83 320    242    0  

Ikke kjøp bolig eller invester tungt nå

 35     Os i østerdalen     0
Du bør vente med å kjøpe bolig eller investere tungt i oppussing eller utvidelser. Grunnen til dette er at det blir mye billigere om noen måneder eller et par år. Grunnene til at en kan vente en kraftig prisreduksjon er:

- Vi har hatt en lang periode med voldsom opphausing av boligpriser, arbeidspriser og materialpriser. Prisene er faktisk hauset opp til det dobbelte eller mer av hva objektene eller arbeidet er verd.

- Boligprisene har nå kommet så høyt at de færreste har evne til å betjene gjelda de må stifte for å få bolig. Denne evnen blir stadig dårligere ettersom Norge går inn i resesjon.

- Byggekostnadene er også reelt langt lavere enn det som reflekteres i prisene. Dette skyldes at hvert ledd i kjeden legger på ublu avanser. Hvis alle parter går ned til rimlige avanser, vil byggeprisene halveres eller mer.

- Historisk erfaring over en lang periode viser at prisene faller nesten helt tilbake til utgangspunktet igjen etter en slik grell opphausing.

- Vi har nå i en periode hatt en usedvanlig høy prisstigning på boliger. Når noe har steget usedvanlig høyt i pris en periode, viser all erfaring at krakket i neste omgang blir usedvanlig stort. Det vil skje det samme med bolig som har skjedd med aksjer.

Alt dette betyr at boligprisene skal nesten ned til 1993-nivå igjen og tilsvarende med prisene for materialer og arbeid.

Derfor bør en ikke kjøpe nå eller gjøre store boliginvesteringer, men vente til prisene har krakket fra seg.

En annen grunn til ikke å investere tungt nå, er at ingen kan være for sikker på sin personlige økonomi i nærmeste tida. Mange vil nå bli arbeidsløse eller får svært reduserte inntekter.

Hvis dette skjer med deg, kan du risikere å måtte selge boligen igjen med et stort tap, og bli sitttende med en fæl restgjeld.

---------------------------------------------------------------------------------------

Under den forrige krakkperioden som begynte med akjsekrakket i 1987, sank boligprisene med over 30% i nominelle priser og med 53% hvis prisene omregnes til kroneverdien for et bestemt år.

Bildet nedenfor viser utviklingen i prisene på Majorstua, halvfin bydel i Oslo.

Det som dette eksemplet viser, er at etter hver opphausingsperiode, taptes nesten hele stigningen i påfølgende krakkperiode, når prisene inflasjonsjusteres. Det som eksenplet altså viser, er at en stigning i en hauseperiode som den vi har vært gjennom, konsekvent vil nulles ut igjen. Dette borger for et svært dypt fall denne gangen, siden prisene har steget så voldsomt.

De samme økonomiske lovene gjelder nå. Nesten hele stigningen fra 1993 vil tapes.

Siste redigering: 29. november 2008 12:59:50 av Oksen
Ikke kjøp bolig eller invester tungt nå - graf.jpg - Oksen

   #1
 31     0

Dette var jo temmelig bastante på stander.

Er det bare dine egne tanker, eller er de basert på statistiske opplysninger?
Kan du kanskje underbygge dem med noe mer dokumentasjon?

Akkurat slike opplysninger kan være svært nyttige og relevante for de av oss som går med konkrete planer om hussalg og bygging.
   #2
 1 092     0
Er du klar over hvor lave boligprisene var i 1993??

Det er utenkelig at de skal komme til og bli så lave noengang igjen sålenge ikke krakket kommer.

Og hvis du ikke har fått det med deg? VI ER FERDIGE med dette krakk oppstyret nå.. Det er nedgangstider OK! Det er ikke jordas undergang for det. Avisene har nesten sluttet og skrive om det fordi folk rett og slett ikke bryr seg..

Rentene er også snart tilbake på normalen!

Slapp av folkens! puss opp så blodet spruter!
   #3
 4 110     Akershus (Follo)     0
Hvis alle setter seg på pengeboka så hjelper jo ikke det på den store økonomien da.

En annen sak er det at jeg i dagens situasjon heller bruker de løse pengene til å investere i varige verdier. De kan nok gå ned over kort tid, men i et perspektiv på flere tiår så gjør de det ikke. Det mener jeg å kunne si selv om krystallkula er inne til hovedoverhaling.

Ved å vente til bunnen er nådd så vil man jo heller ikke få best pris. For bygging er jo et prosjekt som gjerne tar litt tid, og mye av kosten kommer på et stigende marked. Ved å starte opp nå kan man nok få gode tilbud i et marked som ikke ser bunnen. Skal du time dette perfekt så trenger du nok mer enn is i magen. En spåkone med 5 års garanti må nok også på banen.  :D
Signatur
   #4
 382     Oppland     0
Det er faktisk viktig at folk investerer nå! Utfallet av finanskrisa vil jo bare bli enda verre hvis folk stopper opp med boligbygging, huskjøp og oppussing!

Det er viktig at vi holder hjula i gang, mener nå jeg!

Hvis alle tenker som deg, så vil jo finanskrisa få uante ringvirkninger som vil bre seg i alle sektorer i samfunnet. Det er jo ikke bare byggebransjen som blir berørt av dette!

Dette er noe vi alle vil tape på!
Signatur
   #5
 1 292     Ålesund     0
Og det verste er at etterppå, så er det de som har vert ute i media og advart og skremt folk, som har vert med på å bremse opp alt og fått folk til å roe ned alt av handling. Da er det nettopp de som smiler på forsiden av vg, og sier hva var det vi sa..
   #6
 382     Oppland     0
Media burde også ta et ansvar oppe i dette!

Det er utrolig hvor mye "makt" media har i dag, tabloidavisene er kansje de som har størst påvirkning psykologisk sett!

Hvor mange ganger har vi ikke sett tabloidene, med VG og Dagbladet i spissen "ri" saker ut i det hinsidige!? Kun for å selge aviser!!!

Der går det på hva som "selger", og det er mye folk som er opptatt av å tenke negativt, desverre!

Er glad jeg jobber i et firma som ikke er 100% avhengig av boligbyggemarkedet i dag! For dem er det tøffe tider. Tror at media kunne bidratt med å begrense den negative effekten av denne krisa, hvis de hadde tatt mer ansvar!
Signatur
   #7
 382     Oppland     0
Dette betyr at boligprisene skal nesten ned til 1993-nivå igjen og tilsvarende med prisene for materialer og arbeid.

????? Seriøst??

Det koster mer å leve i dag enn i 1993! Skal man begynne å subsidiere byggningsarbeiderne??
Signatur

   #8
 1 292     Ålesund     0
At boligprisene skal ned er det vel få som benekter. Men at de skal ned til 1993 nivå er nok mere ønsketenkning fra enkelte.. ::)
   #9
 382     Oppland     0
Det er selvfølgelig naturlig at boligprisene faller noe nå i disse tider. Men at det blir lønnsreduksjon er vel tvilsomt...

Signatur
   #10
 49     0
Hehe, jepp, skikkelig nyhet dette her.

Jeg solgte en sentrumsnær leilighet i mars i år, etter å ha bodd der i to år, og tjente en grei slump med penger på det. I sommer begynte jeg å følge med på en boligkrakkblogg som nå sett i historisk perspektiv har fått aldeles rett. En fantastisk blogg, som gav meg mer innsikt og interesse for mikro og makroøkonomi enn noen skolegang noen sinne klarte. Uansett, med alle disse advarslene og dommedagsprofetiene, stigende rente og generell kristesteming, så gikk jeg og min frue på visninger. 1.oktober, da verden virkelig "kollapset" kjøpte jeg meg et hus fra 1978, enebolig med flott beliggenhet i "velletablert" villastrøk i Stavanger (som meglere ville sagt det, hvis de fremdeles da har jobb), Riktignok har det vært et helsikens arbeid, og jeg er fremdeles ikke ferdig, det er oppusses i alle rom, men jeg fikk 165 kvadratmeter for 2.950.000. Det er NÅ det skal kjøpes kjære trådstarter. Ventes det for lenge, til nye oppgangstider kommer du inn for sent, og som noen andre her nevner så er ikke boligen en aksje for folk flest, men et sted å bo. Jeg er ihvertfall griseglad for å ha fått meg en enebolig min kone og jeg kan bo i lenge, og likevel betale drøyt 18.000 kvadratmeteren. Lenge leve krisetidene!