#12
 7     0
Jeg har undersøkt en del ang HB den siste tiden selv. Har tenkt å bygge nytt hus selv og som dere nevner tidligere her er det mye å spare i forhold til renter. Men HB finansierer ikke mere enn 80% av husets totale markedsverdi etter bygge slutt.
Det er ikke noe krav til hvilke materialvalg en bygger med, fliser, takstein eller lignende.

Snakket med de her forrige uke ang. Penge situasjonen til HB og fikk da til svar at de ikke hadde økonomi til å gi tilsagn til flere boligprosjekter i år. Søknader som kom inn før nytt år ville automatisk få avslag og kastet. Dette for å komme på riktig side, tidligere har de valgt å ta med søknader fra ett år over i ett nytt. Mens til neste år vil de begynne med blanke ark og ikke ta med noen søknader fra i år.

Det var slik jeg fikk forklart det. Men ingenting rundt dette ville bli helt avklart før i løpet av oktober.
     
   #13
 827     Kongsberg     0
Dårlige nyheter, dersom det er/blir som du sier.
Jeg sendte dem søknad i slutten av juli og fikk brev tilbake etter en ukes tid hvor de informerte om at jeg tidligst kunne regne med å høre fra dem i slutten av september.
Signatur
   #14
 3     0
Jeg fikk i dag opplyst at jeg vil få avslag på min søknad fordi pengene er brukt opp for år 2013, søknaden vil ikke bli overført til 2014.

Det som er enda verre er at det vil komme nye krav gjeldende fra 01.01.14. Fikk opplyst av saksbehandler i Husbanken at det ikke vil gis lån for boliger større enn 180 kvadrat, muligens opp mot 200 kvadrat (vanlige eneboliger).

"Litt" kjedelig når jeg har brukt tid og penger på å få tegnet en bolig som skulle fylle alle Husbankens gjeldende krav. Opplysninger som jeg har fått fra Husbanken; under 250 kvadrat, totalkostnad for hus og tomt på under 5 millioner og krav til tetthet.

Nå som sekken med penger er tom, strammes det virkelig inn fra 2014.

Dette kommer til å ramme mange, og bør diskuteres i valgkampen.
   #16
 3     0
Jeg sendte inn søknad første halvdel av august, rundt den 10. august.
Får ikke penger i 2013, og saksbehandler syntes at en bolig på 243m2 er altfor stor for en familie på 5. Jeg synest ikke en bolig på 243 er råflott, når vi totale kostnader (inkl. tomt) er godt under kravet på 5 millioner (som jeg tidligere fikk opplyst...).

Frustrerende å planlegge/tegne bolig etter råd fra Husbanken, så skvises over på ny streng praksis fra 2014. Er ikke så enkelt å kutte areal fra 243 - 180-200 m2, i tillegg kaster bort både tid og penger på nye tegninger.
   #17
 827     Kongsberg     0
Veldig kjedelig at de innfører nye krav ja. 
Fikk du formelt svar fra dem eller ringte du for å høre hvrdan det lå ann med søknaden din?

Vi har ikke hørt noe fra dem etter vi søke. Vi har 195m2 i areal, men høyere kostnader enn dere.
Signatur

   #18
 3     0
Jeg ringte min saksbehandler da det i søknaden var et par småting som hun lurte på. Da informerte hun om at det etter all sannsynlighet vil bli innført en ny strengere praksis fra januar 2014 for å få ned antall søknader til Husbanken. Forstår jo at Husbanken med begrenset budsjett må prioritere, men blir etter min mening feil når en allerede har planlagt bolig etter råd fra Husbanken, skrevet kontrakt med husleverandør etc.

Slik jeg forstod på henne var forslaget ned til 180m2, men hun mente dette var vel drøyt, men at det kom iallfall på maks 200m2. Så viss dette er riktig, så kommer innenfor grensen. Hun sa ikke noe om total kostnad.

Ringte i ettermiddag en annen saksbehandler (i nord Norge), hun visste fortsatt til den praksis jeg planlagt etter, og visste ingenting om ny praksis fra neste år. Da jeg opplyste om hva jeg hadde opplyst fra Husbanken (i Bergen), så ville hun ikke prate mer.

Så er forvirret. Vet ikke hva jeg skal tro lengre. Vil sjekke med andre saksbehandlere, men ingen vet jo ikke helt sikkert. Avhenger også om hva som blir framlagt i budsjettet (oktober) for 2014 og hvem som legger det frem. Dess mindre penger, desto strengere krav.

   #19
 81     0
Den 5 000 000 grensen er nok kun veiledende. Jeg fikk nettopp utbetalt over 5 000 000 fra Husbanken. Dette på et hus som er 255 m2. (Var opprinnelig planlagt 249m2).

Jeg kjøpte en prosjektert enebolig som allerede var godkjent for husbankfinansiering.
   #20
 503     Bærum     0
Jeg snakket med en saksbehandler i går som sa at det er lagt frem et forslag om en arealgrense på 180kvm for grunnlån fra 2014.

Forslaget blir avjgort den 16 desember,da kommer det ny veileder til grunnlån.
Signatur