455    22    1  

Trenger informasjon ang. deling av tomt

 139     0
Hei,

jeg har kjøpt et gammelt hus, som må rives og det må bygges noe nytt.

I den anledning lurer jeg på om hvis tomten er ca. 1000 m2, kan jeg da dele den i to deler og selge ene til en av mine søsken. Slik at vi begge kan få satt opp hvert vårt hus.

Jeg lurer på om hvordan er det med banken og boliglånet? Får de fjernet heftelser på den fraskilte tomten, uten at jeg må betale banken tilbake lånet, for de penger jeg får fra min søster tenker jeg å bruke på å få satt opp mitt eget hus.

Men jeg ønsker at hun skal få tomten fri for heftelser fra banken. I tillegg hvordan kan vi best utnytte tomten?

Hva er prosessen og hvor stor er kostnad rundt dette?

   #1
 3 125     I huset mitt     0
Hør med banken er nok det enkleste sted å starte.

Du kan jo som forberedelse se det fra banken sin side; banken har blant annet sikkerhet i tomten for dekning av lånet, og du plutselig skiller ut/gir vekk/selger halvparten av denne sikkerheten?
-Man kan nok med stor sikkerhet anta at banken ikke slipper heftelsen/sikkerheten uten å få noe igjen.Wink


Bortsett fra det økonomiske med banken, så må det jo søkes kommune++ for skille ut del av tomt med løsning på avstander, avkjørsel, vvs, regulerng, etc etc.

jaf
   #2
 5 466     tromsø     0
Du bør skille tomta først. Så får tomten eget gårds og bruksnr. Heftelser følger med på det nye gårds og bruksnr. Det koster 40-50 000,- å dele tomt. (hør med kommune). Så må du søke banken om å slette heftelser på ny tom(det pleier å gå bra). 

Prøv å unngå å låne til det nye huset (husene), før tomten er delt.
TSt
   #3
 10 566     0
En må først sjekke at det er sannsynlig at en får bygge et hus til. Må det reguleres ? Er det vann / avløp ? Hender at en ikke får bygge i påvente av infrastruktur eller at kommunen vil prioritere utbygging andre steder i kommunen først.
  (trådstarter)
   #4
 139     0
Hei, det er mulig å dele, men jeg vet ikke hvordan. Snakket med kommunen, og hun dama fortalte meg at det koster 30,000 kr, i tillegg er det noe med kartverk kostander, tingslysning, og skjøte etc.

jaf
   #5
 5 466     tromsø     0
Du må gå til oppmålings avdelingen i kommunen og få delt. De har delt før. Etterpå får du nytt gårds og bruksnr og ny adresse på tomten. Så får du det tinglyst. Det er 4-5 ark. Det er enkelt, når du eier eiendommen, og ikke er et sameie.

jaf
   #8
 5 466     tromsø     0
Gå til kommunen (oppmåling) med en skisse. De forklarer hvordan tomten kan skilles. Selve delingen koster vel 37 500. Så koster det vel 5-6 000,- å få oppmålingen til å sette opp nye punkter. Kartverket tinglyser etterpå. Hos meg var det gratis, siden eiendommen ikke skifter eier. Det er ikke vanskelig. Skal du leie noen, så ville en pris på 10 000,- til 25 000,- være rimelig. Det er bare 2-4 ark. Selve papirarbeidet gjør kommunen. (nytt gårds og bruksnr) (ny adresse ). Kommunen kan sikkert veilede om det er mulig å bygge nytt hus på tomten. Det er mange ting som spiller inn.
   #9
 21 857     Akershus     0
Hyggelig at du tenker på en av dine søsken. Likevel, ha i tankene at dette er «for evigheten". Det vil si, en bør tenke gjennom hva som blir situasjonen når den ene selger - og det skjer en gang.
Signatur
HSt
   #10
 30 142     Lillestrøm kommune     0
Ja det er lurt, ser et tilfelle der huset et solgt og de bygger på klin inntil nabo gamle søsteren sitt hus. En tinglyst klausul om begrensning av frihet mht tilbygg ville her ha reddet dem. Ellers er et mål tomt for lite til å dele flere steder, 650m2 er absolutt min areal forvente tomt flere steder. Og i verste tilfelle må TS omregulere tomten for å få lov å dele, det blir dyrt.