#12
 120     Oslo     0
Eller bor i 100m sonen langs vannet osv Cool
Signatur
esv
   #13
 58     0
Er dette noe som må behandles i Stortinget eller er det bestemt at det er sånn det skal være? Når vil det i så fall gjelde fra? Planlegger et tilbygg og om jeg kan slippe å søke hadde jo det vært flott.
   #14
 3,109     Norge     0

"Søknadsfritaket gjelder for eksempel tilbygg opptil 50 kvadratmeter og frittstående bygg som ikke benyttes til boligformål, som garasje og uthus, på opptil 70 kvadratmeter."

Det er søren ikke plass til noe sånt på min tomt, så dette må vel være regler til bruk på bondelandet? Man leser videre:

"Så lenge det ikke sjenerer naboen, kan det fra neste år bli lov til å bygge garasje, uthus, samt å bygge på huset uten å søke om lov.

Men regler om høyde, areal og avstand til naboen skal fortsatt gjelde."

Ja. Regler for senterpartifolk som bor sånn til at de ikke ser nabohuset. For oss som bor i småhus på tomt i by på under 400m2, må vi nok fortsatt ha søknad og nabovarsel for småting som å planere en parkeringsplass...


Her eg bur, kan du få kommunale tomter på 1 mål for 200000kr og helt ned til 1 kr, inklusiv vatn og kloakk (vann og avløp 2000 kr år).
Du er velkommen,sidan du misstrivst der du no bur.
Høyrest slik ut i allefall.
   #15
 992     Østlandet     0
Dette er valgflesk, det er greit. Enkelte ligger rundt sperregrensen og trenger desperat noen velgere.

Inntrykket mitt er: Positivt, men ikke så "positivt" som man kan tro ved første lesning. Detaljene vil vise dette.

Alle byggtekniske krav gjelder, her er ingen endring. Utnyttelsesgrader på tomter får ingen endring og ei heller reguleringsplanene.

I sum - det vil ikke bli "fritt frem", noe som alle vel synes er bra.

Personlig er jeg opptatt av 50m2 grensen - vil det nå bli greit å bygge 50m2 i kjeller og en etasje over? Formelt vil jeg altså nå bare måtte melde det som to operasjoner. Det er for godt til å være sant, det vil måtte komme forskrifter som begrenser.
   #16
 5,336     Tromsø     0
Jeg trives godt med gode arbeidsplasser i gangavstand, og under et kvarters reisetid til flyplass, og godtar at det må være regler og kontroll med hva man gjør med eget hus og tomt når folk skal bo tett. Det jeg påpeker er at en statsråd kommer med en "gladsak" som sannsynligvis kun gjelder en liten brøkdel av befolkningen som i stor grad sammenfaller med hennes partis velgergrunnlag, og kan føre til kaos i tettbygde strøk dersom luringer setter i gang med å bygge uten søknad pga. de mener disse reglene bør gjelde også for dem.
Signatur

  (trådstarter)
   #18
 7,685     Bærum     0
Dumt hus. For det første må du alltid ha det ryddig i garasjen. For det andre kan man ikke trekke seg tilbake til garasjen uten fruens innsyn. Da kan man like gjerne ha car port.
   #20
 1,387     Tromsø     0


Inntrykket mitt er: Positivt, men ikke så "positivt" som man kan tro ved første lesning.


Jeg har samme inntrykk. Man sukrer en skjerping av energikravene med en lettelse i noen andre krav. Og kanskje koker noe av denne lettelsen bort i kålen.

Isolert sett er det positivt at boligene trenger mindre energi, men jeg er usikker på om teknologien for dette er tilstrekkelig moden ennå. Det har store omkostninger hvis det stadig gjøres feil på byggeplassene. Og det er vel en fare for at man vikler seg inn i enda mer byråkrati og enda større omkostninger.

Jeg startet en tråd og overså beklageligvis at Torango allerede hadde startet samme tråd. Nå er de i hvert fall slått sammen.