#21
 3,955     0
Vær obs på at du kan komme innunder NEK 400 - 2010 dersom anlegget ikke ferdistilles innen Juli 2011.

   #22
 21,481     Enebolig     0
Sier TEK 2010 at røykvarslerene skal være tilkoblet strømnett? Jeg trodde det holdt med seriekoblet. Når jeg var på Eaton NEK 2010 kurs, så husker jeg tydelig at representantene sa at de anbefalte 230v detektorer, så jeg oppfattet det ikke som et krav.
   #23
 4,293     0
Dette er det som står i byggteknisk forskrift:
§ 11-12. Tiltak for å påvirke rømnings- og redningstider

(1) I byggverk beregnet for virksomhet hvor rømning og redning kan ta lang tid, skal det brukes aktive tiltak som øker den tilgjengelige rømningstiden. Følgende skal minst være oppfylt:

a) Byggverk, eller del av byggverk, i risikoklasse 4 hvor det kreves heis, skal ha automatisk brannslokkeanlegg. Deler av et byggverk med og uten automatisk slokkeanlegg skal være ulike brannseksjoner. 
b) Byggverk i risikoklasse 6 skal ha automatisk brannslokkeanlegg. 
c) For midlertidige byggverk og for byggverk som ikke er tilknyttet offentlig eller tilsvarende privat vannforsyning, kan det gjøres unntak fra krav om automatisk brannslokkeanlegg. 
d) Der det er krav om automatisk brannslokkeanlegg kan det likevel benyttes andre tiltak som vil hindre, begrense eller kontrollere en brann lokalt der den oppstår. 

(2) Byggverk skal ha utstyr for tidlig oppdagelse av brann slik at nødvendig rømningstid reduseres. Følgende skal minst være oppfylt:

a) Byggverk beregnet for virksomhet i risikoklasse 2 til 6 skal ha brannalarmanlegg. 
b) I byggverk beregnet for få personer og byggverk av mindre størrelse, kan det brukes røykvarslere dersom rømningsforholdene er særlig enkle og oversiktlige. Røykvarslere skal være tilknyttet strømforsyningen og ha batteribackup. I branncelle med behov for flere røykvarslere, skal varslerne være seriekoblet. I byggverk uten strømforsyning kan det benyttes batteridrevne røykvarslere. 

(3) I byggverk med mange personer eller hvor flukt- og rømningsveiene kan være lange og ha retningsendringer, skal rømningsveiene ha god belysning og være merket slik at rømning kan skje på en rask og effektiv måte. Store byggverk og byggverk beregnet for et stort antall personer, samt byggverk beregnet for virksomhet i risikoklasse 5 og 6, skal ha ledesystem.

(4) For byggverk i risikoklasse 5 og 6, øvrige byggverk for publikum, samt arbeidsbygninger, skal det foreligge evakueringsplaner før byggverket tas i bruk.

(5) Branntekniske installasjoner som har betydning for rømnings- og redningsinnsats skal være tydelig merket, med mindre de bare er beregnet for personer i én bruksenhet og personene må forventes å være godt kjent med plasseringen.


Dette er da forskriften for selve huset, det må på ingen måte blandes inn i elektronormen NEK400.

   #24
 21,481     Enebolig     0
Med andre ord skal man ha brannalarmanlegg som er tilknyttet strømforsyning i vanlig boliger.
   #25
 5,569     0

Røykvarslere skal være tilknyttet strømforsyningen og ha batteribackup.Med andre ord skal man ha brannalarmanlegg som er tilknyttet strømforsyning i vanlig boliger.


Med andre ord er det satt krav til et helt ordinært, vanlig alarmanlegg for røykvarsling. Alle vanlige alarmanlegg solgt de siste 10 år er tilkoblet 220V med en stikkontakt og har batteribackup.
   #26
 21,481     Enebolig     0
Neida, jeg har enkle 230v detektorer med batteri backup fra Hager.

  (trådstarter)
   #28
 218     Sogn og Fjordane     0
Da oppfyller jeg kravet selv om jeg bygger etter TEK 07. Men er det noen som finner installasjonsmanualen til NOBY BS2? Jeg prøvde å søke litt, men fant den ikke...
   #29
 1,110     Oslo / Østfold     0

Men er det noen som finner installasjonsmanualen til NOBY BS2? Jeg prøvde å søke litt, men fant den ikke...
¨
Antar den følger sentralen. Som jeg har skrevet tidligere har jeg senere år installert flere kombialarm Satel CA10 fra NOBY. Her følger alltid med et eksemplar av installasjonsmanual og brukermanual samt også en CD-plate for programmering. Samme også med GSM-sender. Rart hvis ikke dette også er tilfelle med BS2. For å få tilgang på nettet må du være registrert installatør og kunde hos NOBY. Databladet finner du på www.noby.no under brannalarmsentraler.
MGA
   #30
 135     Fårhåpentligvis snart i nytt hus...     0


Røykvarslere skal være tilknyttet strømforsyningen og ha batteribackup.Med andre ord skal man ha brannalarmanlegg som er tilknyttet strømforsyning i vanlig boliger.


Med andre ord er det satt krav til et helt ordinært, vanlig alarmanlegg for røykvarsling. Alle vanlige alarmanlegg solgt de siste 10 år er tilkoblet 220V med en stikkontakt og har batteribackup.


Alarmanlegget er tilkoblet strøm, men de fleste røykdetektorene er fremdeles kun koblet til med batteri (og mange er heller ikke seriekoblet, blant annet Sector Alarm i følge Sector selv).