#31
 430     Akershus     0

Dette med TU kan det hende at kommunane står ganske fritt på; anar ikkje. Eg syns det er bra at det finst i alle fall; eg ønsker ikkje at der skal vere fri TU slik at ein risikerer byggefelt der husa fyller heile tomta og det ser ut som ei bygate. Det er fint med litt hagar og luft også. Dersom TU'en var fri, måtte ein krangle på dette frå sak til sak; naboar måtte passe på kvarandre og klage til kommune, og DET hadde det blitt mykje byråkrati av. Kommuneansatte har forhåpentligvis betre ting å ta seg til. Langt betre å ha ei grense for TU i utgangspunktet, så får ein heller søke disp i dei tilfella ein treng meir. 


BYA er bedre enn TU for å begrense hvor stor andel av tomter det bygges, siden TU gir mer frihet til å velge om man skal bygge stort på et plan eller mindre på to plan. Og TU er ofte høyere enn BYA.

@ra
   #32
 48     1
Parkeringsplasser blir ikke regnet med som bebygdareal. Det er kun selve fotavtrykket til bygningen som er med her. I tilllegg kommer også balkonger ol. som er understøttet med stolper ned til bakken. Utkragede balkonger uten understøtting er ikke med.
Terrasser som ikke er høyere enn 50cm over bakken er heller ikke med.
   #33
 339     Fræna i M & R     0
hva med biloppstillingsplass? står at det skal være 2 biloppstillingsplasser.... går dette under garasje eventuelt?
Signatur
   #34
 20     0
hmm vi bygger også hus nå, dette er også på landet/gård, har ikke hørt noe ang begrensninger når det gjelder m2 hos oss.
vi bygger 165m2 + veranda og inngangsparti
   #35
 18     Sørlandet     0

Man kan lese alt man ønsker om saken og sannsynligvis litt til på Statens Byggningstekniske Etat.

og mer spesifikt.


Ellers bør du dobbeltsjekke med teknisk etat om det er BYA eller TU som er angitt fra deres side, OG at dere har samme forståelse av dette. Det er nemlig mye rart i gamle reguleringsplaner, så vidt jeg har forstått... :-[/quote]

For orden skyld er dokumentene i disse revidert i 2007 og det er noen endringer det er verdt å legge merke til ( iallefall gjør det at våre balkonger ikke blir godkjent utenfor BYA)

Linken til de reviderte dokumentene er denne.

spesifikt om BYA fra side 26.


Bl. a. er følgende endret til 5 meter:
a) Dersom en balkong er understøttet og fri høyde mindre
enn 3 m, regnes arealet med til bebygd areal.
b) Er høyden til planert terreng større, eller
c) balkongen utkraget, regnes den ikke med i bebygd areal.

Om noen mener jeg tar feil, håper jeg de har rett for vi må sannsynligvis endre våre tegninger fordi arkitekten vår ikke var oppdatert. kjedelig....
Signatur
   #36
 87     oslo     2
De reglene (TEK Og veilledere)som gjaldt da reguleringsplanen ble vedtatt gjelder for tomta di. Du må nok sjekke reg.planen for din tomt. Når det gjelder parkeringsplasser, så har flere kommuner parkeringsnormer som er inkorperert i reguleringsplanen.
I Oslo (Småhusplanen) er tilatt BYA maks.24 prosent. To parkeringsplasser a 18m2 pr enebolig. EN av plassene kan legges under terreng og teller da ikke med i BYA.
Regnestykke:
Netto tomt: 1000m2x0,24=240m2 minus 18m2 garasje. Huset kan ha et fotavtrykk på 222m2 med garasje i kjelleren alternativt 204 m2 BYA med to plasser på terreng( eller garasje med carport)
Terrasse mindre enn 50 cm over terreng teller ikke med uansett hvor stor den er.
Komplisert? JA!. Det er nok meningen. Byråkrater liker å hersje med folk- og lager regler deretter.
   #37
 41     Rogaland     0
nå har jeg ikke benyttet maks på mine tomter. tomt 1 er 478 m2 + 36 m2 felles innkjørsel her har vi fått IG for funkis med grunnflate 120 m2 totalt 360 m2 i tre fulle etasjer

Tomt 2 er 853 m2 + 36 m2 felles innkjørsel. Tomansbolig med grunnflate 240 m2 19,2 x 12 m. 3 hele etasjer, men 50 m2 i 3 etsje er takterasse. Men kommer til å bygge den mindre ca 390 m2 totalt

I tilleg en dobbelgarasje på 36 m2 på hver tomt + en enkelgarasje ekstra på den største tomten