14 609    25    0  

Barrierer mellom håndverker og husstand

 70     Oslo     0
Jeg holder for tiden på med å gjennomføre analyser(Simien) av ca 40 rekkehus og er godt i gang med å hente inn tilbud på forskjellige tiltak. Boligene er identiske bortsett fra forskjellen mellom ende og midtrekke. Fordi boligene i ulik grad har blitt oppgradering siden byggeåret har jeg sett det som nødvendig å kunne dele opp tiltakene i flere kategorier.
- Utvendig etterisolering av vegger
- Utvendig etterisolering av tak(samt taktekking)
- Drenering rundt grunnmur med utvendig etterisolering
- Utskiftning av vinduer
- Varmepumpe(luft-luft og luft-væske)
- Solfangere
- Rentbrennede ovn
- Pelletsfyr eller ovn

Man kunne sikkert ha plukket ut flere tiltak men jeg valgte å stoppe her.

Jeg kontaktet lokale tiltaksleverandører og etterspurte tilbud på de forskjellige tiltak med ønske om at de skulle spesifisere hva som er materiell og hva som er arbeid. Jeg har da etterspurt en "komplett pakke" så husstandene ikke skal få seg en uventet utgift når arbeidet eventuelt skal gjennomføres(f.eks "avfallhåndtering er ikke inkludert i prisen"). Jeg opplyste at tilbudene kunne være litt generelle fordi de skulle presenteres for alle husstandene. Det var altså ikke et bindende tilbud. Jeg oversendte forespørselene med plantegninger, spesifisering av tappevannbehov, oppvarmingsbehov, boligenes orientering i terrenget, takvinkel, beskrivelse av oppbygningen i veggene og tak, plassering og størrelse på teknisk rom samt link til googlemaps. Nesten samtlige opplyste at de måtte komme på befaring for å kunne gi et tilbud. Til en av tiltaksleverandørene spurte jeg hva de eventuelt trengte ytterligere opplysninger om for å ikke dra på befaring. Dette spørsmålet ble ikke besvart.

Er det ikke mulig for en håndverker å lage en prisingsmodell på sine tjenester i de tilfellene hvor kostnaden knyttet til arbeidet som skal utføres i liten grad varierer fra jobb til jobb. Kunne ikke dette vært nyttig informasjon for kunden i forkant av en eventuell befaringen. Mange kunder har ofte gjort seg opp en tanke om hva arbeidet de skal ha utført koster, ofte er det et stort sprik mellom deres forventningen og hva det faktisk koster. Slike prisingsmodeller kunne spart håndverkeren for unødvendige befaringer etter min oppfatning. Hva er barrierene? Er det slik innsalget skjer på befaringen fordi kunden må overbevises om at dette er rette mann for jobben? Foreligger det ikke nok informasjon fra kunden til å kunne gi en pris, hva trengs eventuelt? Eller er det slik at kundene er så late at de i gidder å regne på prisen selv?

Min opplevelse av prosessen rundt tilbudsinnhentingen er at det er liten eller ingen kontakt mellom de forskjellige håndverksyrkene. Slik jeg ser det burde det være interessant for en rørlegger å ta på seg ansvaret for jobb og eventuelt kjøpe inn de tjeneste(f.eks elektriker) han ikke kan levere selv mot en liten "cut". Jeg tror mange kunder er villige til å betale litt ekstra for å slippe å forholde seg til to håndverkere fremfor en. Min erfaring til nå er at det nesten alltid er et forbehold i tilbudene, "kunden er ansvarlig for at det finnes en jordet og jordfeilsikret stikkontakt for varmepumpen sin utedel". Hva er barrieren? Ansvaret? Ekstra papirarbeid?

Jeg sier ikke at dette gjelder for alle håndverkere, men mitt inntrykk fra jobbsammenheng og privatliv er at folk ofte er misfornøyd med håndverkere. Min hypotese er at dette skyldes manglende informasjon og ikke bare dårlig håndverk.

Signatur

   #1
 21 488     Enebolig     0
Jeg etterlyser det samme selv, det er altfor lite informasjon mellom yrkene. Grunnen til at jeg etterlyser det er at problemene ofte faller på min yrkesgruppe, og dessverre har vi en tendens til å godta altfor mye.

En prismodell har faktisk vært prøvd ut blant div elektrikerfirmaer, stikk med inntil x meter kabel kr osv... Det slo ikke an i mitt forrige firma.

Rørleggerfirmaer har nå total pakker på bad der kommunikasjonen (på mine jobber) er bedre enn når kunden har fått tak i rørlegger, trikker og tømrer selv. Tømrer firmaer har også som regel avtaler med spesifikke el or rør firmaer.Forbeholdet om jordet stikk og jordfeilbryter er ikke så rart med tanke på at man må ha en elektriker til å gjøre den jobben. En varmepumpemontør har ikke lov til å gjøre dette med mindre han er installatør.

Noen el firmaer monterer varmepumper, og de kunne sånn sett fått til en pakke. Men det er så totalt forskjellig hav som trengs, noen steder borrer man gjennom veggen og setter en stikk, andre ganger må man krysse hele huset med en ny kurs.

Det er heller ikke rart at man skriver div forbehold i tilbud, med dette unngår man mange diskusjoner og sparer tid og penger. Da står det rett ut på papiret hva som er inkludert, og hva som ikke er inkludert. Det er ikke alltid at det er firmaet som har en skrue løs, og i våre tider må man derfor sikre seg.


At kundens forventning til pris ikke samsvarer med tilbudene er ikke uvanlig, et tips er å sjekke prisleiet før man begynner å glede seg. Noe annet skulle bare mangle.
   #2
 22 352     Akershus     0
Å prise jobber er noe av det jeg hater.

Mitt firma gjorde en del arbeid i et rekkehusfelt. Heldigvis var husene like og de første jobbene ble tatt på timer slik at det var lett gi priser.

Jeg skjønner godt at feks en tømrer ikke prøver seg på å formidle rør og el. Særlig disse fagene bygger barriærer rund seg for å holde prisen oppe. Det er uansett ikke gøy å være mellommann, og særlig når det ikke er mulig å rette opp i dette selv.
   #3
 114     0
Anbefaler deg å ta kontakt med et rådgivningsfirma som spesialerer seg på slike sammensatte jobber. Det vil koste litt, men det er ingen tvil om at det får man tilbake i tilbudsprosessen.

Hvis det er et borettslag/sameie med mer enn 8 leiligheter er det i tillegg klassifisert som en profosjonell byggherre, og da dukker det opp mange krav til hva som skal leveres ut til håndtverkerne når man ber om pris. (Feks. skal det leveres med byggherrens SHA/HMS plan)

En rådgiver kan lage en tilbudsbeskrivelse, og kunne hente inn priser fra enten en totalentreprenør eller delentrepriser. Alt etter hva som er lønnsomt for prosjektets art. I tillegg vil han sørge for at andre krav vil bli fulgt opp for dere.

Det å bare be om en ferdig pris fungerer dessverre sjelden. Det må være et overordnet bindeledd mellom de ulike faggruppene, og som spesifiserer nærmere hva som skal være med.

Husk også på at det er ikke bare energi som er viktig når du rehabiliterer i et rekkehus. Det er like viktig eller viktigere å tenke på andre momenter som feks brannsikkerheten.
  (trådstarter)
   #4
 70     Oslo     0
Takk for gode svar! Jeg syns dette er et meget spennende tema med mange uklare faktorer samt en hel haug med myter.

@sOPp

Interessant at dere har testet ut prismodell. Du nevner at det ikke slo an, vet du hva som gjorde at det ikke fungerte?Hva kunne eventuelt vært gjort annerledes?

Total pris på rehab av bad er jo et steg i retningen av samarbeid mellom håndverkere. Jeg ville sett det som positivt å forholde meg til de samme håndverkerne fra andre yrker hvis jeg skulle gjøre enn jobb(gitt at de er dyktige selvfølgelig). Man vil etterhvert kjenne hverandres arbeidsmetoder som forhåpentligvis vil gi en mindre "humpete" hverdag, eller er jeg litt naivt nå?

Jeg er klar over at man må være installatør for å gjennomføre jobben, men som i avsnittet over er det vel mulig å ha en samarbeidspartner på dette området. Kunne en plantegning og kanskje noen bilder vært nok til at en elektriker kunne levert et tilbud til varmepumpeinstallatøren og således gi et fullstendig tilbud til kunden?

Jeg har full forståelse for at man har forbehold i et tilbud, det kan dukke opp uforutsette ting. Men at det trengs en jordfeilsikret stikkontakt er ikke uforutsett. Jeg ville da som kunde satt pris på at det presentert et tilbud hvor denne kostnaden inngår. Skjønner veldig godt hva du mener med løse skruer, hehe. Jeg jobbet tidligere som elektriker og hadde mine stunder hvor jeg gjerne skulle strammet noen løse skruer.

Jeg er helt enig med deg i at man bør sjekke opp priser på forhånd. Men er årsaken ene og alene at kunden er lat? eller kan det også skyldes at det er vanskelig å finne prisinformasjon?

@hans9001

Du hater å prise jobber. Bra, da er det en barriere, men kunne det vært lettere hvis man hadde hatt en prismodell å forholde seg til?Eventuelt andre hjelpemidler?

Er det slik at de jobbene som ble gjort først(timesbasert) på disse rekkehusene ble mer kostbare en de som ble gjort med avtalt pris?

Her pirker du borti et tema hvor sikkert mange er enig med deg. Men hvis dette er tilfelle, hvorfor bygger de barrierer? Det er jo ikke slik at tømreren tar jobbene deres. Jeg oppfatter det som at du ikke ser noe positivt i å være mellommann, men kunne det vært annerledes hvis du stolte på de som du kjøpte tjenesten fra? Er det ikke greit å tjene litt på å formidle en jobb, eller overskygges det totalt av faren for at ting kan gå galt? Jeg tror hvertfall kundene ville satt pris på å forholde seg til en person, eventuelt "one ass to kick"  hvis det går galt ;-)

@TilValhall

Rådgivningfirma  er interessant, men det vil kun være aktuelt i større prosjekter slik som i dette jeg refererer til, men hva med enkelt tilfellene?

Jeg glemte å nevne at dette er selveiere og faller således ikke under kategorien profesjonell byggherre.

Jeg skjønner at det er mange utfordringer knyttet til ferdig pris, men er det helt umulig? I dette tilfelle var ikke prisen bindende så da burde det vel være noe enklere å komme med et anslag på pris? Interessant det du nevner med overordnet bindeledd, kunne dette vært interessant for privatmarkedet. Konsulenter som tar på seg overordnet ansvar ved større rehabiliteringsjobber.

I dette tilfelle er det blitt gjennomført "intervjuer" av husstandene for å kartlegge hva de verdtsetter med tanke på energikostnader, komfort/innemiljø og miljøpåvirkning. Brannsikkerhet burde kanskje også vært kartlagt, takk for innspill.
Signatur
jaf
   #5
 4 549     tromsø     0
Prising påvirkes av om det er vinter med 28 minus, høstregn eller vårregn og vind. Lagringsmuligheter på tomt (er det i en by uten lagringsmulighet?). Er det stillas for å kunne jobbe fort..Fokus på sparing...også på prosjektering som synligjør timeverkene kan være uønsket. Kunde ønsker å bevare "ilusjonen" om at ting er fort gjort og billig. Det skjer ofte når en kjøper gammelt hus og ikke før etter 1 vinteren oppdager at huset knapt er isolert og drenert..Har gjort det selv. Har jobbet med folk som har brukt 1 mill på gammelt og trodde det skulle koste 100 000(til og med folk med fagbrev) Smile. Innvendige arbeid som er beregnet til 2 uker "hobbyarbeid", og som har spist all fritid i 2 år... >Sad Er kunde med og for eksempel river ned gammel kledning og rydder så blir det mindre barierer. Henter kunden matrialer og bærer dem til arbeidstedet, så kan det være 30% av jobben..(opp på stillas?): Kunden ser da mye mer av arbeids oppgavene og blir "mykere".
Siste redigering: 20. mai 2011 14:43:45 av jaf
   #6
 504     Helgelending i Østfold     0
Godt sagt av skribenten over.

Mitt intrykk er at ved å gi et generelt anslag uten befaring kan man sette seg i en situasjon hvor man må rettferdiggjøre forholdenes innvirkning på pris. Og komplikasjoner som fra kundes side oppfattes som bagateller.

En slik diskusjon burde selvfølgelig være greit, men jeg forstår vegringen. Ikke minst fordi endel kunder ikke evner å opptre.. vel, behersket og ordentlig når fordyrende elementer kommer på banen.
La meg ha på det rene at jeg ikke har hatt en prissettende rolle, jeg har vært i situasjoner der jeg har formidlet fastpriser på stykkgods. Og altså blitt hudflettet fordi det var for dyrt.
   #7
 1 036     Akershus     0
Jeg synes det er ganske opplagt at entreprenør må komme på besøk før det kan gis en prisantydning på et litt mer komlisert prosjekt.

Det vil si, det er sikkert mulig å gi en pris (som vil være 2-3 ganger så høy som den burde være - det er den eneste måten å håndtere riisikoen på).

Nybygg er relativt enkelt, rehab er skreddersøm hvor entreprenøren må se hvordan utgangspunktet er.

   #8
 21 488     Enebolig     0

Takk for gode svar! Jeg syns dette er et meget spennende tema med mange uklare faktorer samt en hel haug med myter.

@sOPp

Interessant at dere har testet ut prismodell. Du nevner at det ikke slo an, vet du hva som gjorde at det ikke fungerte?Hva kunne eventuelt vært gjort annerledes?

Total pris på rehab av bad er jo et steg i retningen av samarbeid mellom håndverkere. Jeg ville sett det som positivt å forholde meg til de samme håndverkerne fra andre yrker hvis jeg skulle gjøre enn jobb(gitt at de er dyktige selvfølgelig). Man vil etterhvert kjenne hverandres arbeidsmetoder som forhåpentligvis vil gi en mindre "humpete" hverdag, eller er jeg litt naivt nå?

Jeg er klar over at man må være installatør for å gjennomføre jobben, men som i avsnittet over er det vel mulig å ha en samarbeidspartner på dette området. Kunne en plantegning og kanskje noen bilder vært nok til at en elektriker kunne levert et tilbud til varmepumpeinstallatøren og således gi et fullstendig tilbud til kunden?

Jeg har full forståelse for at man har forbehold i et tilbud, det kan dukke opp uforutsette ting. Men at det trengs en jordfeilsikret stikkontakt er ikke uforutsett. Jeg ville da som kunde satt pris på at det presentert et tilbud hvor denne kostnaden inngår. Skjønner veldig godt hva du mener med løse skruer, hehe. Jeg jobbet tidligere som elektriker og hadde mine stunder hvor jeg gjerne skulle strammet noen løse skruer.

Jeg er helt enig med deg i at man bør sjekke opp priser på forhånd. Men er årsaken ene og alene at kunden er lat? eller kan det også skyldes at det er vanskelig å finne prisinformasjon?Jeg vet ikke helt hvorfor prismodellen ikke slo an, det ble sendt ut i postkasser og lagt ut på nettsiden. Det var vel for dyrt, selv om prisen var god. Folk kjøper ikke stikkontakter som de kjøper hagemøbler, skjøteledning har alltid vært en favoritt for Ola.


Det kan være greit å jobbe med andre håndverkere man kjenner, men det viktigste punktet er å få snakket sammen før jobben begynner. Det er her utfordringen ligger.


Når det gjelder ny kurs til varmepumpe, så er det en enkel sak på nybygg. Ved rehab må\bør man se jobben for å få en god løsning. Jeg velger både "må" og "bør" fordi man KAN legge det den veien det er planlagt utifra tegninger, men den beste løsningen ser man på stedet. Tegninger og realitet er sjelden helt likt.


Dette med jordfeilbryter har med rehab å gjøre. Noen kunder sier de har både jordfeilbryter og jord i kontakten i stua slik at man bare kan borre seg gjennom veggen og ut til utedelen. Når man kommer så mangler alt. Det er et forbehold som verken vil eller bør forsvinne. På nybygg skriver man selvfølgelig ikke dette forbeholdet.


Hvor vanskelig er det å sjekke pris? Tsja, ring to, tre firmaer og få gratis befaring med tilhørende tilbud? Ja, folk blir latere og latere, meg selv inkludert. Alt skal helst ligge ferdig servert på nett. 
  (trådstarter)
   #9
 70     Oslo     0

Prising påvirkes av om det er vinter med 28 minus, høstregn eller vårregn og vind. Lagringsmuligheter på tomt (er det i en by uten lagringsmulighet?). Er det stillas for å kunne jobbe fort..Fokus på sparing...også på prosjektering som synligjør timeverkene kan være uønsket. Kunde ønsker å bevare "ilusjonen" om at ting er fort gjort og billig. Det skjer ofte når en kjøper gammelt hus og ikke før etter 1 vinteren oppdager at huset knapt er isolert og drenert..Har gjort det selv. Har jobbet med folk som har brukt 1 mill på gammelt og trodde det skulle koste 100 000(til og med folk med fagbrev) Smile. Innvendige arbeid som er beregnet til 2 uker "hobbyarbeid", og som har spist all fritid i 2 år... >Sad Er kunde med og for eksempel river ned gammel kledning og rydder så blir det mindre barierer. Henter kunden matrialer og bærer dem til arbeidstedet, så kan det være 30% av jobben..(opp på stillas?): Kunden ser da mye mer av arbeids oppgavene og blir "mykere".


Jeg hevder ikke at det lett å lage en brukbar prismodell bare så vi har det på det rene. Spørsmålet mitt er om det er mulig hva må eventuell foreligge av informasjon. Dere får gi meg beskjed hvis jeg fremstår som en kverulant, det er hvertfall ikke meningen.

Jeg skjønner at det kan være nødvendig å gjøre vurderingen på bakgrunn av årstidene, fremkommelighet og lagringsmuligheter. Men er dette faktorer som må avdekkes gjennom befaring? Kunne det for eksempel vært et tommelfingerregel for pristillegget? Hvordan beregnes egentlig dette tillegget etter en befaring? Er det "fingern i lufta", eller går det an å beskrive resonementene som leder til det endelige tallet?

Forøvrig så har jeg blitt fortalt at prisene på håndverkertjenestene(antagelig tømrerarbeid) er høyere i sommerhalvåret fordi det er mye større pågang. Stemmer dette, eller er det en myte? Tyder ikke dette på ekstreme påslag i prisene for denne perioden hvis det i utgangspunktet er mer tungvindt å gjennomføre en jobb på vinterstid pga været?

At kunden må delta i byggeprosessen for å skjønne at det er dyrt å bygge bolig er helt klart en barriere. Men kunne en mer detaljert pris(etter en befaring) gjort at kunden kunne sett kostnadene knyttet til de forskjellige delene av arbeidet og således vurdert om de var kapable til å gjennomføre deler av jobb selv(hvis det er greit for håndverkeren selvfølgelig).

Prosjektering som synligjør timeverkene kan være uønsket. Hvem er det uønsket av?

Boligens tilstand er desverre bare en liten brøkdel av totalen når boligprisen blir vurdert, og dette er kanskje den største utfordringen knyttet til energirenovering av den norske boligmassen. Isolasjonen i veggene gjenspeiles ikke i prisen, men flisene på badet er en helt annen sak.

Jeg leste at Liv Signe Navarsete ønsker skattefradrag for håndverkstjenester hvor energiforbruket reduseres. Dette er testet ut i sverige og var ment for å stimulere folk til å gjennomføre tiltak samt redusere mengden svart arbeid. Usikker på om det har vært en suksess. http://www.vg.no/dinepenger/artikkel.php?artid=10086058

Det står mer om den svenske modellen på side 5 i denne pdf.http://www.bnl.no/getfile.php/Filer/Publikasjoner/bnl-nytt0309_endelig.pdf

Signatur
  (trådstarter)
   #10
 70     Oslo     0

Jeg synes det er ganske opplagt at entreprenør må komme på besøk før det kan gis en prisantydning på et litt mer komlisert prosjekt.

Det vil si, det er sikkert mulig å gi en pris (som vil være 2-3 ganger så høy som den burde være - det er den eneste måten å håndtere riisikoen på).

Nybygg er relativt enkelt, rehab er skreddersøm hvor entreprenøren må se hvordan utgangspunktet er.


Jeg har full forståelse for at det må en befaring til på de kompliserte jobbene. Men hvis du har en tre meter høy og 15 meter lang vegg av bindingsverk med kledning og grei fremkomlighet til stedet, burde ikke prisen på å for eksempel bytte kledning være den samme for to ulike hus?

Det vil sikkert kunne avdekkes fukt eller andre ting underveis som gjør at jobben blir dyrere, men det faller vel under kategorien uforutsette problemer. Hvordan folk mottar sånne nyheter fins de vel desverre ikke noe fasit på.
Signatur