279    8    6  

Lån/finansiering ved nybygg

 21     -1
Hei

Vi har nylig kjøpt tomt og ser på forskjellige hustyper vi kan tenke oss. Når det kommer til det finansielle er vi begge litt usikre på hva som vil være mest gunstig for å løse kostnadene under bygging. Vi eier i dag ett rekkehus og 2 biler, med litt lån igjen på.

1. Vi skal låne til bygging, vil vi være avhengig av å ta ett byggelån eller vil man få ett boliglån?
2. Kan man f.eks. finansiere kun med egenkapital og boliglån?
3. Vil det være fornuftig å øke lånet på eksisterende eiendom for å prøve å unngå å ta byggelån, for å så sitte med to boliglån til man for solgt utflyttet bolig?
4. Om man selger bolig under hva man pant/lånt opp, vil resterende kunne settes opp til det nyeste boliglånet?
5. Slik jeg har fått fortalt vil ett boliglån hos husbanken være det mest ideelle lånet å ta for nybygg, er det slik at alle kan få et lån her?
6. Kan man låne hos husbanken om man bare innfrir livsløps kravet til bolig, eller vil man måtte kunne innfri både miljøvennlige produktvalg til bygging og søppelsortering for å få lånt?

Takk Smile

TSt
   #1
 14,628     0
Bygge lån er dyrt. Men hvis en ikke skal ha dette må en passe på at en har nok egenkapital og annet lån til å dekke totalen. Det er komplisert å få et byggelån etter hvert hvis en ikke har avtale om dette. Banken kan kreve kontroll av det som er levert som sikkerhet før utbetaling. Hvis ny bolig har høy nok verdi så kan en ta med seg lån på dette men forstår ikke helt at en får med bank på å låne så mye på eksisterende bolig, de vil sikkert kreve takst e.l. her før de øker dette lånet. Kjenner ikke detaljene til alle dagens krav i husbanken.
   #2
 549     Skien     0
Det avhenger jo igrunn av hva du har å gå på når det gjelder belåningsgrad på huset dere allerede har.
Byggelån er der for å ha en rammekreditt hvis man ikke har noe annet å belåne den høye summen på.
Derfor er renta veldig høy og de fleste bankene tar en provisjon.
Med byggelån er man avhengig av rask framdrift og å være kjapt ferdig, så man fortest mulig får konvertert til vanlig boliglån. Det kan man når det foreligger ferdigattest.
Renta, provisjonen og gebyrer varierer fra bank til bank, så dette må du sjekke opp i selv.

Tst, det er ikke komplisert å få byggelån. Alle banker tjener godt på byggelån, selv om det innebærer litt mer jobb for bankene.
TSt
   #3
 14,628     1
Det er komplisert å komme midt underveis å få byggelån så en bør ha avklart på forhånd om hva en trenger. Derfor bør en ha avklart hele finansieringen på forhånd og en må ha litt å gå på hvis det skjer endringer.
  (trådstarter)
   #4
 21     1
Det er komplisert å komme midt underveis å få byggelån så en bør ha avklart på forhånd om hva en trenger. Derfor bør en ha avklart hele finansieringen på forhånd og en må ha litt å gå på hvis det skjer endringer.


Bør man ha det avklart før man begynner med å klargjøre tomten til bygging?
   #5
 24,754     Akershus     1
Da vi bygde, for mange år siden, var byggelånet i utgangspunktet et rammelån. Ingen renter begynte å løpe før delbeløp var tatt ut. Vi brukte mao opp det meste av egenkapital før byggelånet ble tatt i bruk. Her kunne en kanskje øke belåning av eksisterende eiendeler så langt dette gikk før en starter med byggekånet?
Signatur
  (trådstarter)
   #7
 21     1
Har hatt en samtale med en som driver med utbygging av slike containerleiligheter, han mente at det var bare å glemme å høre med husbanken om lån og vi ville stå nesten like bra med ett vanlig boliglån på prosjektet. Begynne med ett byggelån for å så få det omgjort til boliglån ved ferdigattest.

Bakgrunnen var at det var vanskelig å få innfridd et husbanklån.

  (trådstarter)
   #8
 21     1
Da vi bygde, for mange år siden, var byggelånet i utgangspunktet et rammelån. Ingen renter begynte å løpe før delbeløp var tatt ut. Vi brukte mao opp det meste av egenkapital før byggelånet ble tatt i bruk. Her kunne en kanskje øke belåning av eksisterende eiendeler så langt dette gikk før en starter med byggekånet?


Høres veldig likt ut slik jeg selv forstår byggelånet, at det utbetales i stadier ut fra prosjektets deler og at man betaler kun renter på de beløpene som er betalt ut.

Er det mye arbeid når man låner opp på ett objekt man selger ved flytting ved å få overført gjelden om den ikke blir fullt betalt ved salg?