#11
 1,943     0

vi sendte inn skjema 20 februar og har ikke hørt noen ting enda(12april)
dvs vi ringte for å sjekke og da fikk vi beskjed om at det var sendt til fylkeskommunen. vet det varierer mye fra plass til plass, men kan man påregne lang tid før man får svar. vi skal skille ut tomt lant utpå landet men på et område uegnet for dyrking.


Mange fylkeskommunar gir berre uttalelse i saker der dei har merknader. I desse fylka kan kommunane gjere vedtak i saka dersom dei ikkje høyrer noko etter at dei fire vekene er gått, men ofte går det lengre tid fordi vedtaket skal gjerast av politikerane i kommunen, og det må passa inn med møtedatoar etc.

I ditt tilfelle ville eg ringt fylkeskommunen og spurt om dei har behandla saka. Du skal snakke med planavdelinga og/eller kulturavdelinga. Fylkesmannen skal også ha saka, så du kan ringe dit også. Der er det miljøvernavdeling og landbruksavdeling som ser på søknaden.

  (trådstarter)
   #13
 50     0
Lurer på et par ting vedrørende vår søknad om fradeling av tomt.
Saken er som følger. Svaret fra kommunen (etat plan) ble i første omgang enstemming ja. Men saken måtte sendes til fylket for uttalelse.
Nå har kommunen fått svar fra fylkesmannen ang vår fradeling. Fylkesmannen er negativ og vil at kommunen skal behandle saken under jordloven.. ? Forstod det slik at hvis kommunen da sier ja, så skal fylket igjen ha saken for så å kunne si ja eller nei. Hvis fylket da sier nei, er da siste ord sagt? Har også forstått det slik at hvis kommunen nå sier nei er også siste ord sagt?

Jeg er veldig usikkert på hvordan saksgangen er så all hjelp vil bli satt utrolig stor pris på :)

mvh Bård
   #14
 1,943     0
Bård:
Veit du om saka blei behandla politisk i kommunen før den blei sendt til fylkesmannen? Det vanlige er at administrasjonen i kommunen sender saka på høyring for å få inn alle relevante opplysningar i saka, FØR kommunen sine politikarane gjer eit vedtak om disp / ikkje disp. Når saka blir sendt på høyring har administrasjonen ei innstilling, f.eks at dette er ei fradeling dei vil tilrå. Kan det vere dette du har sett i sakspapira?

Fylkesmannen har tydeligvis i ditt tilfelle hatt merknader, antagelig har dei rådd kommunen (politikarane)  frå å gje dispensasjon.

Dersom dei rår frå å gje dispenasjon er dette noko politikarane må vurdere når dei behandlar saka di. Dei kan velge å gje dispensasjon likevel. Vedtaket vil då bli sendt fylkesmannen. Dei kan velge å klage på vedtaket, eller dei kan velge å konsentrere seg om dei 1040 andre søknadene om dispensasjon som ramlar inn i posthylla. Dersom dei klagar går saka til ein settefylkesmann (altså fylkesmannen i eit anna fylke). Dei kan enten vere uenig i fylkesmannen sin klage (kommunen sitt vedtak står ved lag), eller dei kan vere enig (kommunen sitt vedtak blir ugyldig -TRUR eg) Eg er ikkje sikker på om settefylkesmannen sitt vedtak er endelig eller om du har klagerett.

Dersom politikarane i kommunen høyrer på fylkesmannen og vel å IKKJE gi dispensasjon så kan du klage på dette. Saka blir då behandla på nytt i kommunen. Det er slett ikkje uvanlig at det blir gitt disp. i runde to (men heller sjeldan når regionale myndigheter har hatt merknader). Vedtaket blir sendt regionalt nivå, og dei kan klage på vedtaket om dei vil.

Som du ser; ein fin liten runddans med klager og klager ;D

Ring kommunen og be dei forklare. Du kan også ringe fylkesmannen og be om å få snakke med sakshandsamar i di sak.
  (trådstarter)
   #15
 50     0
Hei Kjersti
Saken ble behandlet i etat Plan (her ble den enstemmig godkjent) før den ble sendt til fylkesmannen. Saken skal nå behandles i etat landbruk og miljø i kommunen.
For å være helt ærlig så er jeg egentlig litt forvirret og usikker på hvordan prosessen er.

Vi får bare vente å se,og håpe på det beste :)
Takk for hjelpen Kjersti :)

mvh
Bård