WF
   #11
 575     Haugesund     0

Det blir absolutt ikke det samme om renten legges til hver måned eller en gang pr år.

Hvis det er én årsak til at de rike i verden blir rikere og de fattige i beste fall står på stedet hvil, så er det innsikt i hva renters rente innebærer.

Rødkleiv
Siviløkonom med spesialisering i finans


Det var da veldig bastant, selv om du tar feil. /svarer riktig på noe annet
Kjenner selvfølgelig til den enorme forskjellen på rente og renters rente.
Du har rett at en månedlig rente på 4% er mye høyere en en årlig rente på 4%.

Men det var ikke dette som var spørsmålet. Her spør en om årlig rente på 4% er høyere enn årlig rente på 4% med utbetaling årlig eller månedlig.

Selv om banken ikke utbetaler rente månedlig blir det alikevel bli det samme på et år.
Renten blir jo beregnet pr måned og vises på kontoutskriften, hvis da den beregnede renten oppspart i januar legges til i grunnlaget for beregning av renter i Februar vil det våre akkurat samme resultat selv om banken utbetaler rentene bare en gang i året.

Renten blir nok den samme pr år uansett om banken utbetaler månedlig eller årlig.
Bankene markedsfører seg med effektiv rente pr år når det gjelder sparekontoer.
Effektiv rente på 4% i året er lik uansett hvor mange ganger den blir utbetalt.

Konklusjon på trådstarters spørsmål:
Hvis du får høyere effektiv rente på sparekonto enn effektiv rente på lån vil det lønne seg å låne så mye som mulig.

   #12
 24,774     Akershus     0
Blir kanskje litt spill om ord her. Spørsmålet er når blir renten lagt til kapitalen? Da er det vesentlig forskjell på om renten legges til kapitalen hver mnd eller én gang på slutten av året!

En kan forvirres av at det på kontoutskriften kan stå: opptjent rente hittil i år. (Men legges til først på slutten av året)

Rentesrente kan fort øke på. Forskuddsrente vs etterskudsrente er interessant mhp få eller mange innbetalinger pr år, kapitaliseringstidspunkt er av interesse. Mye detaljer her.

Signatur
WF
   #13
 575     Haugesund     0
Men det er alikevel så enkelt som at 4% effektiv rente PR ÅR er det samme uansett hvor ofte utbetaling til konto skjer.

Så lenge beregnet rente hittil i år tar med seg renters rente pr måned er det ingen forskjell i kroner og øret eller % på et år.
Selv om rentene (inkludert renters renter) blir lagt til kapitalen på slutten av året.
WF
   #14
 575     Haugesund     0

Litt av grunnen til at jeg gjerne vil se noen konkrete eksempler, er at jeg hadde litt bedre rente på BSU enn på lånet, og ble da anbefalt av banken å la pengene stå. I praksis har det ikke så mye å si, da begge summene var relativt små, men det kunne vært artig å se om rådet faktisk var feil.


Det vil lønne seg å la mest mulig penger stå på BSU så lenge du har muligheten. Også etter at du er blitt for gammel.
Først når du har like mye restlån som du har på BSU vil det lønne seg å innfri lånet.
Dette forutsetter at BSU renten er bedre enn lånerente. Men Det er vel ingen bank som ikke har det.
  (trådstarter)
   #15
 10,486     Akershus     0

Blir kanskje litt spill om ord her. Spørsmålet er når blir renten lagt til kapitalen?

¨
Stemmer. For sparekontoene mine sin del så blir rentene først lagt til ved årsskifte, og jeg antar derfor at rentes rente heller ikke beregnes. Nå har jeg tømt BSU, og da ble rentene lagt til i beløpet som ble utbetalt.

Det er en almenn oppfatning at rente på BSU er så god at det lønner seg å beholde den så lenge som mulig, men da har man kanskje ikke sett på rentes rente?
Signatur
WF
   #16
 575     Haugesund     0
Jeg trodde det var klart fra forrige post.
Du får renters rente for hver måned gjennom året.. selv om banken bare utbetaler rentene ved årssifte. Det er ingen forskjell om du får rentene hver måned eller en gang i året i en Norsk Bank. Dette da alle benytter effektiv rente PR ÅR i markedsføring.

Kan lese mer detaljer her:
http://okogym.blogspot.no/2010/01/hva-er-forskjellen-pa-manedlig-og-arlig.html
WF
   #17
 575     Haugesund     0
BSU vil helt klart lønne seg å beholde lengst mulig så lenge rente der er bedre enn effektiv lånerente. Effektiv lånerente kan du ofte lese av i nettbanken under informasjon om lånekontoen.

  (trådstarter)
   #18
 10,486     Akershus     0

BSU vil helt klart lønne seg å beholde lengst mulig så lenge rente der er bedre enn effektiv lånerente. Effektiv lånerente kan du ofte lese av i nettbanken under informasjon om lånekontoen.


Effektiv rente var såvidt høyere på BSU, derfor jeg har beholdt den såpass lenge.

Signatur
WF
   #19
 575     Haugesund     0
Hvis BSU renten din er på 4,1% ville jeg flyttet BSU konto til en annen bank.
Sjekket f.eks. SR-Bank der min står. Der er renten 4,65%. Sikkert andre som har bedre.
Det koster jo ikke noe.. og du vet.. med renters rente over årene blir det litt alikevel.
  (trådstarter)
   #20
 10,486     Akershus     0
Tallene var bare eksempler.

Signatur