24 911    21    2  

Byggegrense, hva kan man gjøre over grensen?

 672     Bergen     0
Jeg har en tomt hvor det er satt en for meg litt uforståelig byggegrense. Byggegrensen i reguleringsplanen går ikke mot vei, men mot et stup. Tingen er at tomten nå er planert og planeringen går godt over byggegrensen. Jeg ønsker selvfølgelig å benytte hele det planerte området, så lurer på hva man egentlig har lov å gjøre over byggegrensen uten å måtte søke dispensasjon?
Jeg må bygge mur/rekkverk langs kanten av stupet, og dette vil ligge utenfor byggegrensen, vil det være noe høydebegrensning på dette?

   #1
 5 333     Tromsø     0
Poenget med byggegrensen er kanskje at de ikke ønsker at det skal bygges noen stygg/høy/dominerende mur, og at terrenget utenfor byggegrensen skal få være som det er?
Signatur
   #2
 1 594     0
Hva når byggegrensen "kapper hjørnet på tomta" og tar med seg et stor jafs av huset i tillegg? Får man da problemer med ombygg/påbygg "utenfor" byggegrensa som grenser mot kommunal gate/vei?
   #3
 470     Eide på Nordmøre     0
Tror ikke du får problemer med ombygging/påbygging utenfor byggegrensa. Den ene gavlveggen på huset mitt ligger innenfor byggegrensa mot kommunal vei, men det hindret oss ikke i å få tillatelse til å bygge på huset i motsatt ende.
Signatur
   #4
 4 156     Oslo Vest     0
Her i Oslo er det ikke mulig å bygge utenfor byggegrensen, og innimellom så er disse grensene satt tilfeldig og skaper store problemer for utformingen av hus.

Det kan søkes dispensasjon fra dette, men siden dette er en del av plandelen av reguleringsplanen og ikke den delen som omhandler høyder, utnyttelse osv er det ofte vanskeligere å få dispensasjon.

Slik jeg oppfatter det klassifiseres et brudd på selve plandelen som mer alvorlig enn høyder og utnyttelse.
Signatur
   #5
 220     Sørlandet     0
Kommunen kommenterte utnyttelsesgraden på tomta mi. Fikk lett dispensasjon for å bygge 3,8 % over graden. Dette ble begrunnet med at tomtene var så store i det feltet at det ansås ikke som noen ulempe. Tomta er rett under 1 mål. Kostet noen tusen den dispensasjonen riktignok. Tror det var rundt 6000,-
Signatur
   #6
 4 156     Oslo Vest     0
Min erfaring er også den at det er enklere å få dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene enn fra selve plandelen, som jo byggegrensene er.
Signatur
   #7
 344     Huset mitt     0
Vi bygget på huset og er nå ca 2 meter utenfor byggegrensa mot komunal vei. Var ikke noe problem med disp fra kommunen på det. Sakbehandlers kommentar når jeg la frem planen var: Det eneste fornuftige er jo å bygge ut den veien, kan ikke se at dette er noe problem.

   #8
 1 594     1
Har nå,vært i møte med byggesaksbehandler i kommunen; i utgangspunktet ikke veldig oppløftende. Eneste mulighet er disp. Har derfor engasjert en dyktig arkitekt på saken (ikke advokat, altså!) for å god "arkitektonisk" løsning + bistand med søknadsprosessen.

Saksbehandler fikk se noen skisser vi har laget, og hang seg veldig opp i en utvendig kjellertrapp som er tenkt bygget utenfor denne berømte byggegrensa. Det var ikke akseptert. Hva er deres kvalifiserte gjetning; trengs det egentlig å søkes om å bygge en liten utvendig kjelletrapp som går ned i terrenget? (Argumentet at denne kommer for nært kommunal vei holder vel ikke; trappen stenger jo ikke for sikten i den kommunale veien/krysset.)

Er det bare å gå i gang med støpinga?
   #9
 864     Sokna, Ringerike     0

Hva er deres kvalifiserte gjetning; trengs det egentlig å søkes om å bygge en liten utvendig kjelletrapp som går ned i terrenget? (Argumentet at denne kommer for nært kommunal vei holder vel ikke; trappen stenger jo ikke for sikten i den kommunale veien/krysset.)

Er det bare å gå i gang med støpinga?


Det kommer vel an på hvor villig du er til å rive den, om kommunen forlanger det. Vil nok anbefale deg å søke. Avstand til vei har ikke bare med sikt å gjøre. Det er for at kommunen skal ha mulighet for utbedring og utvidelse av vei og lignende, uten at de får problemer med bygningene som er ved nabogrensene.

Synd om du bruker mye tid og penger på dette, og så får beskjed om å rive det igjen.
Signatur
   #10
 54     Ørsta     0
Hei. Her kjem eg kanskje til å kuppe tråden, men det er j oså mange som kan litt her, så set pris på innspel. Her er eit kart over tomta mi, og dei stripla linjene er byggegrenser. Tomta er 803m2, og med 4m byggjegrense mot bytet, vert det ikkje mykje igjen å byggje på: 16,3m x 12,1m. Skal eg ha inn ei dobbel garasje, så sit eg igjen med veldig lite.

Er det vanleg å få disp for å byggje utanfor byggjegrensa? Korleis går ein evt fram? Ringjer kommunen?

Mvh
Daniel
Byggegrense, hva kan man gjøre over grensen? - tomt.JPG - denyngregarden