvert kjøp. Selger har også mulighet til å rette mangelsen. Avhendingsloven regulerer kjøpet deres. Gå inn på lovdata.no for mer info dersom du ikke er i besittelse av en lovsamling.

Som tidligere beskrevet har dere oppfylt deres del av avtalen så fremt full innbetalingen er foretatt til meglers klientkonto. Selger kan ikke nekte dere å overta boligen såfremt dette er gjort. Dere betaler aldri direkte til selger ved kjøp gjennom megler.

Dere overtar da som normalt, men med anmerkning på overtagelsesprotokollen at en gitt sum holdes tilbake til skaden er taksert. Dette gjøres ikke på stående fot av en takstmann på selve overtagelsen, men karlegges for deres regning i ettertid. Viser det seg til at det eksempelvis koster 25 000 kr å utbedre skaden, gir dere tillatelse til at 125 000 kr overføres til selger. Dere vil kunne kreve tilbakebetalt kostnaden for taksmann av selger i ettertid. Takstmann burde gjerne oppdaget fuktskaden/mugg ved gjennomgang selv om den var møblert, men dessverre er det ofte slike feil ikke blir oppdaget i forkant.

Vedr tapte leieinntekter, er dette en "kamp" dere må ta via advokat. Det vil alltid være risiko ved boligkjøp, og dessverre finnes det ingen fasit svar på alle komplikasjoner som oppstår. Men ut fra et mitt syn synes som at dette vil kunne utgjøre en vesentlig mangel på boligen. Leieinntektene var gjerne nettopp grunnen til at valget falt på akkuratt denne boligen.

Tegnet dere boligkjøperforsikring? Hvis så, vil dere ha rett til gratis taksering og hjelp med saksfremlegging mot Protector.

Bare et vellment råd: Husk at Protector "ikke er der for å hjelpe dere". De er selgers representanter og betaler ikke velvillig ut erstatninger. Dere vil måtte bevis mangelen og omfanget av den. Hva som står beskrevet i takstrapport mht drennering, levetid med mer vil være momenter dere vil møte.

Har boligen f.eks TG 2, og dreneringens levetid i utgangspunktet er utløpt, vil de gjerne hevde at dette er "noe man kunne regne med"..   Levetider drenering: "Normal tid før utskifting av drenssystem med drensledninger er 20 - 60 år". Deres drenering er innefor dette. Har den også fått TG 2 (- Tilstandsgrad 2,: Middels kraftige symptomer)

Mener derfor at å få skaden rettet for selgers regning før overtagelsen selv om dette kan føre til at den blir utsatt noe, ofte er en enkel og ryddig løsning.

   #8
 2     Oppland     0
Var oppi akkurat det samme i dag. Skulle skrive kontrakt på huskjøp, også hadde selger funnet ut av det var mugg i kjelleren. Selger har forsikring mot sånt, så vi ble enige om å skrive ny kontrakt, der det står at selger er ansvarlig for utbedring av skaden.. Kanskje jeg bare har møtt på en veldig ærlig selger..?
  (trådstarter)
   #9
 286     Tromsø     0
Ja, har lest litt på avhendingsloven, men synes den var litt vanskelig å forstå. Fant en litt bedre forklart gjennomgang på forbrukerportalen og her http://www.advokat-hoie.no/publikasjoner/files/mangler-ved-kjop-av-bolig.html . Megler påstår at selger kan nekte meg å overta hvis jeg ikke betaler hele summen, skal selvfølgelig overføre pengene til meglers klientkonto. Denne summen vi vil holde tilbake, er det noe man må bli enige om med selger, eller er det vi som skjønnsmessig setter denne summen? Det er jo slik det skal være Egge. Jeg føler jo at selger i vårt tilfelle er ganske ryddige de også når man først får dem i tale, men det blir jo nesten alltid ubehagelig når det gjelder økonomi. Må prøve å få tak på en takstmann i morgen, men er jo tvilsomt at vi klarer å få tak på en takstmann på så kort varsel. Er det noen som vet hva en takstmann koster i dag? Skjønner jo at det er veldig avhengig av hva som skal takseres og tidsforbruk og slikt, men sånn normalt en tilstandsrapport for en leilighet på 30 kvm?
Skulle ønske vi hadde mulighet til å tegne kjøerforsikring, men forsto dette måtte kjøpes hos megler, og denne megleren forhandlet ikke dette. Litt lureri kanskje at megler kan selge skifteforsikring til selger men ikke kjøpeforsikring til kjøper. Det er forøvrig ingen tilstandsrapport på huset, kun en verditakst, og denne nevner ikke drenering, men oplysning fra selger sier drenering er byttet i 89.
   #10
 2 018     Strømmen     0
Ble for en stund siden bedt om å bistå i en overdragelse, dette er et resyme av saken:
Kjøper oppdaget mangler ved eiendommen han har skrevet kontrakt på, og forlanger
ved overdragelse at det holdes tilbake kr 300.000,-, selger nekter å underskrive protokoll,
og vil heller ikke overlever nøkler.
14 dager etter begjærer kjører om en middletidig rettslig forføyning, for å få utlevert nøkler.
Dommer gir kjøper medhold, og det blir holdt tilbake kr 300.000,-, og kjøper får nøkler.
Selger påberoper seg retten til å utbedre skadene, men får ikke automatisk lov til dette.
Saken er nå til utredning, og slik det ser ut vil ikke selger få rett til å utbedre skadene selv,
men må benytte firma som er godkjendt av kjøper.
Selger hadde eierskifte forsikring.

Signatur