30 514    39    6  

Hagedam hos naboen

 68     2
Har kjopt hus i et nyetablert byggefelt, som er relativt tettbebygd. En av naboene har anlagt en hagedam i sin hage der han har noen fisker. Den er ca 3m i diameter og ca 70cm på det dypeste. Det er mange små barn i feltet som syntes den er interessant. Vi har gitt våre barn beskjed om å holde seg langt vekke fra denne dammen og det går bra. Siden feltet er nyetablert er ikke alle gjerder og skiller kommet opp.
Vi tok dette opp med han og da sa han han var klar over at han måtte gjerde det inne, men har ikke planer om å gjøre før om 2-3 år, det er mye annet som må på plass før det sa han. Jeg tok opp hvordan denne dammen skulle gjerdes inne i mellomtiden, da ble han noe irritert og sa det har ikke vi noe med. Siden vi jobber skift ser v i at det er jevnlig barn innom på dagtid da de er på jobb og vi har gitt beskjed om at de må væøre forsiktige.
Vi har ingen problemer med dammen, men ser det er mange nysgjerrige barn som er innom. Vi har gitt deres foreldre beskjed om at vi ba deres barn gå vekk fra dammen.
Hvordan er reglene for hagedammer og inngjerding?

   #1
 5 333     Tromsø     1
Jeg googlet etter brønnloven som jeg mener var relevant da vi ble pålagt lokk på brønnen på hytta for at sau på beite ikke skal drukne, og fant denne her som bør ha endel relevant info:

http://vannihagen.no/forum/index.php?threads/viktige-lover-og-regler-n%C3%A5r-man-skal-anlegge-dam.48/

Merk særlig dette:
    For hagedam og andre mindre damanlegg vil inngjerding normalt ikke være nødvendig, dersom det er truffet andre tiltak for å hindre drukningsulykker. Slike tiltak kan være:

        å anlegge grunne partier med dybde høyst 20 cm der barn kan komme til,
        å sikre med gitter, rist o.l. at dybden fra vannspeil til sikring ikke overstiger 20 cm der barn kan komme til, eller
        å bruke vegetasjon eller andre tiltak slik at barn ikke kommer lett til vann.Egentlig litt godt at man ikke må ha gjerde med låst port så fort man har en dam dypere enn 20 cm i hagen. Barn skal ikke overbeskyttes, de må også lære seg at de skal vise litt respekt for åpent vann, uansett om det er kunstig anlagt eller naturlig, samt at de bør lære seg at de ikke skal leke i andres private hager uten å spørre de som bor der om det er OK.
Signatur
   #2
 123     Østlandet     0
Hvis han har fisk i dammen burde han vel kanskje ha netting eller noe annet over for å hindre at de blir tatt av fugler. Tror det var "Tid for hjem" for et par år siden at de laget hagedam og brukte netting eller noe som lignet på en armeringsmatte og la den rett under vannspeilet. Så ut som en kurant løsning...
   #3
 308     Lofoten     0
Burde ikke være noe problem her,dammen er jo ikke lovlig.Desuten er vel slikt søknadspliktig?
Signatur
   #4
 1 307     Hardanger     0
Det er vel ikke søknadspliktig å lage en dam i hagen sin?
Signatur
   #5
 10 486     Akershus     0
Men fortsatt står det at det skal være et mer eller mindre avstengt område dersom det er mer enn 20 cm dypt, og fare for at det kan komme barn dit.

Såvidt jeg skjønner, er det store fare for barn, og dybden er mer enn 70 cm. Altså ulovlig så lenge det ikke er satt opp noe slags fysisk hinder, eller det gjøres tiltak for å redusere dybden til maksimalt 20 cm.
Signatur
   #6
 161     0

Det er vel ikke søknadspliktig å lage en dam i hagen sin?

Dersom den på et eller flere punkter er mer enn 20 cm dyp så er det visst det mange steder, noen steder skriver de på nettsidene at det er 50 cm som er grensa for søknadsplikt, varierer fra kommune til kommune ser det ut til.  Setter du opp et lekebasseng i hagen din skal du i prinsippet søke dersom det står i hagen din lenger enn 2 måneder, greit å vite nå som sommeren er nær.

Dersom dammen på et eller flere punkter er mer enn 20 cm dyp, behøver man ingen sikring rundt, men det blir vel en helhetsvurdering av hvor sikker dammen faktisk er. Om gjerdet står rundt selve dammen, eller rundt hele tomta, slik et gjerde ofte gjør, spiller etter det jeg har skjønt ingen rolle.

Hva jeg syns om regelverket vil jeg nødig sette på trykk. Kom på denne saken når jeg leste tråden

Krever andedammen sikret. http://tb.no/nyheter/krever-andedammen-sikret-1.7141578
Ebe
   #7
 4 452     Vestlandet     0
Beste alternativet er i mine øyne en rist eller et stivt nett som fiskene kan svømme gjennom men ikke barna kan falle igjennom. Det heller ikke være synlig eller sjenerende. Har du foreslått noe slikt?
Signatur

   #8
 797     Nes, Akershus     0
Jeg skjønner problemstillingen slik du ser den ift barns sikkerhet, men samtidig så sliter jeg litt med den. Dette med å få barn til å respektere miljøet rundt seg, og analysere risiko gjennom oppdagelse og lek er for meg helt naturlig.

Vi har noe av den samme problemstillingen, bare reversert. Vi har et "småbruk", dvs en relativt stoooor tomt, deler av dette er skog, og igjennom skogen går en overvannsgrøft. Kall det gjerne en bekk, den er ca 2 meter på det bredeste, og ca 1 meter på det dypeste. Denne har "alltid" ligget der. Vi bor relativt sentralt selv om det er på landet, og i 2007 ble det bygget barnehage på tomten ved siden av. Vi overtok her i 2009, og det aller første spørsmålet fra barnehagestyreren var om vi kunne legge denne "bekken" i rør, ettersom de var bekymret for barnas sikkerhet. Mitt særdeles kontante, og sikkert noe avvisende svar var "nei". Her er det jo en vesensforskjell i og med at vi snakker om en skog/utmark i LNF-område, og dere snakker om et byggefelt. Jeg har sånn sett mitt på det tørre legalt, din nabo er litt på kanten. En bekk er et naturlig innslag i det fri, og sånn sett heller ikke like tiltrekkende som en dam i fine farger.

Mitt forslag er derfor at du istedetfor å presse på slik at han går i forsvar, er å heller forklare ham pent og forsiktig, at selv om det er hans eiendom, at risikoen er stor for at om barn som ikke har adgang der vil være nysgjerrige og kunne komme inn og titte, og om det da skulle komme til å skje en ulykke, stiller han særdeles svakt om han ikke har forholdt seg til lovens bokstav ift sikring. I tillegg er det jo fryktelig ugreit å være "han som ikke gadd å sikre dammen sin sånn at et barn døde!". Ja, jeg prater i verste fall, og særdeles dramatisk. Men dette er jo faktisk verst tenkelig utfall, og det kan skje! Så lar du ham tygge på det noen dager, så ordner det seg nok av seg selv!

(Jeg får tillegge at vi og barnehagen har en særdeles hyggelig tone, og at de er gitt fri rett til bruk av skogen etter eget ønske. Dessverre har de retningslinjer fra sentralt hold (?), som medfører at de ikke får gå nærmere åpent vann enn 50 meter med barna, med mindre voksen/barn-forholdet er 1:1. Dvs at de ikke kan bruke skogen vår til noe som helst når det er flere enn fire barn på avdelingen den dagen.)
Signatur
   #9
 1 461     Trondheim     0
Lær barn fornuftig opptreden ved vann. Er vel ikke eneste dammen de vil komme i nærheten av. Men er enig at ting skal være iht boken mtp utførelse og sikring. Et armeringsnett vil ikke koste stort her.
Signatur
   #10
 10 486     Akershus     0
Den som ikke skjønner at man ikke kan la en hel skokk barnehagebarn leke rundt i skogen når det er en 1 meter dyp bekk der, burde kanskje gå litt i seg selv.

En ting er hva man lærer egne barn, og hvor godt man kan passe på dem. Det er noe ganske annet når man passer andres barn. Det er dessverre aldri godt å vite hva andres barn har lært eller ikke.
Veldig trist at barnehagen ikke kan bruke skogen fordi grunneier på død og liv skal stå på prinsippene.
Signatur