32,397    25    1  

TEK10 og trådløse brannvarslere

 399     Solkysten     0
Lurer på å saffe meg husalarm. De fleste leverer også nå med trådløse røykvarslere. Men, vil disse være godkjent i henhold til TEK10? Da må de vel være kablet?
Signatur

   #1
 139     Norge     0

Lurer på å saffe meg husalarm. De fleste leverer også nå med trådløse røykvarslere. Men, vil disse være godkjent i henhold til TEK10? Da må de vel være kablet?

De må være kablet hvis det er seriekoblede røykvarslere.

Bruker du sentral kan du ha trådløse.
Signatur
   #3
 139     Norge     0
http://lovdata.no/for/sf/kr/xr-20100326-0489.html#11-10

§ 11-12. Tiltak for å påvirke rømnings- og redningstider
(1) I byggverk beregnet for virksomhet hvor rømning og redning kan ta lang tid, skal det brukes aktive tiltak som øker den tilgjengelige rømningstiden. Følgende skal minst være oppfylt:
a) Byggverk, eller del av byggverk, i risikoklasse 4 hvor det kreves heis, skal ha automatisk brannslokkeanlegg. Deler av et byggverk med og uten automatisk slokkeanlegg skal være ulike brannseksjoner.
b) Byggverk i risikoklasse 6 skal ha automatisk brannslokkeanlegg.
c) For midlertidige byggverk og for byggverk som ikke er tilknyttet offentlig eller tilsvarende privat vannforsyning, kan det gjøres unntak fra krav om automatisk brannslokkeanlegg.
d) Der det er krav om automatisk brannslokkeanlegg kan det likevel benyttes andre tiltak som vil hindre, begrense eller kontrollere en brann lokalt der den oppstår.
(2) Byggverk skal ha utstyr for tidlig oppdagelse av brann slik at nødvendig rømningstid reduseres. Følgende skal minst være oppfylt:
a) Byggverk beregnet for virksomhet i risikoklasse 2 til 6 skal ha brannalarmanlegg.
b) I byggverk beregnet for få personer og byggverk av mindre størrelse, kan det brukes røykvarslere dersom rømningsforholdene er særlig enkle og oversiktlige. Røykvarslere skal være tilknyttet strømforsyningen og ha batteribackup. I branncelle med behov for flere røykvarslere, skal varslerne være seriekoblet. I byggverk uten strømforsyning kan det benyttes batteridrevne røykvarslere.Signatur
  (trådstarter)
   #4
 399     Solkysten     0
Hmm, slik jeg tolker dette så må røykvarslerene uansett være tilkoblet strømnettet og ha batteri. Det at de skal være seriekoblet trenger kanskje ikke å bety at koblingen må være kablet. Altså kablet strøm og alarm via radio er OK.
Signatur
   #5
 139     Norge     0

Hmm, slik jeg tolker dette så må røykvarslerene uansett være tilkoblet strømnettet og ha batteri. Det at de skal være seriekoblet trenger kanskje ikke å bety at koblingen må være kablet. Altså kablet strøm og alarm via radio er OK.

Det er slik mange har tolket det,  spesielt produsenter.

Men vi har snakket med DSB om dette,  og trådløs alarm med sentral som har nettspenning og backup er godkjent.
Signatur
   #6
 24,746     Akershus     0
Sitat: "b)  I byggverk beregnet for få personer [enebolig?] og byggverk av mindre størrelse, kan det brukes røykvarslere dersom rømningsforholdene er særlig enkle og oversiktlige. Røykvarslere skal være tilknyttet strømforsyningen og ha batteribackup.
I branncelle med behov for flere røykvarslere, skal varslerne være seriekoblet. I byggverk uten strømforsyning kan det benyttes batteridrevne røykvarslere."

Her står det da at røykvarsler skal være tilkoblet strømforsyningen [230V?] og ha batteribackup. Det kan da ikke holde at bare sentralen er koblet slik? Videre kan det heller ikke holde om sentralen varsler lavt batterinivå på røykvarsler. Det eneste som synes innenfor lovens intensjon er at alle røykvarslerne kan ha felles strømforsyning (med utfallsalarm) og i tillegg idividuelt/eget batteri.

Dersom det er slik, så tilligger det ikke DSB å fravike loven og tolke den etter eget hode.
Signatur
   #7
 139     Norge     0

Sitat: "b)   I byggverk beregnet for få personer [enebolig?] og byggverk av mindre størrelse, kan det brukes røykvarslere dersom rømningsforholdene er særlig enkle og oversiktlige. Røykvarslere skal være tilknyttet strømforsyningen og ha batteribackup.
I branncelle med behov for flere røykvarslere, skal varslerne være seriekoblet. I byggverk uten strømforsyning kan det benyttes batteridrevne røykvarslere."

Her står det da at røykvarsler skal være tilkoblet strømforsyningen [230V?] og ha batteribackup. Det kan da ikke holde at bare sentralen er koblet slik? Videre kan det heller ikke holde om sentralen varsler lavt batterinivå på røykvarsler. Det eneste som synes innenfor lovens intensjon er at alle røykvarslerne kan ha felles strømforsyning (med utfallsalarm) og i tillegg idividuelt/eget batteri.

Dersom det er slik, så tilligger det ikke DSB å fravike loven og tolke den etter eget hode.

"tolke etter eget hode" er vel å dra det litt langt for landets Fagmyndighet innen brann og el-sikkerhet.

Signatur

   #9
 24,746     Akershus     0

...

"tolke etter eget hode" er vel å dra det litt langt for landets Fagmyndighet innen brann og el-sikkerhet.Gitt at dette er nedfelt i lovs form. Kan ikke se at det da tillligger selv en fagmyndighet å "endre loven". Dersom DSB er uenig har de full rett til det, men de må da gå inn for å endre lovteksten, ikke på egenhånd mene noe annet. (Gitt at jeg har forstått situasjonen her rett)
Signatur