280    2    0  

Pigge opp kjellergulv. Er dette et tiltak som krever ansvarsrett?

 1     0
Hei. En venn av meg som bor i Oslo hadde et kjellergulv hvor det var godkjent en høyde fra overkant gulv til underkant tak av kjeller på 1,9 meter (godkjenning gitt i 2008). Han har så pigget opp gulvet av denne kjelleren uten å gå inn på konstruksjon eller bæring. Han ønsker så å få ettergodkjent dette tiltaket og søke kjelleren bruksendret fra tilleggsdel til hoveddel. 

Spørsmål 1. 
Oslo kommune har sagt til han at et slikt tiltak krever at han sender inn søknad etter PBL § 20-3 Søknadspliktige tiltak med krav om ansvarlig foretak og krever full ansvarsrett. Er dette riktig? Kan han ikke søke om å gjøre dette tiltaket etter PBL § 20-4 (tiltak som kan forestås av tiltakshaver). 

Spørsmål 2. 
Er det noen her på forumet som har fått lov til å gjennomføring av pigging av kjellergulv uten at kommunen har krevd søknad etter plan og bygningsloven § 21-3 med krav til ansvarlig foretak?

   #1
 3 331     0
Hmmm, montro hva kommunen bruker som argument her - tipper at de mener at man berører eller potensielt berører bærende konstruksjoner.

Dette er ikke så rart om gulvet enten er viktig for å kolde veggene på plass eller man graver ned under fundamentet.

Dersom det var et gammelt hus med tynn uarmert puss og man ikke gravde ut dypere enn muren så stiller det seg litt annerledes, da hadde jeg argumentert for at dette ikke påvirket bærende konstruksjon pga byggemåte.