1 269    25    1  

Fyllingsfot under 1 meter fra nabo

 907     OSLO     0
Vi har en tomt i sterkt hellende terreng. Alt jeg finner av lover og regler rundt avstander til nabotomt bruker eksempler hvor hensikten er å unngå at det blir en vegg opp fra nabotomten. Spørsmålene mine er todelt.

1: Vil det bli automatisk avvist hvis jeg tegner og søker om en fyllingsfot, som går under en meter fra nabogrensen, uansett hvor gode argumenter man har?

I mitt tilfelle har jeg egentlig et samtykke, men nabo har noen uker etter prosjektering, nabovarsling og til slutt innsendt søknad angret seg og vil trekke avtalen. Kommune har gitt rammetillatelse, men tar ikke stilling til privatrettslige ting, så krever at at forholdet avklares og dokumenteres før IG kan gis. Jeg vurderer å bare justere søknaden og søke disp for fyllingsfot for å slippe hele problemstillingen.

2. Jeg er også litt usikker på hva som regnes som fylling. I utgangspunktet tenker jeg jo at alle mengder jord som legges ned nærmere nabo enn 1 meter er fylling, men jeg tar noen eksempler under og lurer på hvilke som er ulovlige.

Fyllingsfot under 1 meter fra nabo - fyllinger.jpg - tonyG

Ebe
   #2
 4 213     Vestlandet     0
Kommunen har strengt tatt godkjent plasseringa. Tror faktisk ikke de har hjemmel til å kreve videre dokumentasjon til IG. Men den krangelen tror jeg ikke alle kommuner vil like... Wink
Signatur
  (trådstarter)
   #3
 907     OSLO     0
Men er intensjonen med regelen virkelig å unngå situasjon A? Personlig synes jeg C gir mest mening siden overvann fra nabotomten da tas unna i tomtegrensen.

Kan jeg søke disp om å følge løsning A eller C selv om nabo ikke samtykker med flomveier og vannhåndtering som argument ?
   #4
 2 146     Asker     0
Skal man ta argumentasjon med overvann et helt klart b best for nabo. da tar du overvann på din tomt og ikke naboen sin. Årsaken til at de gir OK under forutsetning av at privatrettslige forhold er OK er vel at du skal hå til nabo og få OK til dette.

Er naboforhold så dårlig at de ikke bil komme til å si OK? Er fyllingen liten er jo dette ikke akkurat et problem.
Signatur
  (trådstarter)
   #5
 907     OSLO     0
Vel, det er da deres overvann som går inn på vår tomt. Burde være naturlig at de bidrar til å ta dette unna? Det ligger også et felles avløpsrør i tomtegrensen Hadde det ikke vært for dette hadde vi bare bygd en liten støttemur en meter inn på tomta og løst det slik, men nå vil jeg påstå at fyllingsfot i nabogrensen ikke er noe negativt for dem, men for oss er det kjempepositivt siden det muliggjør adkomst og vil fungere som flomvei. Spørsmålet om dette kan søkes disp på står fortsatt ubesvart? Skjønner at ingen kan si at vi vil få disp innvilget, men en kamerat mente kommunen ikke hadde lov til å gi disp til fyllinger i grensen uten samtykke fra naboen.

Dette har ellers vist seg å være fryktelig vanskelige naboer ja. På siste søknad skrev de syv sider med innsigelser som alt ble skutt ned av kommunen.
   #6
 1 559     Norge     1
Har nabo samtykket, så kan han ikke angre dette. Da kan du kreve erstatning for tap du lider.
Så privatrettslig kan du bare gjøre som prosjektert. Dette har jeg smertelig fått erfare!
  (trådstarter)
   #7
 907     OSLO     0
Joda, men hvis det finnes en annen vei, så er det verdt 8000 kroner å søke om en disp og berolige disse naboene litt. Så jeg spør igjen:

Kan jeg søke disp om fylling nærmere nabogrense enn 1 meter selv om nabo ikke samtykker? Eller er det som kompisen min sier at kommunen ikke har lov til å gi dette uten samtykke? Og for å spesifisere. Jeg lurer ikke på om det er vanskelig å få en slik disp. Jeg lurer på om det er mulig.

   #8
 2 146     Asker     0
Dispensasjon kan nok bli gitt. Men skal en del til.

Eks a vil nok ingen legge merke til at er gjort. Selv med avløp etc kan du bygge støttemur. Du trenger bare vareførsel rundt det. Evt legge fundament på mur lavere enn rørete dybde.
Signatur
   #9
 3 148     0
Prøv å snu dette litt og se det fra naboens side?

Med eksisterende løsning har han ikke noe overvannsproblem, vannet fortsetter jo nedover slik det alltid har gjort. Dermed er det kanskje ikke så enkelt å overbevise dem om at de skal få kostnader / ulemper som følge av TS sitt byggeprosjekt.

Jeg er også litt usikker på hva som er godtatt og hvorfor i forhold til fyllingen. Det må jo bære en ulempe for nabo at det nye bygget kommer såpass høyt? Men dersom naboen allerede har godtatt denne høyden og kommunen har gitt IG så ser jeg ikke at ulempen skulle bli vesentlig større ved en disp på fylling i nabogrense.
  (trådstarter)
   #10
 907     OSLO     0
Ser helt klart poenget ditt Odd, men det jeg spør om over er en teknisk forenkling. Den opprinnelige avtalen sa at jeg skulle planere flatt inn til deres tomt også, slik at de også fikk ett flatt område i en ellers bratt skråning. Dette skulle de så utvide ved å selv grave seg inn innenfor det planerte området. Dette var også en av flere avtaler.

Det er et ekstra poeng her i at vår tomt opprinnelig ble skilt ut fra deres tomt. For å kunne etablere adkomst på den smale seks meter stripen som er satt av til det, så er det helt nødvendig å fylle inn mot tomtegrensene. I andre områder enn langs adkomsten og snuplassen går det helt fint å starte fyllingen en meter inn på egen tomt.

Slik huset er tegnet nå har vi gesims på 5,4m og møne på 8,8m. Vi har altså ikke maksimert høydene. Kote på vår møne er bare 2,3 meter høyere enn bakken rundt huset deres, og det er ca 16 meter avstand mellom fasadeliv. Det skal mao godt gjøres å finne et byggeprosjekt i såpass fortettet strøk, som er mindre påtrengende for naboer enn det her.

Vil til slutt si at kommunen har ikke gitt IG, men vi har fått rammetillatelse. For å gi IG har kommunen bedt oss avklare og dokumentere disse juridiske forholdene, men det er vanskelig når man har en nabo som ikke har noen interesse av dialog.

Legger ved en perspektivtegning fra søknaden og et ekte bilde av terrenget for å kanskje belyse hva vi snakker om her.

Fyllingsfot under 1 meter fra nabo - perspektiv.JPG - tonyGFyllingsfot under 1 meter fra nabo - terreng.jpg - tonyG