(trådstarter)
   #11
 3,910     Asker     0
De er sjekket ja. Privat stikkledning må håndteres, men den andre har vi sett litt på. Avstand til kum ser riktig ut, og trukket et tau mellom kum og neste kum. Ser ut til å være ca rett. Kan ikke være flere meter feil på 7 m rør. Ville vært helt rart. Videre må nabo faktisk flytte røret, da det er i veien for hans nybygg, så da blir det enda lenger vekk.

Utsikten er nice, og det er lite/ingen lyd fra E18, som er uvanlig i området. Det er supert.

Fikk også kommunen til å oppheve en servitutt idag. Det var noe gammelt, men kjekt å få ordnet før søknad, da det var relatert til adkomstveien.

Nabovarsel er under klargjøring, og jeg skal rundt med det til uken. Blir digg.
Signatur

   #12
 299     Oslo     0
Da virker det som det også er under kontroll...
Så da er det bare å håndtere det i byggefasen, men det blir vel en entreprenørsak.
Signatur
  (trådstarter)
   #13
 3,910     Asker     0
Mesterhus står for hele leveransen ser det ut til. Så de vet godt hva de driver med. Vi forsøker å minimere risiko ved å benytte en etablert aktør. Stikkledning ser vi ut til å løse med varierer og litt flytting.
Signatur
   #14
 323     Nittedal     0
"Også startet å få priser på løsninger for brannsikring. Vi må enten bygge brannkum (dyrt!!!) eller gjøre boligsprinkling (heller ikke billig). Men fått noen tilbud på vanntåke"

Er dette etter eget ønske eller er det blitt et krav på nybygg ?
  (trådstarter)
   #15
 3,910     Asker     1
Krav fra Asker kommune, da det er mer enn 100m fra nærmeste brannkum til inngangsdør. Det er desverre slik at det da faller på eier å bygge brannkum, som kommunen så tar vedlikeholdet på. Alternaltiv er boligsprinkling, som det ser ut til at vi går for.
Signatur
   #16
 237     0
Krav fra Asker kommune, da det er mer enn 100m fra nærmeste brannkum til inngangsdør. Det er desverre slik at det da faller på eier å bygge brannkum, som kommunen så tar vedlikeholdet på. Alternaltiv er boligsprinkling, som det ser ut til at vi går for.

Tror vi har hatt en dialog på kommunens krav tidligere.
Ligger nå inne en klage hos sivilombudsmannen på Asker sine krav på dette og en klage hos Fylkesmannen. Videre er det en klage som nylig er avgjort hos fylkesmannen hvor det i beh. av saken åpenbart er oversett en del momenter.
Ellers er det ikke sikkert at det er så dumt med vanntåke. Synes dog 200' høres noe dyrt ut ift. det jeg ble forespeilet når jeg forhørte meg på det. Ville trodd at det heller skulle vært ca halvparten.
  (trådstarter)
   #17
 3,910     Asker     0
Tror prisen er relativt god faktisk. Det er hos oss snakk om ca 30 dyser, og når de alene koster en del tusen pr stk er det klart det ikke blir gratis. Det vil si ink montering. Har fått detaljert tilbud og ser ut til å kunne være Ok. Men kommer til å kjøre noen runder til. Brannkum ligger på ca 10k pr m samt kum, prosjektering +++ så da snakker man fort 600-800k++ for den. Samt der ligger det også risiko.

Husk at boligsprinkling i dette tilfellet betyr sprinkling av absolutt hele boligen. Boder og alt. Men dersom vi skal ha utleie en dag er det litt digg å ha.
Signatur

   #18
 237     0
Godt mulig jeg har feil. Mente bare ganske bestemt at jeg for tre år siden fikk beskjed fra prevent systems at jeg kunne budsjettere med cirka 3000,- pr dyse ferdig installert. Hver dyse dekket cirka 15m2.
Men du får vel en god oversikt når du får inn alle tilbud.

Godtar kommunen vanntåke sånn uten videre?
  (trådstarter)
   #19
 3,910     Asker     0
Det er i tilbudene jeg har gått ikke så langt unna det. Men så et det en del annet også. Prosjektering, ventiler, alarmer og noe pumpesystemer etc. Men de 3-4K er gjerne før mva, så da når du veldig fort 150k som nærmer seg 200 når det er m a på. Endelig antall dyser er først kjent når tegninger er ferdig, og plassering er bestemt. Dersom noen dyser bør være på veggene f.eks, så endrer det også enkelte ting.
Signatur
   #20
 49     0
Jeg ville sett litt på plasseing av dør mellom gang og kjellerstue. Med dagens planløsning vil den tvinge en eventuell TV langt ut mot siden (slik det også nå viser på tegningen). Ved å flytte den lenger inn mot sentrum av huset står du friere til å innrede kjellerstuen.