7 000    10    0  

Kjøp av bolig/fagarbeid på bad utført svart uten kvittering

 16     0
Vi er i ferd med å kjøpe en ny leilighet men er litt betenkt ang. badet.

Bad er ifølge selger pusset opp relativt nylig der membran er installert av eget membranfirma mens resten (flislegging osv.) av en bekjent. Begge deler utført av fagfolk.

Vi satt faktisk som en betingelse for kjøpet at vi skulle ha kvittering på at dette var utført av fagfolk, noe som ikke skulle være noe problem ifølge megler.
I kjøpskontrakten samt salgsoppgave står det at badet er oppusset av fagfolk. Vi har enda ikke signert noen papirer.

Før vi la inn siste budet kom det frem at vi ikke kan få noen kvittering, fordi arbeidet har vært gjort svart, men vi skal få en bekreftelse på arbeidet er gjort av fagfolk.
Hva bør stå på den? Vi ser for oss et skrekkscenario med vannlekasje (både for oss og naboen under) eller varmekabel som slutter å fungere eller blir en elektrisk fare, og hva gjør vi da?
Jeg har forstått det slik at det er 5 års reklamasjonsrett på utført arbeid, og da er det selger vi skal kontakte for at vedkommende igjen kontakter fagfolkene. Men dette forutsetter jo at vi har mulighet til å kontakte selger innen de resterende årene av reklamasjonsretten, så da har vi kanskje et problem om selger fordufter og ikke kan oppspores.

Noen tanker omkring alt dette?

   #1
 22 342     Akershus     0

Vi er i ferd med å kjøpe en ny leilighet men er i tvil ang. oppusing av badet.Hvis prisen er god slik at du kan bygge et nytt bad er det ikke noe problem. Har du  fått vite hvem som har laget badet. Ser det greit ut? Kan du holde tilbake penger?
   #2
 22 342     Akershus     0
Krev å få vite hvem som har gjort det og få det skriftlig. De er ansvarlige uansett hvordan betalingen har blitt gjordt.
   #3
 21 485     Enebolig     0
Tviler på at du får noen navnt når det gjelder svart arbeid. Jeg ville sjekket med forsikringa og hørt hva som må med i parirer fra selger.
   #4
 102     0
Dersom de ved bilder etc kan dokumentere at jobben er utført forskriftsmessig kan ikke et forsikringsselskap si noe i forhold til skader som oppstår i etterkant.
Det er ikke noe krav om at arbeidet på et bad skal utføres av rørlegger. Våtromsnormen er også bare en norm, ikke en forskrift, noen forsikringsselskap krever at denne er fulgt. Om de hadde kommet noen vei med det i en rettsak er dog tvilsomt, så lenge jobben er utført forskriftsmessig.

Selvsagt gir deg deg mer trygghet at et rørleggerselskap med ansvarsrett har utført jobben etter våtromsnormen, men det er ikke dermed sagt at du ikke vil få feil/mangler. Du har da 5 års garanti på jobben, men hvilken garanti har du for at selskapet ikke har gått konkurs før den tid?

Ingenting er dessverre 100% sikkert uansett hvordan en snur og vender på det, av og til må man ta noen sjangser;)
   #5
 21 485     Enebolig     0
Jeg pusser opp huset og tar maaaaange bilder. Liker å tro at det vil hjelpe når taksten settes om et par år  Smile At man kan se at det er gjort skikkelig og etter normer.
   #6
 351     0
ett spørsmål, har selger tegnet eierskifteforsikring??? Uansett, så lenge det står i salgsoppgave at det er nylig pusset opp, og det er gjort av fagfolk, har du 5års garanti/reklamasjonsrett. Så er bare å kjøpe. Men ta vare på papirer slik at dere kan bevise senere visst dere skulle være maks uheldig
   #7
 123     0
Antar at også det elektriske anlegget på badet er berørt av oppussingen? Vær obs på at arbeid på elektriske anlegg etter 01.07.1999 skal dokumenteres ved samsvarserklæring fra elektroinstallatør. Foreligger ikke dette, og DLE (Det lokale eltilsynet) ved kontroll ikke får fremlagt denne dokumentasjon får du rapport. Dokumentasjon av bl.a. varmekabelinstallasjoner etc. i ettertid kan være vanskelig og kostbart.

   #8
 802     Akershus     0
Kan dere ikke bare ta med en klausul om at selger påtar seg et tilsvarende garantiansvar som en seriøs håndtverker ville hatt i en 5 års periode, dersom han ikke får håndtverkerene til å gjøre det...

Det er full avtalefrihet Smile