24 164    14    13  

Omregulere fra fritidsbolig til helårsbolig

 62     3
Jeg har kjøpt en fritidsbolig fra midten av 50 tallet.
Jeg har bodd der ca ett år og har registrert adresse der.
Det er offentlig vann og kloakk, samt vanlig ordning med søppelhenting hver uke.
Biloppstillingsplass er det rikelig med.
Det har bodd folk i huset siden det var nytt, men jeg aner ikke om det noengang har vært registrert som bolig.
Det er veldig mangelfull isolering, men dette er jeg igang med å fikse nå. Det blir isolert med 7+5 cm innvendig og enten 10 eller 15 cm utvendig samtidig som jeg skal bytte kledning. Muren blir isolert samtidig som drenering blir ordnet i løpet av sommeren.
Det er bestilt nye og moderne dører og vinduer til hele huset.
Tak blir også byttet i løpet av sommer/høst
Dette ligger på nedsiden av en hovedvei, like ved sjøen. De fleste av husene på denne siden av veien er fritidsboliger, mens alle på øversiden er helårsboliger.
Huset ligger skjermet til og er kun synlig for en nabo som bor ca 150 meter unna.

Ifølge kommunen jeg bor i må søknad om omregulering gå via arkitektkontor (noe jeg ikke får til å stemme) og huset må tilfredsstille krav til nybygg. TEK 10 kjente denne personen ikke til. Er vel en overgansperiode om jeg har forstått det riktig i enda noen uker fra TEK 07?

Jeg håper noen kan hjelpe meg på vei med hva jeg bør gjøre videre før jeg setter igang for fullt. Om jeg bør ha mer isolasjon osv, da jeg sliter med å få svar hos kommunen.

Takker for alle innspill Smile

   #1
 992     Østlandet     0
Må du virkelig tilfredsstille dagens krav til nybygg for å omregulere? Det høres helt vilt ut og vil jo i praksis medføre at ingen hytter kan omreguleres til boliger.
  (trådstarter)
   #2
 62     2

Må du virkelig tilfredsstille dagens krav til nybygg for å omregulere? Det høres helt vilt ut og vil jo i praksis medføre at ingen hytter kan omreguleres til boliger.

Det svaret jeg fikk fra kommunen vil si det ja desverre, men er også rimelig overbevist om at det må ligge noen misforståelser her et sted.
Kravet om at søknad måtte sendes fra et arkitektkontor synes jeg høres i bestefall merkelig ut, bør vel være nok med ansvarlig søker i form av byggefirma, og kanskje også snekker eller annen fagmann?
Om jeg følger min plan ang isolering blir det uansett det best isolerte huset på mils omkrets...
GFE
   #3
 114     1
Hei,

Å omregulere fra fritid til bolig er ikke i alle tilfeller lett, som du skriver så er de fleste boliger oppført i større avstand fra sjø og slik jeg forstår deg så bor du i en fritidsbolig veldig nær sjø.
Du må nesten prøve å finne ut ihverfall om noen i senere har fått bygget bolig veldig nerme sjø (antar at det er innenfor 100 mtrs belte)
Det kan jo tenkes at kommunen tidligere har vert restriktive og kun tillatt fritidsboliger med et max areal? plassert nerme sjø.
Videre kan du sjekke i nabolaget og se om du får greie på om andre har gjort det samme, det skal i all hovedsak være likhet for loven, men er det lenge siden de andre har gjort det og muligens strengere krav nå så er det ikke sikkert hvor vektig et slik argument er.
Hvis du får reguleringsplanen for ditt område så finner du ut om det har vert registrert som bolig tidligere, det skal da være merket med bolig formål og ikke fritids formål der du eier
Dette skal du kunne skaffe hos kommunen vha gårs og bruksnummeret ditt

mvh
hro
   #4
 1 574     Trondheim     1

Hvis du får reguleringsplanen for ditt område så finner du ut om det har vert registrert som bolig tidligere, det skal da være merket med bolig formål og ikke fritids formål der du eier
Dette skal du kunne skaffe hos kommunen vha gårs og bruksnummeret ditt


De fleste kommuner, selv de med "inkompetente" saksbehandlere - har en karttjeneste som viser dette på internett. Her finner du ofte både reguleringsplan - tomt og ev tiltak som er godkjent i nabolaget.

Ting som taler for omregulering, er at den er benyttet som bolig fra byggeår (?) og at vann/kloakk er lagt opp tilsvarende som den er en reell boenhet. Med andre ord, kommunen har stilltiende akseptert bruksendringen... MEN kommunal inkompetanse skal man ikke spøke med.

I ytterste konsekvens vil vedkommende saksbehandler stille krav om universell utforming og bad med rullestolstandard etc. Keep us informed :)

Lykke til
Signatur
  (trådstarter)
   #5
 62     0


Hvis du får reguleringsplanen for ditt område så finner du ut om det har vert registrert som bolig tidligere, det skal da være merket med bolig formål og ikke fritids formål der du eier
Dette skal du kunne skaffe hos kommunen vha gårs og bruksnummeret ditt


De fleste kommuner, selv de med "inkompetente" saksbehandlere - har en karttjeneste som viser dette på internett. Her finner du ofte både reguleringsplan - tomt og ev tiltak som er godkjent i nabolaget.

Ting som taler for omregulering, er at den er benyttet som bolig fra byggeår (?) og at vann/kloakk er lagt opp tilsvarende som den er en reell boenhet. Med andre ord, kommunen har stilltiende akseptert bruksendringen... MEN kommunal inkompetanse skal man ikke spøke med.

I ytterste konsekvens vil vedkommende saksbehandler stille krav om universell utforming og bad med rullestolstandard etc. Keep us informed :)

Lykke til

Bestilte søknadsskjema og tegninger i går så det ramler vel ned i postkassa på hytta etterhvert ;D
Skal oppdatere etterhvert som jeg får nøstet opp i ting og tang.
Regner med det er flere som har eller kommer til å ha lignende problemer også desverre...
  (trådstarter)
   #6
 62     1
Regner ikke med å få noen tegninger på noen dager, men fant et situasjonskart for 4 år tilbake, der er huset merket som boligbygg. Hvordan stiller det seg da med tanke på videre søknadsprosess?
   #7
 1 505     0

Må du virkelig tilfredsstille dagens krav til nybygg for å omregulere? Det høres helt vilt ut og vil jo i praksis medføre at ingen hytter kan omreguleres til boliger.


Det er vel strengt tatt hele poenget, siden mange hadde bygd hytter istedet for hus og ungått det strenge regelverket på bolighus.

Men det er jo litt merksnodig om det ikke kunne gått ann å regulert en tidligere bolig til bolig igjen.
Signatur

   #8
 1     1
Hva ble utfallet i denne saken? Jeg holder på med et meget likt prosjekt nå, og møter mange utfordringer i møte med kommunens saksbehandler. Hytta holder høy standard, men ikke tek 10/tek16 standard. Men så vidt jeg har skjønt nå så er det gode muligheter for at den kan godkjennes hvis jeg søker dispensasjon fra tek10 på de grove og "viktigste" trekkene. De krever da en kostnadsberegning på hva det ville kostet å utbedre til tek10 standard. Jeg er sjokkert over hvor lite skjønn som utøves av saksbehandleren. Har du noen råd?
   #9
 2 018     Strømmen     0
I kommuner med hytter, er det som regel avsatt transformeringsområder,
der kommunen bygger ut infrastruktur for påkobling kommunalt ledningsnett.
I slike områder er det "lett" å få omregulering, er det ikke vann og sanitær
i nærheten, er det vanskelig...
I den senere tid har det kommet regler om at man er økonomisk i stand til
å gjennomføre et prosjekt, både nybygg/påbygg og andre prosjekter, og det
kan jeg til en viss grad forstå, slik at ikke byggeprosjekter blir stående halv-
ferdig... å bygge om en hytte med provisorisk vann og sanitæranlegg til ny
våtromstandard er vel det viktigste i denne saken, andre ting burde være
underordnet dersom hytten holde høy standard..
Signatur
   #10
 3 153     1
Trondheim har forsøkt å kjøre en hard linje de siste årene: Massevis av hytter, særlig rundt Lian og rundt Jonsvannet, har vært i bruk som helårsboliger i mange år, fullstendig i strid med reguleringsplan. I flere tiår ble det sendt regelmessige varsler om at det ikke var anledning til å benytte hyttene som helårsbolig og måtte fraflyttes, men det var neppe én eneste familie som tok advarselen til følge. Så for ikke så mange år siden begynte de å drive ut folk med makt.

Begrunnelsene går på at det ikke er etablert sterk nok infrastruktur for f.eks. vann, kloakk og elektrisitet, at veien inn i området ikke er dimensjonert for å ta den trafikken det medfører at folk bor der permanent. Det er ikke lagt opp skolekapasitet for ungene og nødvendige bussruter. Forurensing og slitasje på natur og miljø øker. Det båndlegger utmarksområder som skulle være åpent tilgjengelig for byens befolkning til rekreasjonsbruk, men som er gjort om til sirlige pydhager med høye gjerder rundt. ... Dette er ihvertfall et lite utvalg av argumentene mot å godta omregulering fra hytte til helårbruk.

Jeg er ikke sikker på hvor langt utdrivelsen har kommet. I deler av Lian-strøket ble for mange år siden til at myndighetene ga opp å beskytte friluftsterrenget, bygde ut nødvendig infrastruktur og godkjente bruksendring - men bare i en del av området. Rundt Jonsvannet bør ikke hytteeierne regne med at det er muiig å få gjennomført noen omregulering; der har kommunen begynt å kjøre hardt.

Så det er ikke bare å finne ut hvordan man skal få omregulert fritidsbolkig til helårsbolig. Du må finne ut om det er mulig, og det er slett ikke sikkkert at det er. Som hovedregel skal en omregulering gjennom en rekke høringsinstanser, og hvis samtlige legger inn protester, da får du neppe omreguleringen gjennom.