#241
 140     0

Du bør vente med å kjøpe bolig eller investere tungt i oppussing eller utvidelser. Grunnen til dette er at det blir mye billigere om noen måneder eller et par år. Grunnene til at en kan vente en kraftig prisreduksjon er:

- Vi har hatt en lang periode med voldsom opphausing av boligpriser, arbeidspriser og materialpriser. Prisene er faktisk hauset opp til det dobbelte eller mer av hva objektene eller arbeidet er verd.

- Boligprisene har nå kommet så høyt at de færreste har evne til å betjene gjelda de må stifte for å få bolig. Denne evnen blir stadig dårligere ettersom Norge går inn i resesjon.

- Byggekostnadene er også reelt langt lavere enn det som reflekteres i prisene. Dette skyldes at hvert ledd i kjeden legger på ublu avanser. Hvis alle parter går ned til rimlige avanser, vil byggeprisene halveres eller mer.

- Historisk erfaring over en lang periode viser at prisene faller nesten helt tilbake til utgangspunktet igjen etter en slik grell opphausing.

- Vi har nå i en periode hatt en usedvanlig høy prisstigning på boliger. Når noe har steget usedvanlig høyt i pris en periode, viser all erfaring at krakket i neste omgang blir usedvanlig stort. Det vil skje det samme med bolig som har skjedd med aksjer.

Alt dette betyr at boligprisene skal nesten ned til 1993-nivå igjen og tilsvarende med prisene for materialer og arbeid.

Derfor bør en ikke kjøpe nå eller gjøre store boliginvesteringer, men vente til prisene har krakket fra seg.

En annen grunn til ikke å investere tungt nå, er at ingen kan være for sikker på sin personlige økonomi i nærmeste tida. Mange vil nå bli arbeidsløse eller får svært reduserte inntekter.

Hvis dette skjer med deg, kan du risikere å måtte selge boligen igjen med et stort tap, og bli sitttende med en fæl restgjeld.

---------------------------------------------------------------------------------------

Under den forrige krakkperioden som begynte med akjsekrakket i 1987, sank boligprisene med over 30% i nominelle priser og med 53% hvis prisene omregnes til kroneverdien for et bestemt år.

Bildet nedenfor viser utviklingen i prisene på Majorstua, halvfin bydel i Oslo.

Det som dette eksemplet viser, er at etter hver opphausingsperiode, taptes nesten hele stigningen i påfølgende krakkperiode, når prisene inflasjonsjusteres. Det som eksenplet altså viser, er at en stigning i en hauseperiode som den vi har vært gjennom, konsekvent vil nulles ut igjen. Dette borger for et svært dypt fall denne gangen, siden prisene har steget så voldsomt.

De samme økonomiske lovene gjelder nå. Nesten hele stigningen fra 1993 vil tapes.


Denne må nesten opp igjen, slik at resten av krakknissene får se den
Hei oksen. Hvordan går det? De siste 6 årene har jeg hatt en verdistigning på utrolige 2 millioner.

   #242
 731     Drøbak     0
Hadde jeg solgt idag ville jeg over de siste fem år ha realisert ca to millioner i rene inntekter (fratrukket utgifter til oppussing, megleravgifter, dokumentavgift osv, og reinvestering i ny bolig). Har i denne perioden kjøpt, solgt og kjøpt. Ren verdistigning på objektene har i perioden vært ca 4,3 mill. Det hører med til historien at den første boligen ble lagt ut på markedet omtrent da Oksen postet sitt innlegg. Den ble lagt ut til 2470000. Jeg kjøpte i jan/feb 2009 til 2000000. Sa akkurat da var markedet på vei ned.
Signatur