30 780    53    1  

Naboen setter opp gjerde. Hvem betaler oppmålinga?

 1 096     Østfold     0
Hei erfarne byggebolig-deltakere.

Naboen planlegger gjerde langs tomten vår.
Oppmåling av tomtegrensen koster ganske mye,
og det ser ut som om naboen forventer at vi deler kostanden.
Vi har ingen interesse av dette gjerdet,
er det da riktig å forvente at vi skal dekke noe som helst?
Kan de forvente at vi betaler noe for selve gjerdet også, da?

   #1
 171     0
Synes det blir drøyt om de forventer dere skal betale her.. om naboen ønsker gjerde, så får dei da sjølvsagt og betale utgiftene med oppmåling og gjerdet.

Dette er da mitt syn ihvertfall, men om det er rett etter lova det aner eg ikkje? ???
   #2
 5 333     Tromsø     0
Selv om dere ikke har interesse av gjerdet, kan det være nyttig for dere å få målt opp tomta og markert hjørner dersom det er uklart hvor tomtegrensene går. Dersom det ikke er tvil om hvor tomtegrensa går,  så kan dere jo droppe oppmålinga.

Ellers er oppmåling i de kommunene jeg har sjekket priset til noenogtjuetusen per tomt. Dersom begge tomtene skal oppmåles vil dere sannsynligvis få hver deres regning på oppmåling av hver deres tomt. Men for at naboen skal finne ut hvor gjerdet skal gå, både mot dere og mot andre naboer, holder det at han får målt opp sin tomt - da får han markert alle sine tomtehjørner, mens dere bare får påvist de to hjørnene som vender mot den aktuelle naboen, og da vil det ikke være rimelig at dere skal dele utgiftene likt. Kun dersom kommunen tilbyr til en lavere pris å måle opp kun en grense, slik at dere har like stor nytte av denne oppmålinga, kan det være relevant at dere deler utgiftene, IMHO.

I følge grannegjerdelova §6 har naboen rett til å sette opp gjerde, dersom han koster det selv. I spesielle tilfeller, for eksempel om dere holder dyr som spiser naboens grønnsaker, kan han kreve at dere holder gjerde (§7) og at dere deler utgiftene (§Cool, men ellers er det neppe noe grunnlag for å kreve at dere betaler noe.

Man kan sette opp gjerde inntil 80 cm høyde uten å søke om byggetillatelse, det var i alle fall regelen i fjor. Planlegger han høyere gjerde bør han snakke med kommunen om hva som kreves av søknad.
Signatur
   #3
 7 690     Bærum     0
Det er vel vanlig at man deler kostnad til gjerde. Det har i alle fall alltid jeg gjort. Hvis det trengs oppmåling for å fastsette grensen synes jeg det er naturlig at dere deler denne også.
   #4
 21 487     Enebolig     0
Det er vel granneloven som styrer dette ja. Det er urimelig å pålegge naboen å koste noe han ikke har noen interesse av dersom det ikke går under pålagt sikring ol. Men man kan selvfølgelig spørre.
   #5
 7 690     Bærum     0
Nå er det sånn i liver at ikke alt trenger å reguleres med lover. Sunt vett og skjønn kommer man mange ganger lenger med. Hvis folk ønsker å sette opp gjerde er det kanskje fordi de har et behov for å ha et skille mot naboen. Har da naboen et snev av sosiale antenner bør de spleise på regningen. Men selvfølgelig hvis man vil "stå på krava" kan man nekte med loven i hånden. Da bør man kanskje ikke forvente medgjørlighet fra naboen ved neste korsvei.
   #6
 5 333     Tromsø     0

Det er vel vanlig at man deler kostnad til gjerde. Det har i alle fall alltid jeg gjort.

Dette kan kanskje være vanlig, skikk&bruk og sedvane i enkelte boligstrøk, men jeg har også opplevd holdninger at å sette opp gjerde mot naboen er uhøflig og sært. Og i slike tilfeller vil man drite skikkelig på draget om man ikke bare setter opp gjerde, men attpåtil krever at naboen skal være med og betale for det.  ;D
Signatur
   #7
 21 487     Enebolig     0

Nå er det sånn i liver at ikke alt trenger å reguleres med lover. Sunt vett og skjønn kommer man mange ganger lenger med. Hvis folk ønsker å sette opp gjerde er det kanskje fordi de har et behov for å ha et skille mot naboen. Har da naboen et snev av sosiale antenner bør de spleise på regningen. Men selvfølgelig hvis man vil "stå på krava" kan man nekte med loven i hånden. Da bør man kanskje ikke forvente medgjørlighet fra naboen ved neste korsvei.


Nok en (sjelden) gang er du og jeg helt enige!  ;D

   #8
 1 570     Sunnmøre     0

Nå er det sånn i liver at ikke alt trenger å reguleres med lover. Sunt vett og skjønn kommer man mange ganger lenger med. Hvis folk ønsker å sette opp gjerde er det kanskje fordi de har et behov for å ha et skille mot naboen. Har da naboen et snev av sosiale antenner bør de spleise på regningen. Men selvfølgelig hvis man vil "stå på krava" kan man nekte med loven i hånden. Da bør man kanskje ikke forvente medgjørlighet fra naboen ved neste korsvei.


heilt enig! sann er det å bo i nabolag, man må som regel ta og gi for å opprettholde eit greit naboskap. Men selvfølgelig kan man lage styr utav det, finne ut kven som har gjerdeplikt osv og stå på krava sine.
Men å offre eit kanskje bra nabovennskap? pågrunn av nokre tusenlappar, pluss man i tilleg fer målt opp og markert grensene og få opp eit gjerde ser eg på som ein vinnvinn situasjon. Må også huske på at naboen kan selge huset, og der kommer inn nye naboar som man kanskje kunne ønske man hedde litt skjerming mot...
Signatur
   #9
 5 333     Tromsø     0
Hvis utgangspunktet er at nabo A ønsker gjerde og nabo B slettes ikke har noe ønske om gjerde, vil vel kompromisset eller gi-og-ta-situasjonen som sikrer best naboskap være at B lar A få bygge gjerdet som han ønsker, mens A tar hele regninga. Noe som også er helt i tråd med grannegjerdelova §6.

Hvis A presser B til å være med på å betale for et gjerde B ikke ønsker, gir det ikke godt naboskap.
B bør selvsagt på en høfllig måte si fra om han ikke har noe ønske om gjerde, slik at A forstår at B gir noe ved å akseptere gjerdet, selv om han ikke gir penger. Da bør man kunne ha en gjensidig forståelse og godt naboskap.
Signatur
   #10
 919     Norge     0

Oppmåling av tomtegrensen koster ganske mye,
og det ser ut som om naboen forventer at vi deler kostanden.Jeg hadde ikke kommet på at en kan få oppmåling til dette. En får da situasjonskart på kommunen og naboene kan i fellesskap bli enige om hvor hjerdet skal stå vel.. Kostnad med gjerdet må da naboen som vil ha gjerdet ta.