1 590    30    8  

Bygging innefor 4m grense ?? tinglyst rett til dette ?

 6     0
Vurdere å kjøpe ei tomt X, men liker ikke denne tinglysingen.

_____
- Det aksepteres/tillates bygging innenfor
4-metersgrensen på hver av de respektive
tomtene 'X og Y'.
----------

Ser for meg dette kan bli en kilde til krangel..

Jeg bygger uansett ført.. hva bør jeg gjøre.. eller IKKE gjøre ?

   #1
 907     OSLO     0
Selv om det tillattes bygging innenfor 4-metersgrensen, så betyr det ikke at man får lov til å bryte andre regler. Det skal fortsatt være brannsone på 8 meter mellom bygg osv. Sånn sett så vil det være litt førstemann til mølla med å bygge nærmere grensen enn 4 meter.

EDIT: For å snu på det. Sjekk om naboen allerede har benyttet denne muligheten, siden det vil sette litt begresninger for hva du kan gjøre på din tomt.
   #2
 3 114     Akershus     2
Er ikke noe absolutt krav om brannsone på 8 meter meg bekjent, men dersom det bygges tettere må de veggene som vender mot andre bygg prosjekteres med brannklasse... Men det er meget mulig det må søkes dispensesjon for å få lov til å bygge sånn...


.Thag
Signatur
  (trådstarter)
   #3
 6     0
Det kommer mest sannsynli ikke til å bli bygget på tomt Y-... men jeg vil gjerne vite worst case.. og grardere med deretter
se bilde
Bygging innefor 4m grense ?? tinglyst rett til dette ? - tomt.JPG - Skullis
   #4
 5 503     0
Er dette egentlig et stort problem? Det kan bygges nærmere enn 4 m uansett om det er tinglyst eller ikke, såfremt man får tillatelse. Og det får jo mange. Så utløser det krav til brannvegg osv dersom avstanden er lav.
Ebe
   #5
 4 329     Vestlandet     0
Så lenge det er tinglyst på eiendommen, så er det vel svært lite du kan gjøre med det? Kanskje dette til og med var et vilkår for delingen av tomtene? I så fall kan dere kanskje ikke oppheve tinglysningen en gang, uten samtykke fra kommunen...

Avstand mellom bygg kan som nevnt over håndteres teknisk, med brannskille.
Signatur
HSt
   #6
 25 461     Lillestrøm kommune     0
TS må jo være oppmerksom på at det kan bli trangt og evt skygge av slikt, de har jo ikke lagt inn noen høydeklausul så da gjelder vel reguleringsplan for dette. Er tomtene usedvanlig små ?
  (trådstarter)
   #7
 6     0
Folkens.. takker for innspill..
Frykten min er jo at det blir trangt og skygge.

Derfor trenger jeg ideer hvordan jeg kan sikre meg.
Kan jeg siden det er tinglyst, bygge 2 m fra grense.. og dermed presse ett hus på tomt Y lenger vekk fra meg... eller må det godkjennes med av nabo etc ?

Syns denne avtalen er et tveegget sverd..hadde vært bedre uten !

HSt
   #8
 25 461     Lillestrøm kommune     0
Dere får det bare trangere og mørkere og mer brannkrav jo nærmere dere velger å sette ut byggene, jeg skrinla et tomtekjøp prosjekt jeg så på grunnet en nabotomt som ikke var bebygd, nå er den bebygd med en gedigen koloss av et hus så jeg er glad jeg ikke kjøpte.
   #9
 43     Oslo     0
Du kan ikke bygge nærmer enn 4m fra grensen uten samtykke fra nabo.
Jeg ser på tomt y. De vil nok legge huset så høyt som mulig. Dette fører mest sannsynlig at de plasserer huset i nord-vestre hjørnet av tomten.

Dersom dere føler dere usikre på dette, er det vel bare å kjøpe en annen tomt. Husk at dere skal innfri mange drømmer i det huset dere bygger og dette kan jo fort bli et mareritt.
HSt
   #10
 25 461     Lillestrøm kommune     0
Det spesielle som TS er borte i et at dette samtykke til å bygge nærmere enn 4m er tinglyst som en heftelse på tomten, så her er samtykke gitt ved kjøp av tomt. Det vil medføre risiko for noe økte byggekostnader også og byggene burde egentlig tilpasses hverandre.