169    10    0  

Uavhengig kontroll

 7     0
Vi har tenkt å starte en total renovering av et hus snart og er avhengig av å få en ferdigattest/midlertidig brukstillatelse til slutt. Banken har ett eget selskap som brukes for uavhengig kontroll. Hvilke sikkerhet gir en slik kontroll? Kan vi likevel risikere å ha betalt for arbeid som ikke er gjort etter forskriftene og som må gjøres om igjen? 

Hva kan vi eventuelt gjøre for å sikre oss mot en slik risiko? Vår verste frykt er å sitte igjen med ett stort lån og ett hus vi ikke får ferdigattest/midlertidig brukstillatelse på.

TSt
   #1
 10 334     0
Er det for å få utløst nytt lån i banken en må ha dette ? Når en har totalrenovering med søknad så må en oppfylle absolutt alle nye regler, TEKxx etc. Balansert ventilasjon, isolasjon, osv. Da kan en ikke ta noen "snarveier" siden det er gammelt fra før.
   #2
 3 192     Asker     0
Dersom det er behov for ferdigattest, betyr det at det er en ansvarlig søker involvert. Det firma er da ansvarlig for at alt er gjort etter søknaden. Derav ordet ansvarlig. Uavhengig kontroll er for din del, for å minske risiko. Fjerne risiko er ikke mulig.


Velger du en billig entreprenør midtsommer regel risiko. Risiko for dårlig arbeid, konkurs etc
Signatur
  (trådstarter)
   #3
 7     0
Vi har en ansvarlig søker ja. Men de har ikke gitt oss klare retningslinjer på hva som må gjøres og ikke. Vi har forstått det slik at vi kan få dispensasjon fra enkelte krav da de ikke lar seg gjennomføre. Men TEK17 er gjeldende i forhold til det meste. Er det meningen at man skal få en liste med krav fra ansvarlig søker, eller skal ansvarlig utførende sørge for dette?

Han vi vurderer som ansvarlig utførende har sentral godkjenning som ansvarlig søker også, så skulle tro han har kjennskap til regelverket som må tilfredsstilles for ferdigattest?

Uavhengig kontroll er ett krav fra banken for å få byggelån. Men vi ønsker det også, da vi ikke vet hva vi skal se etter. Jeg bare lurer på om den uavhengige kontrollen har noen som helst forpliktelse i forhold til å oppdage feil. Om f.eks brannforskrifter tydelig ikke er holdt og de burde sett dette men ikke sier noe og vi ender opp med noe ferdigbygget vi ikke kan bo i, har de ett ansvar? Eller ligger dette på ansvarlig utfører? Eller ansvarlig søker? Eller er det vi selv som privatpersoner som sitter med nesten all risikoen?

Vi har sjekket selskapene på proff og snakket med referanser som var veldig positive. Men det er jo snakk om mye penger og vi ønsker å sikre oss så mye som mulig.
  (trådstarter)
   #4
 7     0
PS! Kan ikke se at det er spesifisert så mye i søknaden om hvordan det skal bygges. Har i alle fall ikke sett noe om balansert ventilasjonsanlegg f.eks. Er det standard og selvsagt at vi må ha det? Entrepenør har i alle fall ikke sagt noe om at det må prises inn.
  (trådstarter)
   #6
 7     0
Jeg har forstått det slik at man ikke trenger å tilfredsstille alle TEK17/tek10 kravene pga husets alder. Men vet ikke hvilke det kan gjøres unntak på. Burde dette stå spesifisert i søknaden? Eller hvor finner man info om dette? F.eks fikk vi beskjed om at vi kunne få dispensasjon på lydkrav
Ebe
   #7
 4 452     Vestlandet     0
Ansvarlig søker står for kommunikasjonen ovenfor kommunen. Din ansvarlige PROSJEKTERENDE skal fikse og ordne alle krav du snakker om. Din ansvarlige utførende skal følge sine sjekklister og rutiner dor oppfølging av prosjekteringsunderlaget som ansvarlig utførende har gjort. Ansvarlig kontrollere de (som du må hente inn) har visse sjekkpunkter som den kontrollerer.

Alle firma skal lever erklæringer om ansvar før jobben gjøres og samsvarserklæringer etter jobben er utført.

Du som tiltakshaver skal ikke finne ut av krav og slikt. Det skal som sagt ansvarlige foretak stå for.

Søknaden har ikke noe med tekniske krav å gjøre, så sant vedtaket ikke gir fritak for konkrete krav. Alle parter i en byggesak skal legge TEK17 som grunnlag for hele prosjektet.
Signatur

Ebe
   #8
 4 452     Vestlandet     0
Jeg har forstått det slik at man ikke trenger å tilfredsstille alle TEK17/tek10 kravene pga husets alder. Men vet ikke hvilke det kan gjøres unntak på. Burde dette stå spesifisert i søknaden? Eller hvor finner man info om dette? F.eks fikk vi beskjed om at vi kunne få dispensasjon på lydkrav

Dette gjelder kun om man søker og før vedtatt fritak. Man kan ikke frita «seg selv , det er kun kommunen som kan gjøre en slik skjønnsvurdering som lover legger opp til.
Signatur
  (trådstarter)
   #9
 7     0
Ok, takk for svar. Jeg må innrømme at jeg er forvirret. Vi har en ansvarlig søker og en mulig ansvarlig utfører. Men vi har ikke noen ansvarlig prosjekterende. Vi har brann prosjektering. Men ellers ikke noe. Ikke har vi råd til noen detaljprosjektering heller. Og vi ble i utgangspunktet forespeilet at alt var klart for å sette i gang nå, så snart søknad om IG er sendt til kommunen. Og der er vi så og si klare. Vi må bare få noe info fra en underleverandør først.

Jeg har ikke noen forutsetning for å vite om tilbudet fra entrepenør dekker kravene i TEK17. Jeg visste f.eks ikke at vi må ha balansert ventilasjonsanlegg. Og aner ikke hvilke andre mulige krav jeg kan ha oversett. Føler meg virkelig ikke ivaretatt som kunde og aner ikke hvem som egentlig har ansvar for å gi meg info om hva som skal passes på. Hvordan skulle jeg f.eks vite at det fInnen noe som heter ansvarlig prosjekterende som en nødvendig å ha når verken ansvarlig søker eller ansvarlig utfører informerer om det? Vi har hatt mange entreprenører på befaring og ingen har nevnt dette eller ventilasjon. Heller ikke i fastpristilbud
Ebe
   #10
 4 452     Vestlandet     0
Du kan sjekke søknaden om hvilket firma som er ansvarlig prosjekterende, men dette er strengt tatt noe du som tiltakshaver er ansvarlig for. Ikke ansvarlig søker.

Men ansvarlig utførende må jo ha tegninger eller prosjekteringsunderlag å bygge etter? Hvis ikke gjør de en grov feil ovenfor kommunen og sin egen erklæring om ansvar.
Signatur