58 793    25    5  

Bygging på LNF område

 47     Lofoten     0
Hei,

vi har funnet drømmetomten på 3 mål som er regulert innenfor LNF, på denne tomten står det ett gammelt fjøs og hus som må totalrenoveres. Vi ønsker å kjøpe tomten dersom vi får disp for innkjørsel til to hus (bygging vil skje i fremtiden på denne tomta). Tanken var at dersom vi kjøpte tomten skulle vi renovere huset og leie det ut og at vi på sikt bygger hus fremfor det gamle huset på en knaus (på siden av sånn at dette ikke tar usikt for huset bakenfor).

Vi tok kontakt med kommunen idag som sier at denne tomten ble skilt ut fra ett større område på 3 mål etter velvilje fra kommunen - videre kunne vi søke om disp. for innkjørsel for to boliger men at behandlingstiden var 6 måneder. Damen jeg snakket med gav også inntrykk av at vi mest sannsynlig ville få negativ svar siden det ikke er bebyggelse i området (det er i området, men det ligger nærmere hovedveien, huset ligger i utkant fra hovedvei).

Slik tomten står idag benyttes den ikke til noe, og det er såpass nært mellom fjøs og hus at dette heller ikke benyttes til noe formål. Videre er noe del av tomten ¨landbruk¨i form av gress, mens resterende er skog og mark.

Er det noen som har erfaringer med å få disp. for å bygge på LNF og kan komme med råd?

Slik jeg leser loven gir den rom for bygging dersom arealene imellom ikke kan beholdes som landbruksområde
"Byggeområde bør velges:
i områder hvor det er aktuelt med flere enheter, og
der det ikke er praktisk mulig å beholde arealene mellom enhetene som landbruksområde".


"Hvis det skal bygges hytter i LNF‑område eller gjennomføres bruksendring til annet formål, er det tre muligheter i plan- og bygningsloven: Mulighet 1) I medhold av bestemmelser til pbl. § 20‑4 andre ledd bokstav c om spredt utbygging for boliger, hytter og for ervervsbebyggelse for andre formål enn jordbruk, eventuelt med krav om bebyggelsesplan. I så fall må både lokalisering («hvor») og omfang («hvor mange hytter») vises på plankartet og gå fram av bestemmelsene, jf. nedenfor. Mulighet 2) Reguleringsplan. Mulighet 3) Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel.
For kommunene kan det ofte være vanskelig å velge det formålet som best kan brukes ved mindre utbygging.
LNF‑område med bestemmelser etter pbl. § 20‑4 andre ledd bokstav c om spredt utbygging kan være mest aktuelt dersom:
utbygging skal skje med enkeltstående bygg over lengre tid
utbyggingen skal gjennomføres med stor avstand mellom enhetene med landbruksareal i mellom
det fortsatt er ønskelig for landbruksmyndighetene å ha hånd om fradeling og bygging.
Der bestemmelsen om spredt utbygging av boliger, hytter mv. etter bokstav c brukes, gjelder jordloven § 9 og § 12 om samtykke til omdisponering og fradeling, bortsett fra de tilfelle det er satt krav om bebyggelsesplan for utbyggingen, jf. jordloven § 2
Byggeområde bør velges:
i områder hvor det er aktuelt med flere enheter, og
der det ikke er praktisk mulig å beholde arealene mellom enhetene som landbruksområde".
Signatur

   #1
 705     Vestlandet     1
Du må nok belage deg på en lang prosess hvert fall. Tror det er veldig forskjellig fra kommune til kommune hvor strenge de er. Noen venner av meg søkte nettopp om å få skille ut en tomt fra foreldrenes eiendom for å kunne bygge hus. Området er regulert til LNF, og de fikk derfor avslag på grunnlag av det. Området blir ikke brukt til landbruk og egner seg også dårlig til det, men det argumentetet var ikke godt nok. De har nå klagd til fylkeskommunen så får håpe de får medhold der.

Har du søkt i gamle tråder her inne? Mener jeg har lest noe her inne om folk i lignende situasjoner. Ellers har jeg dessverre ingen råd til deg.
Ebe
   #3
 4 452     Vestlandet     0
Vet om ett eksempel her i området hvor et enkelthus har fått medhold til å bygge i LNF-området. Da var det sønn av gårdseieren som skulle bygge nytt hus på tomten, for senere å ta over gården. Samtidig hadde en stor utbygger nettopp fått igjennom en vesentlig reguleringsendring i området rett ved siden av. I tillegg har kommunen generelt oppfordrer til fortetning i området, samtidig som det legges opp til en økning på flere tusen nye boliger i bydelen.

Selv med alt dette så brukte de en 5-6 runder i systemet med krangling, argumentering og bevisføring før de fikk endelig ja.
Signatur
   #4
 21 705     Akershus     0


Hvor var Eiendomsmegler1 i denne saken, på månen? Et firma en bør holde seg unna!
Signatur
   #5
 971     Krikaveien     0
Det er et langt lerret å bleke, og kommer til å ta tid. Spesielt å etablere flere boenheter når det allerede eksisterer en der.

I første omgang kan du søke dispensasjon. Dersom den ikke går gjennom, må du omregulere eiendommen til boligformål. Deretter kan du søke om å sette opp bolig.
  (trådstarter)
   #6
 47     Lofoten     0
Tusen takk for respons  Smile Vi var å kikket på tomten idag og de to enhetene som står der, er totalrenoverings objekter. I bunn og grunn  kunne man likså pløyet ned huset og bygd nytt der - meeen, er noe med at tomt til 1,4 mill (mangler vesentlige ting som septik og vei fra hovedvei til huset er ca 100meter og denne må utbedres betraktelig) - det blir i dyreste laget for vår økonomi siden vi ønsker å bygge.

Vi ser jo at huset er skilt ut fra ett større område og utgjør snaue 3 mål, og siden disse tre målene er skilt ut håper vi at kommunen kan stille seg positive til å enten gi disp for innkjørsel eller la selve tomten omreguleres. Kommunen vår ønsker vekst i innbygger tall men det er mangel på bolig og gode tomter.

Her er ett snitt av tomten Smile
Bygging på LNF område - 10248837_10154030705335533_1422160818_n.jpg - Sirier
Signatur
   #7
 971     Krikaveien     2
De eneste som kan gi svar er kommunen. Be om en forhåndskonferanse, det er 14 dagers frist på å få møte med kommunen. De kan si noe om hvilken prosess dere må gjennom.

Sjekk også den gamle saken og hvorfor det ble gitt aksept for utskilling. Du finner det hos teknisk etat i kommunen.

  (trådstarter)
   #8
 47     Lofoten     0

De eneste som kan gi svar er kommunen. Be om en forhåndskonferanse, det er 14 dagers frist på å få møte med kommunen. De kan si noe om hvilken prosess dere må gjennom.

Sjekk også den gamle saken og hvorfor det ble gitt aksept for utskilling. Du finner det hos teknisk etat i kommunen.


Krika9 tusen takk for så godt svar - da skal vi sette igang prosessene allerede imorgen  Grin
Signatur
  (trådstarter)
   #9
 47     Lofoten     0
Noen som har oversikt på hva man må sende inn av dokumentasjon før en forhåndskonferanse, eventuelt - hvor vi kan finne oversikt?
Signatur
Ebe
   #10
 4 452     Vestlandet     0
Bergen kommune skriver i alle fall dette på sine sider:

"Kriterier/vilkår

Kommunen plikter å avholde forhåndskonferanse dersom du som byggherre ("tiltakshaver"), eventuelt sammen med firmaet som står som ansvarlig søker, ønsker det. Du skal på forhånd gi kommunen de opplysningene som er nødvendig for å forberede konferansen. Dette er som regel basiskart, tegninger av tiltaket og eventuell skriftlig beskrivelse av ønske om dispensasjoner."
Signatur