10,897    30    0  

Renter vs. renters renter?

 10,486     Akershus     0
På boliglån legges rentene til hver måned (de fleste betaler avdrg hver måned).
På sparing legges rentene til ved nyttår.

Ved sparing får man altså ikke noen videre glede (renter) av rentene før året etter, mens på boliglån blir det kanskje annerledes?

Dette er ikke jeg veldig stødig på, men hvordan påvirker det effektiv rente?


Hvis man f.eks. har 4,0 % rente på lån, og 4,1% rente på sparing, så skulle man tro det lønner seg å ha penga på sparekontoen fremfor å betale ned lån, men stemmer det når man tar forholdene over med?
Signatur

   #1
 181     Akershus     0
Det du må sammenligne er effektiv rente.
Nominell rente er selve renten du betaler. Effektiv rente tar høyde for f.eks termingebyrer og at du betaler oftere enn én gang pr år. Begge disse faktorene gjør at effektiv rente er høyere enn nominell.

WF
   #3
 575     Haugesund     0
Det blir det samme på et år uansett.
Det er forskjellig fra bank til bank.
Skandiabanken utbetaler f.eks. rente hver mnd.
  (trådstarter)
   #5
 10,486     Akershus     0

På mine sparekontoer i ulike banker legges renter til hver måned. Er du sikker på at de ikke gjør det hos deg?


Ja.Det blir det samme på et år uansett.

Gjør det?

Jeg tenker at hvis rentene legges til hver måned, så vil jeg jo i februar få litt ekstra rente pga. januar-rentene, i mars, enda litt ekstra pga. januar- og februar-rentene, samt februar-rentene av januar-rentene osv. Ingen ting av dette ser jeg noe til når renten legges til årlig .. ?
Signatur
   #6
 181     Akershus     0
Det blir absolutt ikke det samme om renten legges til hver måned eller en gang pr år.

Hvis det er én årsak til at de rike i verden blir rikere og de fattige i beste fall står på stedet hvil, så er det innsikt i hva renters rente innebærer.

Rødkleiv
Siviløkonom med spesialisering i finans
  (trådstarter)
   #7
 10,486     Akershus     0
Jeg har en viss formening (tror jeg).

Kan du komme med noen regnestykker?

Hvis man f.eks. har 4% på lån, hvor høy må da renta på sparing være for at det skal "gå opp i opp"?


Og, hva hvis man f.eks. legger på et terminbeløp på kr. 35,- på nedbetaling av lånet? Da vil selvsagt størrelsen på beløpene ha innvirkning.
Signatur

   #8
 3,277     I huset mitt     0

Det blir absolutt ikke det samme om renten legges til hver måned eller en gang pr år.

Hvis det er én årsak til at de rike i verden blir rikere og de fattige i beste fall står på stedet hvil, så er det innsikt i hva renters rente innebærer.

Rødkleiv
Siviløkonom med spesialisering i finans

Spot on!!!!! Cool
  (trådstarter)
   #9
 10,486     Akershus     0
Litt av grunnen til at jeg gjerne vil se noen konkrete eksempler, er at jeg hadde litt bedre rente på BSU enn på lånet, og ble da anbefalt av banken å la pengene stå. I praksis har det ikke så mye å si, da begge summene var relativt små, men det kunne vært artig å se om rådet faktisk var feil.
Signatur
   #10
 7,686     Bærum     0
Det er riktig at månedlig rente gir høyere effektiv rente enn årlig beregnet rente. Hvis vi ser bort fra gebyrer vil årlig etterskuddsrente tilsvare effektiv rente. Betaler du flere ganger i året eller forskuddsrente vil nominell rente være lavere enn effektiv rente. Det er en enkel formel for dette, men den er litt krøkkete å skrive på forumet så det er enklere at du googler effektiv rente.