494    15    2  

Riving og ansvarsrett ved brann

 4     Eidsvoll     0
Etter en boligbrann skal det rives/fjernes noe masse. Det er for det meste metall og mur igjen og naturligvis litt blandet avfall som isolasjon, ledninger osv. Boligen var liten og gammel 100kvm. Mengden med avfall er dermed ikke spesielt stor.

Hvordan er mulighetene for meg å søke om ansvarsrett som selvbygger og ta ansvar for rivingen selv? Er det sannsynlig at dette vil gå gjennom og hvordan kan man evt. øke mulighetene for at det går i orden?

Min bakgrunn er møbelsnekker og håndverker. Driver til daglig et håndverker/innredningsfirma. 


Mvh.

Henning (som er ny på forumet i dag🎉)

   #1
 3 320     0
Det er kommunen som kan svare på dette, men du bør ha gode sjanser til å komme gjennom nåløyet med bakgrunn som håndverker.

Les deg gjerne opp litt på avfallshåndteringen i forkant, blant annet avfallsplan og sluttrapport.
   #2
 3 320     0
Hvis du driver firma kan du egentlig også bare ta ansvarsrett gjennom dette, uten å gå veien om selvbygger?
Ebe
   #3
 4 343     Vestlandet     0
Selvbygger kan ikke gis for riving, det åpner ikke loven for.

Og skal han ta det med firmaet sitt, så må han passe på at han tilfredsstiller de formelle kravene til å kunne erklære ansvarsrett. Det er skremmende mange som ikke vet hva de faktisk erklærer når sender inn erklæringer om ansvarsrett til kommunen.
Signatur
   #4
 19 670     Akershus     0
Regler er av og til ikke til å forstå.
Etter hukommelsen: du kan rive en råtten låve i 3 etasjer hvor taksperrene knekker med grunnflate på 1000m2, men ikke rake sammen en liten hytte på 30m2 boflate.
Signatur
   #5
 1 654     Trondheim     0

Regler er av og til ikke til å forstå.
Etter hukommelsen: du kan rive en råtten låve i 3 etasjer hvor taksperrene knekker med grunnflate på 1000m2, men ikke rake sammen en liten hytte på 30m2 boflate.

Nå er det jo slik i Norge at utgangspunktet er at alt er lov også bruker man lover og forskrifter der man mener det er behov for det.
Så - gitt at det du sier er riktig - er kanskje årsaken at det har vært en del komplette idioter som har drevet og rivd småhytter og hus og at man dermed har funnet ut at det måtte reguleres, samtidig som man kanskje har forsøkt å unngå å regulere alle andre ihjel.
Signatur
   #6
 19 670     Akershus     0
Verdiene er tatt litt ut av lufta, men prinsippet er rett, stort uthus OK, lite enetasjes bolighus, nei. 
I dette tilfellet høres det ut til at det er mest snakk om å feie ut aska. Kanskje en kan sette i gang å «rydde» det er jo ikke noe hus å rive?
Signatur
  (trådstarter)
   #7
 4     Eidsvoll     0
Selvbygger kan ikke gis for riving, det åpner ikke loven for.

Og skal han ta det med firmaet sitt, så må han passe på at han tilfredsstiller de formelle kravene til å kunne erklære ansvarsrett. Det er skremmende mange som ikke vet hva de faktisk erklærer når sender inn erklæringer om ansvarsrett til kommunen.

Jeg har snakket med fagfolk den siste tiden om dette.

Det sies at jeg kan søke om selvbygger for riving og dermed står jeg selv ansvarlig for dette, naturligvis.
Jeg står fritt til å leie inn faglig kompetanse, og selv om kommunen spør, er jeg ikke pliktig til å oppgi hvem utførende er (iflg. siste Stortingsmelding). Så lenge BTA ikke overstiger 100 kvm. BTA (min var 99 kvm. BTA.) og avfallsmengde er under 10 tonn, er det heller ikke krav om avfallsplan.

Flere søk på nettet viser godkjente søknader på riving som selvbygger.

På bakgrunn av dette stiller jeg meg noe undrende til påstanden om at loven ikke åpner for riving som selvbygger.

Du er velkommen til å utdype.

   #8
 242     0
Jeg søkte selvbygger på riving av hus på ca 137 BRA .

Fikk svar som Ebe skriver over her.   Selvbygger  er lov ,men  ikke "selvriver"  om det er lov hvis bolig er under 100m2 bolig  vet jeg ikke ,men kanskje det gjelder kun enkle byggverk? Garasje ,uthus osv.

Husker jeg rett så ble det ca 23tonn rent treverk av dette huset fra 1910. 
Det som var av restavfall etc rev jeg selv og leverte på søppelkassen.,  kvitteringene fikk han som utførte rivningen for meg og la de med rapporten sin til kommunen.

Jeg tror at kommunene "gjemmer" seg bak en lovtolkning ut ifra et miljø aspekt .  Er nok for mange eksempler at folk graver ned allslags og er derfor lettere å håndtere et firma skulle det være noe .

   #9
 408     Oslo     0
Det er ikke noe som heter selvriver eller selvbygger for riving i saksforskriften, så per definisjon så kan du ikke være dette. Dermed blir det i praksis kapittel 3 som regulerer hva du kan gjøre selv. Altså tiltak som er søknadspliktige men som kan forestås av tiltakshaver, ettersom det er samme regler for riving som ved bygging.

BRA kan dermed ikke være over 70 m2.
Signatur
  (trådstarter)
   #10
 4     Eidsvoll     0
Det er ikke noe som heter selvriver eller selvbygger for riving i saksforskriften, så per definisjon så kan du ikke være dette. Dermed blir det i praksis kapittel 3 som regulerer hva du kan gjøre selv. Altså tiltak som er søknadspliktige men som kan forestås av tiltakshaver, ettersom det er samme regler for riving som ved bygging.

BRA kan dermed ikke være over 70 m2.

Det er riktig at det må søkes og godkjennes før tiltak iverksettes Hanfar.

I dette tilfellet går det mer på om jeg kan gjøre jobben selv med innleid selskap som ikke har ansvarsrett og/eller sentralgodkjenning.

Kan ikke forstå annet ettersom mitt tiltak faller utenfor krav til avfallsplan, miljøsaneringsbeskrivelse
..eller nabovarsel for den saks skyld.


Tek 17

https://dibk.no/byggereglene/byggteknisk-forskrift-tek17/9/9-6/?_t_id=1B2M2Y8AsgTpgAmY7PhCfg%3d%3d&_t_q=Riving+avfallsplan&_t_tags=language%3ano%2csiteid%3aa8fed669-6208-4354-8fe6-9c93cb91a133&_t_ip=84.49.91.118%3a51060&_t_hit.id=EPiServer_Templates_DIBK_PageTypes_Veiledninger_ParagrafPageType/_27335831-6740-45e6-b6ee-50ef5c41b642_no&_t_hit.pos=1