3 330    19    3  

Overta Enebolig med kontrakt på kjellerleilighet

 96     Sandane     0
Godt nyttår!

Skal overta enebolig i februar med "okkupant" i kjelleren.
Vi forsåvidt hat fyren skal få bu der, men ikkje med så lav leige som nå.
Han betalter nå 5500,- for 80kvm tilsvarande leiligheter i området ligger på 9000,-

Er også 50kvm leiligheter som koster opp mot 6500,-

Er det en måte eg kan sette opp leiga slik at den står i samsvar med resten av området?
eller vertfall sette den opp 2- 2500,- ganske fort.


Signatur

   #1
 92     0
For det første så bør du undersøke kontrakten nøye, i værste fall kan det være mangler i kontrakten som kan gi deg betydelig hodebry (evighetskontrakter, særlige bestemmelser osv.). Når det kommer til å øke leien til "gjengs leie", altså den leien som typisk har vært, så kan man gjøre dette dersom vedkommende har bodd der i tre år eller lenger. Utover dette kan leien justeres tilsvarende konsumprisindeksen en gang per år.

Kontrakten leieboer har er bindende, og forrandringer kan ikke pålegges leieboer uansett om husrommet skifter eier. Du kan heller ikke kaste ut leieboer så sant vedkommende oppfyller sin del av avtalen, utenom ved et par spesielle situasjoner.
   #2
 5 503     0
Såvidt jeg forstår overtar du gammel eiers kontraktsposisjon ift leietaker. Så jeg tror kontrakten fortsatt gjelder slik den står. Forutsetter at det finnes en kontrakt. Både leieboer og utleier beholder sine rettigheter og plikter gjennom et eierskifte.

Hvilken kontrakt har dere med leietakeren? Tidsubestemt eller -bestemt?

Du kan gjerne skrive ny kontrakt med leieboeren, men han/hun trenger ikke gå med på det. Leietaker trenger heller ikke gå med på en kontrakt som gir dårligere vilkår enn de han/hun allerede har.

Så, nei, jeg tror ikke at du kan "sette opp prisen fort" bare fordi det er nye eiere av huset. Så du må forholde deg til husleieloven. Her reguleres adgangen til å justere leien.

Leien kan justeres til prisstigningen (konsumprisindeksen, KPI), men den kan også justeres til "gjengs leie" dersom leieforholdet oppfyller visse krav (forutsetninger er blant annet at leieforholdet må ha vart lengre enn 2 1/2 år, og at det ikke har vært justeringer av leien i den tidsperioden bortsett fra KPI-justering). En slik justering kan gjøres med 6 mnd varsling. Det kan være vanskelig å bli enig om hva som er "gjengs leie".

Edit: Frode_K postet mens innlegget ble skrevet, og har dekket mye av det jeg skriver.
pwb
   #3
 2 048     Ski     0
Som Frode_K sier, sjekk kontrakten. Man kan si opp en avtale hvis man må gjøre nødvendig oppussing, da kan dere jo også si at han kan få leie til ny sum når det er ferdig oppusset.. Man kan vel også si opp en leieavtale hvis man har unger som skal bo der eller man trenger det selv, men sjekk kontrakten hans.
  (trådstarter)
   #4
 96     Sandane     0
Det gjekk fort.

Ja eg overtar den kontrakta som er. men har ikkje sett den enda. (spøre før jul men megler har ferie.)
Leigetaker har budd der i fleire år, og prisen er ikkje justert siste rundtom 5 åra. og da blei den satt ned litt for at han skulle bli værande. (rolig type, drømmeleigetaker tydeligvis. )

Vi har ikkje store planer for oppussing av leiligheten, mest fordi nåverande eiger har prøvd, men leigetaker sa det ikkje var nødvendig. standaren er jo ikkje krise heller slik sett.

Signatur
   #5
 5 503     0
Det er vel ikke leietaker som bestemmer om huset skal pusses opp eller ikke.

Høres ut som om det kanskje finnes en åpning for deg for å kreve prisen justert til gjengs leie. Men det blir jo en vurdering du må gjøre i forhold til risiko. Du kan risikere at det ikke går, og at alt du ender opp med er et dårlig forhold til leietaker. Du kan risikere at dere ikke blir enige om gjengs leie, og at det går til forliksråd osv for så til slutt bli satt til 200,- kr mer enn det du får i dag - da har du ikke kommet så langt. Du kan risikere at leietaker sier opp og flytter.

Såvidt jeg forstår deg ønsker du inntekten fra leieforholdet.
   #6
 919     Norge     0
Når det er kjøp og salg av hus, var jeg av den oppfatning at ny eier av hus kan si opp leietaker og skrive sin egen kontrakt. Men dette er upløyd for meg, antar Google søk får opp endel treff?
HSt
   #7
 25 330     Lillestrøm kommune     1
Jeg vet det er mange som tror som deg olebolle, inkl mange leietakere. Men slikt jeg har forstått det så følger leietaker og kontakt med på kjøpet som beskrevet av sndre her. Eget bruk tror jeg er unntaket som må brukes. Er leietaker ivrig må en kanskje dokumentere hva denne egne bruken går utpå ?

   #8
 486     0
Ville nok først tatt en titt på kontrakten. Regner med at det her er snakk om en tidsubestemt kontrakt?

Så tar du deg en prat med han som bor der. Greit å starte der, kan godt hende han er klar over at leien må opp. Hvis han ikke går med på det så kan du begynne å tenkte på eget bruk eller oppussing for å bli kvitt han. Husk at du da faktisk må bruke den til eget bruk en periode, ikke bare leie den ut rett etterpå. Bruker du oppussingskortet må du faktisk pusse oppe. Ellers kan du få trøbbel hvis leietaker finner ut av det.
   #9
 5 503     0
Det er forskjell på leieforhold. Tidsbestemt/tidsubestemt kontrakt, møblert/ikke-møblert har jeg forstått kan gjøre en forskjell, og man stiller (som utleier) sterkere dersom man leier ut sin egen faste bolig i et kortere tidsrom (f.eks. dersom man skal jobbe 2-3 år et annet sted).

Enig med NickStrong og andre: Det første TS bør gjøre er å få fakta på bordet. Hva står i kontrakten, når ble kontrakten inngått, hva har blitt gjort i leieforholdet siden den tid. Er det muntlige avtaler/tilleggsavtaler som gjelder? Det kan tenkes at en muntlig kontrakt finnes mellom selger og leietaker som kjøper i prinsippet er bundet av, osv.

En eventuell konflikt kan i prinsippet foregå langs to akser: Dersom det finnes noe i leieforholdet som åpenbart er negativt for kjøper, kan det være en reklamasjonssak mot kjøper. Leietaker har i så fall ingen rolle i den diskusjonen. Dersom det er "noe" relatert til kontrakten leietaker har, blir det en diskusjon mellom leietaker og kjøper - selger har i prinsippet ingen rolle i den diskusjonen.
  (trådstarter)
   #10
 96     Sandane     0
Det er vel ikke leietaker som bestemmer om huset skal pusses opp eller ikke.


Er vel ikkje det. men det var jo slik eg har blitt fortalt.


Såvidt jeg forstår deg ønsker du inntekten fra leieforholdet.Såklart vil eg ha inntekter.
Slik markedet er no så kunne eg fått 10.000,- i mnd uten problem.
Men det er ikkje slik at eg på død og liv skal ha 10.000,-på dagen med overtagelse.
Men om eg kan sette opp 1500 - 2500 iløpet av et par mnd så vil jo min økonomi bli bedre.
Signatur