87    5    0  

Elendig vanntrykk, hvordan sikre godt vanntrykk til enhver tid?

 21     0
Bor høyt i terrenget og sliter med vanntrykket på tidspunkter på dagen hvor det er mange på rørnettet som bruker vann. Enkelte tidspunkter kan vannet være så og si fraværende, andre tidspunkt er det godt. Som oftest er vanntrykket middelmådig. Har blitt fortalt at kriteriet for at jeg skal ha adekat vanntrykk er at vanntårnet er godt fyllt opp.

I dag er det påkoblet en (helt ny) hyttepumpe...? av merket Marina Cam 80/22 HL med en 25l trykktank. Denne har man kun brukt på tidspunkter hvor vanntrykket har vært så lavt at man knapt får vann fra springen. Når pumpen er på, går trykket opp til 2.8 bar før den slår seg av. Den starter når trykket er 1.2 bar...

Det er sjeldent vanntrykket er optimalt/slik det skal være. Når vannpumpen ikke er på ligger vanntrykket i snitt på 1 bar. Hva er beste løsningen for å sikre stabilt godt vanntrykk til enhver tid? 

TSt
   #1
 10 347     0
En må ha et lite lokalt reservoar i tillegg til trykk pumpe for å løse problemet TS beskriver. Mulig pumpen har for stor hysterese (avvik mellom på og av). 1,2 bar vil trolig oppleves som lite. Dette var hva vi prosjekterte til hytte med samme problem men så ble pumpe som leverte vannet fra kommunale systemet endret slik at det nå leverer vann hele tiden. Derfor blir det ikke realisert.
   #2
 21 688     Akershus     0
Noen mulighet for å få kommunen til å sette inn kraftigere pumpe?

Det er en vesentlig forskjell på å «suge" kontra å dytte væske. I sugemodus kan pumpa bare trekke vann fra et reservoar som ligger max ca 7 m lavere, mens en pumpe glatt kan skyve vann 100+ m opp.

Om en suger, vil en også lett suge røret tomt, tilstrømningen er for liten.

Om en setter opp et stort kar (gammel 300 l vvb?) som mottar vann hele tiden og med en tilbakeslagsventil på innløpet, så vil denne renne full på tider av døgnet når det er litt trykk. Tilbakeslagsventilen hindrer laverliggende nabo å tømme din tank.

Hyttepumpa suger fra vvb via en tilbakeslagsventil og vil normalt kunne go 2-4 bar trykk.

En får et trøbbel når vvb er tom og pumpa likevel starter. Det bør mao være en flottørbryter i systemet. Noe slikt kan trolig lages med en magnet i et stigerør eller kjøpes.

En bør kanskje vurdere et urintoalett i tillegg til WC. Slike bruker nær ingenting av vann.
Signatur
TSt
   #3
 10 347     0
Hvis vannet bare er borte deler av dagen så vil et slik volum som er beskrevet over hjelpe mye. Det bør stå lavest mulig. Hos oss fikk vi vann i ute kran som stå på søyle under hytta men ikke inne på kjøkkenet. Men det avhenger jo av om en en ligger helt på grenseland eller ikke. Er det pumpe som forsyner anlegget og ikke naturlig fall fra høydebasseng så kan det være at pumpe er feil innstilt. Men det måtte mye overbevisning til og noe økonomi, en trenger jo ikke betale for noe en ikke får levert så en skal ikke betale full vann avgift i allefall.
   #4
 778     0
Må passe på så en ikke suger vann (med undertrykk) fra kommunalt nett. Da risikerer man å suge inn mye rart gjennom lekkasjer. Mange lekke vannrør som ligger i grøft med samtidig lekk kloakk... Får du undertrykk i vannrøret får du kloakk i vannet. Er gjerne ikke helt nytt ledningsnett der det er så alvorlige problemet med vannforsyningen, så viktig å være obs.
   #5
 21 688     Akershus     0
En bekjent bor på toppen og i hagevanningstid var det plagsomt. Der fikk badekaret ny anvendelse.

En annen på BB har hytte på Tempelseter med borebrønn uten frostfri innføring. Han har kar inne med nivåmåling og fyller dette med automatisk start av brønnpumpa. Når brønnpumpa stopper, trekker vannet seg tilbake til brønnen slik at materøret blir luftfylt og frostsikkert.

Inne bruker han en litt dyrere hyttepumpe med inverter. Denne gir nær konstant vanntrykk under tapping og dusjing.

Her kan en kanskje lage noe slikt?
- Vann inn gjennom tilbakeslagsventil
- Føres til 300l avlagt vvb.
- Luftepotte på vv-uttaket.
- Dagens hyttepumpe tilkoblet via tilbakeslagsventil, fra hull for kolbe
- nivåmåler montert via hull for kolbe.

Vil en ha mer kan en sette opp en 300l til i parallell.

Funksjon:
- Tanken renner full når det er trykk i gatenettet. Luft i tanken slipper ut via luftepotte.
- Hyttepumpe suger fra tanken og skaper trykk i innenettet. Start og stopp styrt av forbruk og størrelse på hydrofortanken. Luft slipper inn i vvb ved behov via luftepotte.
- Hyttepumpe stoppes dersom nivå i vvb blir for lavt, hindrer tørrkjøring av hyttepumpe.

Løsningen her løser problemet som er nevnt over. Kommunen er blitt mer oppmerksomme på innsig av urent vann.Signatur