5 895    5    6  

Drive næring/ha hjemmekontor i egen bolig

 130     4
Må man søke kommunen om bruksendring dersom man oppretter næringsvirksomhet hjemmefra? Det vil være snakk om at det kommer 5-6 kunder i uken. Det vil ikke medføre støy eller være "synlig" virksomhet, kun en kunde på kontoret om gangen. Må det søkes om til kommunen? Tenker også at mitt ANS leier kontor av meg som huseier, og at dette innbefatter kontor, inngangsparti og toalett/bad. 

   #1
 21 716     Akershus     0
Mene leie av seg selv kan medføre skatteulempe ved ev senere salg av huset kort tid etter slutt utleie.
Signatur
   #2
 230     1
Hvis næringsvirksomheten er så lite omfattende som du sier, ville jeg nok droppet å søke. Det kan bli veldig mye sak ut av det, i verste fall med dispensasjon for næring i regulert boligområde etc. Særlig ville jeg droppet å søke hvis arealene også benyttes av deg til boligformål ellers. Om det er en mer avgrenset næringsdel du ønsker ville jeg søkt.

Hvor mye næring som kan aksepteres i regulerte boligområder (altså uten disp) er et ganske uavklart spørsmål. Det finnes en tolkningsuttalelse fra departementet på at familiebarnehage med inntil 5 barn er innafor, men jeg kjenner ellers ikke til konkrete rettesnorer. Her er det mangt å tenke seg: mekanikere i garasjen, små veterinærkontor, frisører, massører, fotostudio i kjellere etc.

Hvis du bare prater/konsulterer, ikke støyer og har få kunder ville jeg nok satsa på å ikke søke. Vil trolig ikke bli oppdaga uansett.
   #3
 230     1
Forøvrig er det null stress å registrere et foretak på hjemmeadressen din med tanke på bruksendring etter plan og bygningsloven. Kommunen sjekker ikke dette. Dessuten vil det ofte være helt innafor så lenge man pusler for seg selv, eksempelvis alle tenkbare enkeltmannsforetak som rolig arbeider fra pcen hjemme.
   #4
 611     Bergen     0
Det finnes muligheter for å skrive leie av på skatten. Men regelen er at prisen skal være fornuftig, det finnes noen forslag på fornuftige priser på nettet. Men rommet skal ikke brukes til noe annet enn til næring. Så du kan ikke leie ut gjesterommet til foretaket og samtidig få gjester på besøk innimellom som disponerer nevnte rom. Og mener at det ikke kan være en bod, det må være godkjent oppholdsrom.
Jeg har også lest noe med skatteulempe i forbindelse med salg. Alt dette gjorde at jeg ikke førte noe opp på selvangivelsen min.

Hvis du bor i borettslag så må du se i reglementet.
i mitt borettslag kan vi ikke drive næring hvor kunder oppsøker min bolig.
Signatur