7 484    47    8  

Hvor mye skal bruktbolig prisene ned?

 305     Hordaland     0
Hvor langt ned skal bruktbolig prisene ned nå i denne nedgangstiden?
Jeg tipper 20 prosent her i Bergen men ikke så mye i Oslo.  Jeg meldte meg av en opsjon på å kjøpe et nytt hus for å få mulighet til få en bedre pris senere. Dere bør forberede dere på andre tider fremover.  SSB forskeren sa igår at skatte trykket må økes 18 prosent de neste årene for å opprettholde statens forpliktelser. 

   #1
 395     1
Det blir som å spørre hva slags vær det blir på juleaften i 2023. Det avhenger av en lang rekke faktorer som vi har liten oversikt over.

Om man skal tippe så er det 2 hovedfaktorer som er avgjørende: husholdningenes betalingsevne og etterspørsel i forhold til tilbud. Førstnevnte går trolig noe ned på sikt, mens førstnevnte ser ut til å holde seg på samme nivå som i de senere år. Dette fører trolig til at prisene skal noe ned på landsbasis, men at det vil være store regionale forskjeller utifra tilbud og etterspørsel. Prisene i enkelte byer kan gjerne fortsette å stige dersom etterspørselen fortsetter som før.

Men som sagt vill tipping. Juleaften 2023 blir det forøvrig +4 grader og lett regn i Oslo.

   #2
 5 412     Langhus     0
Denne tråden fra slutten av 2008 sier omtrent det samme:
http://www.byggebolig.no/byggesoknad-saksbehandling/ikke-kjop-bolig-eller-invester-tungt-na

Da gikk boligprisen ned med rundt 7% på landsbasis i løpet av 2009
For Oslo gikk prisen veldig lite ned etter den advarselen (i Q4 2008 )
Prisene hadde riktignok gått en del ned når advarselen ble gitt, men allerede i Q4 2009 var prisen på samme nivå som toppen av 2008

2008 Q1: 126,1
2008 Q2: 128,4
2008 Q3: 122,6
2008 Q4: 115,7
2009 Q1: 115,3
2009 Q2: 125,6
2009 Q3: 130,1
2009 Q4: 128,4

De fleste av oss kjøper og selger i samme marked, og du bør ha bra avkastning på "alternativ sparing" hvis du ikke skal ha pengene i egen bolig.
Signatur
   #3
 5 487     1
Argumentet gjelder bare for egenkapitalen. Størsteparten av kjøpesummen er jo for de fleste lånte penger, så de hadde man ikke fått noen avkastning på disse om man valgte å ikke kjøpe hus.

Her i Rogaland har prisene falt noe det siste året. Noen påstår at prisene har stupt, andre påpeker at de har "normalisert seg", mens andre igjen vil si at det bare er veksten som har stoppet litt opp. Man kan sikkert finne støtte i statistikken for alle påstandene. Jeg har fulgt boligmarkedet her ganske nøye det siste året, og mitt inntrykk er at attraktive boliger går kjapt og til "full pris", mens mange selgere har måtte gå et stykke ned i pris. 10-20% ned virker på meg å være omtrentlig bevegelsen det siste året for mange hus. Nå ser ikke jeg på alle deler av markedet, og det er tenkelig at enkelte hustyper i enkelte områder har oppført seg annerledes.

Om et slikt "fall" skal skje i andre deler av landet er umulig å spå, etter min mening. Dette er en funksjon av tilbud/etterspørsel, men mest av alt handler det om psykologi. I Stavanger-området har prisene gått høyt i mange år pga generell høy betalingsevne, høy etterspørsel og begrenset tilbud. Tilgang på tomter og dermed nybygging har vært minimal. Så kom det en korrigering nå knyttet til aktivitetsnivået i oljeindustrien, og aktivitetsnivået skal nok være relativt lavt en stund til, men så vil jo både boligpriser og aktivitetsnivå i oljeindustrien normalisere seg igjen.

Stavanger/Sandnes er preget av en stor andel mennesker i samme industri. Oslo er nok betydelig mer "hedget" i så måte. Selv om alle bransjer opplever oppturer/nedturer får det ikke så store og synlige konsekvenser fordi det alltid er mange som ikke sitter i bransjen som opplever nedturen/oppturen. Når det gjelder Bergen tror jeg at det også vil være en veldig begrenset nedtur, hvis det kommer en nedtur i det hele tatt. Ingen ønsker å selge med tap, og når prisene går ned stopper rett og slett omsetningen opp (det er det som skjer i Stavanger/Sandnes nå).

Hvis jeg skal synse om prisene i Bergen: Jeg nekter å tro at prisene i Bergen skal ned 20%, hvis man ser på utviklingen over middels-korte tidsintervaller (3-5 år). Kortere perioder enn det er litt meningsløst ift bolig, som for de fleste er en langtidsinvestering.

Dette er bare synsing, selvsagt, men det er jo det tråden inviterer til Smile
   #4
 1 499     Akershus     0
Det er vanskelig å finne en overvekt av boligprispessimister på dette forumet. Å melde fra seg en opsjon som er tegnet på høye nivåer kan være lurt dersom det ikke er noen som synes det er en grei avtale å tre inn i. Boligprosjekter i vårt nærmiljø er stort sett fulltegnet og ser ikke resalg annonsert. Derimot har noen dyre eldre boliger blitt repriset og solgt. Jeg så en bolig bli leid ut for 17000 i mnd med en markedsverdi på ca 5 millioner. Det er egentlig rimelig å leie bolig, gitt normale rentenivå og reduksjon av skattefordeler ved eie av egen bolig. Jeg eier, og tror på lav til moderat vekst. Så lenge prisene stiger med inflasjonen kommer jeg greit ut av å eie.
   #5
 707     0
Jokeren her er om bankene strammer inn eller ikke. Uten finansiering er det ikke mange som får gjort noe.
Uten jobb er det få som klarer å betjene høye lån og blir tvunget til å selge i et marked som ikke er optimistisk og prisene blir presset nedover..


   #6
 1 499     Akershus     0
Når det koster 14700 i året å låne 1 million, vil eie fortsatt være mulig, selv om inntekten skulle reduseres eller stagnere i utvikling. Bolig er ikke der hvor kuttene tas først. At små leiligheter kan oppleve en negativ utvikling er en annen sak, siden kjøpere kan være drevet i iveren av å endelig komme seg inn på boligmarkedet. Så var det dette med begrenset tilbudsside som taler for at presset vil opprettholdes.
jaf
   #7
 4 518     tromsø     0
På dnb sin lånekalkulator koster det :55 344,- (4612,- i måneden).-Det er egentlig ikke sunt at det er gratis å låne penger. Fordi verdien av hus drives opp. De fleste tenker kun på hvor mye de kan betale i måneden og ikke hvor mye lån og risiko de tar. Når en kjøper mener at det ikke er risiko, da lukter det boble. Ingen investering er risikofri ? Men så er jeg litt ødelagt siden jeg opplevde jappetiden. Da gikk bunnen helt ut, og boliger ble "gitt" bort. Når prisene gikk ned, ble det selvforsterkende. Akkurat slik det er når priser går opp.

   #8
 1 036     1484     0
Det kom anslagsvis 25 000 nye innbyggere til Norge i 2015. Det er forventet anslagsvis 60 000 nye innbyggere til Norge i 2016, og det legges planer for langt flere. Det ble igangsatt bygging av omtrent 30 000 nye boliger i 2015. Flertallet av nye boliger gir en vesentnlig dyrere inngangsbillett enn brukte / gamle boliger, det er fortsatt " billigere " å kjøpe en brukt bolig de fleste steder. Om den finnes. Som er hele clouet. Mange steder finnes det få eller ingen brukte boliger å få tak i, noe som setter prisene under press. Selv i et marked der stadig fler ikke lengre kan regne med uendelig økonomisk vekst...

Signatur
   #9
 202     0
Dette avhenger av veldig mange faktorer, også dine egne. En ting er markedet osv, en annen ting er arbeidsledighet. De aller fleste vil beholde jobbene sine, merkelig nok. Så er spørsmålet, vil de som fortsatt kan, kjøpe boliger, når de risikerer og tape penger på egen bolig, eller vil de vente?

Det er spådd krise og krakk i boligmarkedet i mange år, men vi er fortsatt i "underskudd" på boliger. Dette vil være med på å dempe alt som måte skje, i en viss grad. Selv for en bank kan det være lurt å sitte stille i båten til stormen har passert.

Ta så inntektene våre, boliglån på ca 4 mill, koster vel noe sånn som 15 000 i måneden. Har man en samlet inntekt i familien på ca 800.000 kr, så har du ca 50 000 kr etter skatt i måneden, da er ikke fratrekk på renter inkludert. Etter huslån, så sitter man altså igjen med ca 35 000 kr i dette tilfelle. Det skal man kunne klare seg for...

Hva som skjer, vet ingen, men det kan skje ting som gjør at prisene både kan gå mye ned, men også opp...
   #10
 1 499     Akershus     1
Kostnaden på penger er renter etter skatt. Avdrag er sparing og kan ikke hensyntas som en kostnad. Jeg har faktisk hatt avdragsfrihet i snart ti år og lever helt trygt med det, og det gjør banken og.