673    10    29  

Byggevarepriser på trevirke har gått i været

 9     4
Jeg bygger en to-mannsbolig. (Elementhus) Her har prisen på byggesett gått opp med over 800.000 bare fra april til september i år Jeg tror og håper prisen flater ut i okt, og starter å falle i nov.


Vi er gått igang med grunnarbeid og betong er ventet å være ferdig i slutten av des.
Byggesett skal bestiles til begynnelsen av januar. Jeg vurderer å utsette bestilling av byggesett med minst 1 mnd dersom jeg ser prisene er på vei nedover. Hva tenker dere?

   #1
 3 640     Asker     4
Det er veldig vanskelig å si. Det er store logistikk problemer i mange industrier og leveransekjeder, og det er ikke utenkelig at problemene kan fortsette.

På den andre siden er 400k pr hus irriterende, men er jo mulig å bli være også.
Signatur
Chu
   #2
 42     3
Litt gode nyheter skal man også ha for oss som planlegger å bygge. Maxbo annonserer 10-15% lavere pris på treverk fra august (lenke). Det er selvfølgelig langt fra 2020-prisnivå, men dog.
Som referanse i 2020 fikk jeg tilbud på "tett bygg" av elementer produsert i Latvia og ferdigmontert i Oslo. Prisen var 1,7 mill.NOK. I april 2022 økte prisen til 2,5 mill.NOK for det samme (samme scope norskprodusert 3,3 mill.NOK). Nå sier leverandørene at de kan være med på en rabatt ned til 2,3 mill.NOK totalt. Jeg fisker ikke etter pris, jeg venter på byggetillatelse, men det kan plutselig lønne seg å vente. Det sies også at selv om trevirke går ned så kan andre byggevarer fortsatt øke mot høsten.
Har dere lignende signaler? Det veldig lite aktivitet i "Bygge nytt hus" i det siste, enten liker ikke folk å dele ellers så venter alle på bedre tider. Smile

   #3
 342     4
Hvis det er rett forstått at prisøkningen på byggesettet fra Latvia til "tett bygg" har økt med mer enn 800 000, er dette i så fall 47% økning. Økningen er relativt stor, men fortsatt på et lavt nivå.

Avhengig av finansieringsbehov og personlig økonomi bør fokus vere mer på renteøkning nærmeste to år. Her kan finansieringskostnad øke langt mer enn 47%.

Liten aktivitet kommer av lav etterspørsel etter nybygg. Et helt normalt resultat av tilbud og etterspørsel, gitt forventninger om framtidig økte finansieringskostnader.

Det oser uansett framdrift over prosjektet hvor grunnarbeider alt er igang, uten byggetillatelse.
Signatur
   #4
 3 640     Asker     3
Er jo prosjekter med hundrevis av eneboliger som er satt på vent på ubestemt tid. Med så usikker rent og geopolitisk situasjon er det ikke sikkert det er kjøpere til prosjektert pris på prosjekter 1-2 år frem. Å starte prosjekt for videresalg om 18mnd nå er superrisikabelt.
Signatur
Chu
   #5
 42     3
Mitt prosjekt var totalt på 4,5 mill i 2020 og nå rundt 6 mill. Bare på materiell og timekostnader.
Renteøkninger er betydelige fra ca 1,5% eff. rente i 2020 til ca 4,1% i dag hvis man tar 10 års fastrente (der forventet rentebane er innkalkulert). Med årlig inflasjonsjustering på lønnsinntekter er ikke økt rentekostnaden lik netto kostnadsøkning heldigvis.
Men med dagens antydninger til nedkjøling i markedet (Oslo) og de allerede høye prisene på nybygg prosjekter kan ikke dette være noe annet enn en stille storm i vente i byggebransjen utover 2022.
Dette skjer forresten i mange andre bransjer, jeg er i B2B food ingrenients business internasjonalt – syke prisøkninger til oss og fra oss, hamstring av råvarer pga problemer med tilgjengelighet og forsinkelser og alle aktører sier «this is not sustainable, something is about to happen soon . Vi forventer at priser skal brått nedover. Samme i byggebransjen i Norge?


   #6
 342     1
Pris på nybygg kan man ikke forvente vil gå ned.  Grunnen er den enkle at plan- og bygningsloven (2008) institusjonaliserer høye nybyggingskostnader.  Det er altså lovpålagt å være dyrt.  Politikerskapt.  Pris på nybygg fra entreprenør er mindre avhengig av rente.

Markedsprisen på eksisterende bygg (brukt) kan gå ned.  Den er meget renteavhengig, men også om enn i mindre grad, politikerskapt. Har sett analyser der ca 45% av prisen i bruktmarkedet var forklart signifikant med rentenivå.

Det økonomisk rasjonelle i dagens situasjon er å

a)  vurdere å kjøpe brukt, heri objekt på tvangssalg.

b)  Hvis og mens grunnarbeidet fortsetter, vurdere valg av byggematerialer med lavere prisøkning enn                    element.  Latvia har også det.  43% prisøkning i elementteknikk i tre som byggeform er mye.

Egeninnsats som selvbygger er i prinsippet ikke tillatt på tomannsbolig.  

Den magre trøsten er at for Norges Bank å få kontroll på inflasjonen, må styringsrenten settes minst like høy (i en innfasing høyere) som inflasjonen.  Inflasjonen var 3,5% i 2021.  
Signatur
   #7
 36     Skedsmokorset     2
Jeg er ferdig med å bygge, men lurer på hvordan nedgangen i trelastpriser (senest nå i august) og solid nedgang i stålpriser har påvirket prisbildet? Er det en smule billigere nå?
Signatur

   #8
 3 640     Asker     2
Pris på nybygg kan man ikke forvente vil gå ned…..

Klart den kan gå ned. Men er i hovedsak drevet av kostnaden ved kjøp av tomter og materialpriser. Når dårlig terrassebord har gått fra 9,90 kr lm for noen år siden til 30kr lm så er det klart det er noen kr å hente ut et sted ved økt konkurranse på tilbudssiden ved nedgang på etterspørsel.
Min tomt gikk 70% opp på 2-3 år etter kjøp som også er helt bak mål. Disse tingene kan snu på etterspørselssiden.
Signatur
   #9
 235     2
Pris på nybygg kan man ikke forvente vil gå ned…..

Klart den kan gå ned. Men er i hovedsak drevet av kostnaden ved kjøp av tomter og materialpriser. Når dårlig terrassebord har gått fra 9,90 kr lm for noen år siden til 30kr lm så er det klart det er noen kr å hente ut et sted ved økt konkurranse på tilbudssiden ved nedgang på etterspørsel.
Min tomt gikk 70% opp på 2-3 år etter kjøp som også er helt bak mål. Disse tingene kan snu på etterspørselssiden.


Føler det er lettere å få tak i litt billigere byggematerialer nå enn for et halvt år siden, men det er jo mange ting som spiller inn. Valutakursen (NOK mot andre valutaer) har jo og mye å si. Den norske kronen mot EUR er jo ekstremt varierende. En ting er selve plankene, men er jo utrolig mye annet dill som må kjøpes dyrt, som duker, tape, skruer osv. Litt usikker på hvordan de prisene har utviklet seg. Men ser at stålprisene og har normalisert seg mer...men hvis en skal ha folk til å bygge så vil jo lønninger og pris på andre ting også påvirke...og det blir vel aldri superbillig med TEK17 osv... Men mye blir jo påvirket over hvor mye selgerne av nybygg kan selge det for, som ikke nødvendigvis henger sammen med kostnadene....ref søkkrike utbyggere enkelte steder i landet...
   #10
 1 765     klippdalen     2
og hvor forsvinner pengene? jo. sagbruket sitter igjen med mest


en artikkel i lokalavisa her jeg bor kan fortelle at G3 Gausdal Treindustri SA hadde en omsetning på 827 millioner, og satt igjen med 219mill....

i 2020 hadde de 379mill i omsetning å satt igjen med 26...

så joda.. sagbrukene har gode dager de, mon tru hva 2022 tallene blir. de skal vel sikkert grine til seg strømstøtte også