#21
 298     0
Vi er nok heldig for vi har en tomt på 3-4 må, og da har vi solgt et mål allerede.l. Skal si gressklippen tar tid! Heldigvis har jeg pollenallergi, kremt, leit det der.. Ikke lett å komme over sånne tomter som vi har, har fått den gjennom familie... Bare 25 min utenfor Oslo og helt på landet. Ja, vi er heldig og vet at vi er det, hadde ikke hatt råd til hus her hvis vi ikke hadde fått den!  Grin

Var ikke klar over at det var begrensninger på boligareal iht tomtestørrelse. Her i bygda er det byggefelt med hus som er nesten like store som tomta. Synes det er litt rart, tror jeg ville bygd mindre hus og ikke kommet helt opp i naboen. Men med skrånende terreng ol blir virker det vel ikke så tett.. Deilig å slippe 4 timer gressklipping også kanskje.  :)


   #22
 339     Fræna i M & R     0
Jeg bor på landet, en orntlig landbrukskommune, men alikavell driver kommunen å lager byggefelt med tomter fra 550 til 800 m2 tomter. syns det er helt feil politikk å drive slik når det er så mye ledi plass overalt......

Er du heldig og har noe areal du kan få fra familie, kan du nesten garantere at kommunen stikker kjepper i hjula... "nei dette område er regulert til landbruksareal, så dette går ikke.." Og kommunen har som mål å bli større i folketall, "yeah right"...Med den holdningen kommer de ikke langt tror jeg.
Signatur
   #23
 22,342     Akershus     0
Jeg har en tomt på rett over 4 mål. Reg planen er håpløs jeg får bygge 7% på denne. Desto mindre tomtene i området er desto mere får man bygge. Størst hus får du hvis tomten er 999 kvadrat. Jeg får ikke delt tomten heller.
   #24
 22,342     Akershus     0

Jeg bor på landet, en orntlig landbrukskommune, men alikavell driver kommunen å lager byggefelt med tomter fra 550 til 800 m2 tomter. syns det er helt feil politikk å drive slik når det er så mye ledi plass overalt......
Jeg er helt enig. Det er lite fremtidsrettet med så små tomter, man får ikke utvidet huset/garasjen hvis behovet endres. Dette virker helt bakvendt når boligfeltet ligger midt i skogen. Mange steder får man ikke kjøpe to tomter slik at man får en stor.
   #25
 339     Fræna i M & R     0
Surt at du ikke får delt tomten din, men hadde vært litt tøft om du fikk det til. Bort til "naboen" for å klippe plena ;D
Signatur
   #26
 22,342     Akershus     1
Jeg er ikke spesielt glad i kommunen for den flotte regplanen. Tomten ligger sentralt også.
   #27
 45     0
Tomt på ca.700kvm, 25% utnyttelse totalt. Altså garager, grillhytter, dukkehus om så skal være må komme innenfor de 25%.

   #28
 339     Fræna i M & R     0
Syns kommunene rundt omkring i landet burde forandre "MÅ" til "Bør" i reguleringsplanen. Slik at f.eks BYA bør være 25%, og bruke litt skjønn når de ser på huset som skal opp på tomten. Selvsagt ta hensyn til naboer o.l, men være litt romslig.
Signatur
   #29
 1,943     0
Hugs på at kommunane er ikkje aleine om arealpolitikken. På langt nær. Så dersom ein ikkje får frådelt til tomt p.g.a at området er regulert til landbruk, så er det kanskje ikkje kommuneadministrasjonen som har "skylda".

Der er nasjonale føringar på det meste, og kommuen kan ikkje bryte loverk og gå på tvers av retningslinjer. Dersom ein ikkje likar føringane frå staten, så får ein heller jobbe for å endre dette.

Små tomter kjem vel som følge av at områder elles i kommunen er regulert til naturområde, friområde, industri, landbruk etc. etc. Også her har kommunen forpliktelsar, i samband med kommuneplan. Dei kan ikkje regulere til tomtearal over ein lav sko, og vil kunne få pepper dersom dei ikkje har høg utnyttelse i tomtearala sine.

Dette med TU kan det hende at kommunane står ganske fritt på; anar ikkje. Eg syns det er bra at det finst i alle fall; eg ønsker ikkje at der skal vere fri TU slik at ein risikerer byggefelt der husa fyller heile tomta og det ser ut som ei bygate. Det er fint med litt hagar og luft også. Dersom TU'en var fri, måtte ein krangle på dette frå sak til sak; naboar måtte passe på kvarandre og klage til kommune, og DET hadde det blitt mykje byråkrati av. Kommuneansatte har forhåpentligvis betre ting å ta seg til. Langt betre å ha ei grense for TU i utgangspunktet, så får ein heller søke disp i dei tilfella ein treng meir. 
   #30
 1,943     0
Hans: nå snakka eg altså ikkje om di sak altså Wink Det eg lirte av meg var generelt preik.