38 363    60    0  

Nabotvist angående tomtegrense

MML
 253     0
Vi skal bygge nytt hus på egen tomt. Huset er innefor gjeldende reguleringsplan for området og byggesøknaden ble godkjent i 2009 uten innsigelser fra naboer. Tomten ble oppmålt midt på 80-tallet, men har aldri før vært bebygd. Vi har eid tomten i 6 år.

I forbindelse med oppmåling og utstikkning av huset, har det nå oppstått en uenighet med naboen. Det er ingen uenighet om tomtegrensene, men naboen har en platting som går fra naboens husvegg og stikker ca 2m inn på vår tomt. Plattingen er ca 6m lang og er oppbygd ca 2,4m på den ene siden grunnet helling på tomtene. Plattingen er ikke tegnet inn på kart over området.

Bilde

Vi ønsker å fjerne den delen av plattingen som er på vår tomt, men naboen motsetter seg dette og mener han har hevd på den delen av vår eiendom der denne plattingen ligger. Han har også kontaktet advokat og truer med å stoppe byggeprosessen.

Hvilke muligheter har vi? Vi har vært i kontakt med advokat som mener at en hevd i dette tilfellet er ubegrunnet da naboen alltid har vært klar over at denne plattingen ligger over tomtegrensen. Naboen hadde heller ingen innsigelser mot byggesøknaden.

   #2
 1 042     Akershus     0
Slik du beskriver det er jeg enig med advokaten din i at hevd høres søkt ut. Hevd forutsetter (blant annet) god tro.

Forstår det slik at dialog ikke er en utvei? Godt naboskap er også verdt litt, men ikke platting på feil eiendom... Hva med å gi ham litt tid til å fjerne den, feks utløpet av 2010? Å tilby å gi en hånd ved fjerningen koster også deg lite.

Ellers: Finn en dyktig advokat - så ordner motparten seg også advokat. Da kan motpartens advokat forklare sin klient at han ikke har noen sak, så blir det normalt orden på ting.

Husk at hjemforsikringen har rettshjelpsdekning.

Tips: Plattingen er vel ellers så høy at den er melde- eller søknadspliktig... Kommunen kan vel også gi pålegg?
   #3
 196     0
For bruksrett til fast eiendom er hevdstiden er 20 år og hevderen må som nevnt være i god tro, hvilket innebærer at man tror at bruken man gjør er berettiget.

Naboen din kan etter mitt syn ikke hevde tomten din, da lovteksten sier følgende:

[quote=Hevdslova § 4]
Den som veit at han ikkje eig tingen, hevdar ikkje. Det same gjeld den som ikkje veit det avdi han ikkje har vore så aktsam som han burde etter tilhøva.

Heller ikkje kan nokon hevda når verja eller ein annan som styrer med tingen for han, har kunnskap som nemnt eller ikkje er aktsam nok.[/quote]

Siden naboen din virker til å være klar over eigedomsgrensen har han dermed ingen sak.
Selv om han skulle finne på å påstå at han "trodde" at han hadde byggd terassen på sin egen tomt har han likevel ingen hevd, da det er ganske vesentlig å undersøke eigedomsgrensen sin før man bygger noe inntil den. Da har han altså ikke vært "så aktsam som han burde etter tilhøva".

http://www.lovdata.no/all/nl-19661209-001.html

Håper det ordner seg, lykke til.
   #4
 22 346     Akershus     0

For bruksrett til fast eiendom er hevdstiden er 20 år og hevderen må som nevnt være i god tro, hvilket innebærer at man tror at bruken man gjør er berettiget.

Han må være i aktsom god tro. (Som lovteksten sier.)

Hvis nabo i det hele tatt skal ha noen god sak bør det være sansynlig at han hadde en avtale med tidligere eiere. Finnes det noen sansynlighet for det? Dette må ha skjedd for over 20 år siden.
   #5
 3 258     Akershus     0

Hvis nabo i det hele tatt skal ha noen god sak bør det være sansynlig at han hadde en avtale med tidligere eiere. Finnes det noen sansynlighet for det? Dette må ha skjedd for over 20 år siden.


Avtalt bruk gir ikke grunnlag for hevd:

"§ 5. Den som har tingen til forvaring, leige, lån eller pant, kan ikkje hevda eigedomsrett. Det same gjeld den som har ein annan rett til å sitja med tingen"

Så lenge man vet at man ikke eier "tingen" eller eiendommen dannes det ikke grunnlag for hevd.


Signatur
MML
  (trådstarter)
   #6
 253     0
Takker for svar!  :)


Forstår det slik at dialog ikke er en utvei? Godt naboskap er også verdt litt, men ikke platting på feil eiendom... Hva med å gi ham litt tid til å fjerne den, feks utløpet av 2010? Å tilby å gi en hånd ved fjerningen koster også deg lite.
Vi ønsker å fortsette dialogen, men det blir ofte svært ubehageig og virker nytteløst siden det ikke er mulig med en kompromissløsning.

Husk at hjemforsikringen har rettshjelpsdekning.
Dette kjenner jeg ikke til. Hva er dette?

Tips: Plattingen er vel ellers så høy at den er melde- eller søknadspliktig... Kommunen kan vel også gi pålegg?
Dette er noe vi også har tenkt på. Hva er reglene for byggesøknad for slike plattinger? Jeg tenker at plattingen muligens ikke er byggemeldt siden den ikke finnes inntegnet på noe kart?


Hvis nabo i det hele tatt skal ha noen god sak bør det være sansynlig at han hadde en avtale med tidligere eiere. Finnes det noen sansynlighet for det? Dette må ha skjedd for over 20 år siden.
Det finnes ingen slik avtale og som "Pingle" sier ville det da også falle utenfor hva man kan kreve hevd for.
RAM
   #7
 930     Romerike     0
Virker ikke som noen her har personlig erfaring med dette, for vinklingen er
helt feil.
Din nabo er Konge på haugen, du er den som kommer å ødellegger idyllen.
Det  er ikke hvem som har juridisk rett på sin side, som er avgjørende her.
Naboen er den du skal bo ved siden av i 25 år, og du skal trives med det.
Mitt råd er derfor, gå på gummisåler, lirk deg inn, gjør deg minst mulig synlig.
Jeg hadde noe av den samme opplevelse, men det dreide seg om trær, 0,5 m
fra naboens grense, på hans(hennes) side, 30 meter høye, 4 stk, midt i sola mi.
Jeg kjørte hardt på, først, og fikk hele nabolaget mot meg, selvfølgelig hadde
jeg retten på min side, men jeg var den som ble synderen, og siden jeg hadde
arvet huset var jeg dessert generasjonen, og hadde derfor ingen rettigheter.
Jeg stoppet hele saken, beklaget det hele, inviterte naboen på grillfest, drakk
oss snydens, og en uker etter var trærne fjernet, og siden har vi vært verdens
beste venner.
Så mitt råd er, smart ydmykhet og mye cognac...Lykke til...    
Signatur

   #8
 350     Norge     0

Så mitt råd er, smart ydmykhet og mye cognac...Lykke til...    


PS! Stor forskjell på 4 trær på naboens egen tomt, og det å bygge inn på din.....

Det er jo helt absurd å forvente at tomteeier skal måtte leve med en 2,4 høy platting fra naboen langt inn på egen tomt.

Hvis man klarer å være ydmyk i denne saken, fortjener man virkelig honnør. Spør du meg virker naboen sinnsyk. Med mindre dette er en tinglyst bruksrett, noe det tydeligvis ikke er.

En slik nabo hadde jeg uansett ikke orket å prate et ord med, for makan til egoist skal du lete lenge etter.

Av personlig erfaring kan jeg nevne at naboen hadde bygget et tilbygg som ikke var byggemeldt til kommunen. Dette tilbygget kom i konflikt med et hus som skulle oppføres av min familie, pga at tilbygget lå for nære tomtegrensen. Det kom selvfølgelig i stand en avtale, da naboen skjønte det ville gjøre det vanskelig å bygge hus ved siden av. Ingen normal person vil sette begrensinger på andres tomt hvis han selv ikke har fulgt reglene, og dermed hindrer mulighetene for bygging.

Forøvrig kan nok ikke naboen stoppe utbygging uansett om han kontakter advokat eller ikke. Du har fått byggetillatelse fra kommunen. Da er det bare å sette igang.
   #9
 3 258     Akershus     0

Det er jo helt absurd å forvente at tomteeier skal måtte leve med en 2,4 høy platting fra naboen langt inn på egen tomt.


Poenget var jo at tomten har stått ubrukt, da kan sånt skje. Det er 2 meter inn på tomta, i 6 meters lengde, det utgjør 12 m2. Ikke allverdens akkurat.

I mine øyne er det plasseringen og evt utseendet som er avgjørende. Er det en plass på tomta som gjør at det er sjenerende eller ødelegger for egne byggeplaner, ja da hadde jeg brysket meg med krav om å fjerne hele sjiten.

Om det var en plass på tomta hvor det ikke betydde noe hadde jeg satt en grei pris på jordstykket og krevd en handel med oppmåling, tinglysing og hele sulamitten. Blir jo dyrt samlet sett men kanskje det er voksenopplæring som naboen trenger i forhold til å ta seg til rette og ikke ha orden på papirene?

Men 12 m2 er jo veldig lite, ikke noe å krangle om med mindre man bor veeeldig trangt da, bør være overkommelig å bli enige.

Et skifte/bytte av eiendom kan jo også være en løsning. Ta en kikk og se om det er en flekk langs grensa du kunne tenkt deg og foreslå ett bytte.
Signatur
   #10
 196     0
Siden naboen har kontaktet advokat, spør ham om det er greit at du kontakter advokaten hans.
Med mindre advokaten har funnet lisensen sin i en kjeksekse så løser det seg nok ganske enkelt, overlat til advokaten å forklare for den anarkistiske naboen hva som går og ikke går.

På denne måten slipper du å krangle direkte med naboen og da kan du muligens berge resten av naboforholdet.

Et makebytte kan være en løsning om dette er praktisk, om ikke så hadde jeg aldri gitt bort 12m2 av tomten min selv i alle fall.