653    28    8  

Forsikring og midlertidig brukstillatelse

 9     0
Hei! Smile

Beklager om tråden er i feil underforum, flytt den gjerne til rett sted om dette er tilfellet.

Jeg bor i en leilighet, bygd i 2011, som er en del av et sameie. Jeg har innboforsikring for meg selv, men sameiet har forsikring på byggene.

Etter byggene var ferdig ordnet aldri utbygger ferdigattest, og vi har hatt midlertidig brukstillatelse siden dette.
I den midlertidige brukstillatelsen står der noen punkt som måtte ordnes før ferdigattest kunne gis. Såvidt jeg vet er alt dette gjort slik det skal, men utbygger ordnet aldri ferdigattest uansett. I den midlertidige brukstillatelsen står der: "Dette arbeidet må være gjort innen midten av september 2012." 

I og med der står at dette arbeidet må være gjort innen 2012, betyr det at den midlertidige brukstillatelsen vår har gått ut etter denne datoen? Eller gjelder tillatelsen videre etter denne datoen selv om utbygger aldri søkte om ferdigattest for sameiet? Og om noe skulle skjedd med ett av byggene, vil forsikringen vår gjelde? Jeg ble litt kvalm når jeg plutselig tenkte at jeg kanskje har bodd her uten "gjeldende" forsikring i flere år.

Når jeg går inn på https://seeiendom.kartverket.no/ står det at alle seksjonene i sameiet har midlertidig brukstillatelse.TDJ
   #3
 1 616     Asker      1
Så vidt vites gies det midlertidig brukstillatelse når det kan gjenstå mindre, men klart spesifiserte, arbeider på et bygg. Slik bruktillatelse gir vel alltid med en tidsfrist. Om ikke arbeidet ikke er utført bortfaller jo tillatelsen til å bruk.

Å få ferdigattest på et bygg og arbeid som er utført iht til beskrivelsene i søknaden er en formalitet. Man søker med henvisning til allerede innlevert dokumentasjon. Om mulig bør sameiet utføre søknaden. Dersom utbygger fortsatt er i "business" bør jo denne utføre søknaden.
Signatur
   #4
 3 202     Asker     1
Teknisk sett bor dere p.t i et bygg det ikke er lov å bo i. Men vil ikke tro kommunen er helt urimelig. Ei heller forsikring. Men det som er viktig er å få dette på plass før evt krav om oppgradering kan dukke opp. Kan ikke se for meg at det skjer, men ikke noe å utsette i år etter år. En ferdigattest utstedes på 1-3 uker.
Signatur
HSt
   #5
 29 978     Lillestrøm kommune     0
Dette er wr ikke problem, det er 1000 vis av hus som har det slik, kommunen jeg snakket med sa at de aldri ga noen ny ferdigattest hvis en spør lang tid i ettertid. Fristen er jo gitt for at midlertidigheten ikke skal vare evig, så Lenge alle forhold Er rettet er dette ok.

Nen rent formelt kunne de spurt om å få en endelig ferdigattest og på nye prosjekt i dag bør en gjøre det.
TDJ
   #6
 1 616     Asker      1
Og om noe skulle skjedd med ett av byggene, vil forsikringen vår gjelde? Jeg ble litt kvalm når jeg plutselig tenkte at jeg kanskje har bodd her uten "gjeldende" forsikring i flere år.

Tviler på at forsikrings-selskapet vil søke regress eller nekte erstatning basert på en generell begrunnelse om at huset som sådan ikke har formell ferdigattest. Saken vil sikkert være annerledes dersom en erstatningssak har bakgrunn i de punktene som skulle ferdigstilles innen 2012.
En annen sak vil være ved et fremtidig salg; kjøper vil kunne hevde at boligens verdi er forringet pga det rent faktisk ikke foreligger en tillatelse til å bo der. Kan være spesielt "ubehagelig" dersom kjøper skulle reklamere etter handelen og påpeke at selger var klar over denne "mangelen", men ikke opplyste om den.  
Er vel gjerne slik at en kjøper av et hus vil føle det NOE "utrygt" å kjøpe et hus til mange millioner som man formelt IKKE har lov til å bo i.
(Men de færreste hus-kjøpere sjekker jo dette og meglere "overser" vel kanskje slike bagateller... har jo bodd folk der i lange tider..Sad)

 
Signatur
  (trådstarter)
   #7
 9     0
Her var det kommet inn flere svar, takk for det alle sammen Smile

Men føler meg litt forvirret, siden noen av dere sier at jeg må ordne det ASAP, og du HSt sier at det ikke er noe problem.

Veien videre her er vel kanskje bare å ringe kommunen og høre hva de sier?

HSt
   #8
 29 978     Lillestrøm kommune     0
Hadde en ikke rettet det som står som vilkår så er det litt verre, grunnen til at jeg kontaktet kommunen var at jeg skulle by på huset og en så at tilbygget ikke var bygd etter tegningene som megler hadde lagt ved. Kommunen så at de hadde økt de kommunale utgiftene for eiendommen når tilbygget var ferdig og ble enig med seg selv at de måtte ha godtatt dette tilbygget. Jeg har eid hus som har hatt slike vilkår her var det avstand til brennbart materiale ved feieluke som var for liten, det var utbedret.
   #9
 3 202     Asker     0
Det er forskjell på alle de gamle husene rundt om kring uten ferdigattest og nye bygg. Hovedregel idag er jo at man egentlig ikke gir midlertidig ferdigattest.

Ville ikke mistet nattesøvnen, men la det heller ikke dra ut, da dette er lett å ordne nå, men kan bli vesentlig mer knot siden.
Signatur
HSt
   #10
 29 978     Lillestrøm kommune     0
Ja hadde det vært hus fra noen få år tilbske så er jeg enig, i gamle dager lurer jeg på om kommunene syntes det var greit å slippe å lage en attest til og at midlertid med alt korrigert ble ansett som fullgodt.