200    24    1  

vannpumpe sugelengde/høyde

kah
 17     0
hei,

For tre/fire år siden la vi inn vann på hytta. Vi kjøpte elvestarørene selv (32/60), men fikk et større rørleggerfirma til å lever resten, inkludert vannpumpe (Easyjet). 

Nå opplever vi at pumpa ikke klarer å pumpe vann lengre og har fått beskjed om at det er for langt strekk å pumpe vannet sett mot høyde. Løsninga de ser for seg er å sette en brønnpumpe ute i vannet (som vil bli svært kostbart).

Skjønner ikke helt hvorfor det nå er umulig for en pumpe å suge vann når den har gjort det i tre år og hvorfor vi da må ha en brønnpumpe (det var rørlegger som anbefalte pumpen i utgangspunktet og da var det aldri sagt at avstand/høyde var et problem).

Er det pumper som fint klarer jobben med følgende forutsetninger:
- vannpumpe står i et eget pumpehus og det er 65m elvestadrør fra pumpe til vanninntak
- vannpumpe står 1,5m over vannflate
- bunnventil ligger på litt under 3m 
- dvs 4,5m samlet høydeforskjell om man regner fra bunnventil ift løftehøyde (om det er det man beregner ut ifra?)

HSt
   #1
 31 962     Lillestrøm kommune     0
Med riktig pumpe går dette fint, men er tilbakseslagsventil på inntaket lekk (rusk i denne) så vil vannet i tilførsel slangen renne ut og det kan være vanskelig å få igang pumpa. Er det en plugg på pumpa der dere kan fylle på vann før oppstart ?

Har pumpen gått tørr kan den også være skadet.

Men start med å sjekke inntaket at tilbakeslagsventil er ren og fungerer.
TSt
   #2
 12 102     0
Jeg mener en ikke trenger å regne med dybden bunn ventilen er plassert på så jeg mener lødtehøyden bare er 1,5 m her. Men hvis ventilen på bunn svikter kan pumpe renne tom og bli skadet av (gjentatte) start med tørr pumpe.

Er det trykk beholder noe sted i systemet slik at pumpen ikke starter hele tiden ?
   #3
 22 878     Akershus     0
Høres ut som et problem med bunnventilen og lite vann i pumpa.
Har den vært tørrkjørt over noe tidkan skovelhjulet være smeltet.

Løftehøyden regnes fra vannoverflaten til pumpa. Rør under vann gir bare litt mer strømningsmotstand. Tverrsnitt på røret burde tilsi at dette burde funksjonere helt fint. Dog, flytter du pumpa til nærmere vannkanten vil du få litt mer futt. Egentlig er det lufttrykket på 1 bar (atmosfære) som skyver vann opp til pumpa. Pumpa bare senker trykket i vannet ved innløpet av pumpa så langt ned mot 0 bar som den greier. Står pumpa nær vattet, vil den ha et skyvetrykk på 3-4 bar for å dytte vannet frem mot hytta gjennom 65 m med rør.

Fyll pumpa med vann. La det så og se om vannsatanden i pumpa holder seg. Dvs at bunnventilen holder tett. Fyr opp pumpa. Kommer det lite, demonter og inspiser skovelhjul. Nytt hjul kan være reservedel, men sjekk prisen.

Signatur
kah
  (trådstarter)
   #4
 17     0
Har tatt ut pumpa og fylt røret med vann. Ser at selv om det er fylt helt opp så siver det sakte ned slik at etter et par timer kan jeg fylle på 2-3 liter til før det er fullt i sugeledningen. Betyr det at bunnventil er deftekt?
   #5
 3 934     0
Rørleggerfirmaet som monterte pumpe oppe i pumpehuset istedenfor å montere dykkpumpe har fulgt oppskriften til punkt og prikke.
Oppskriften på trøbbel.
Slike anlegg er så vare for luftlommer at de ikke burde monteres hvis det var mulig å montere dykkpumpe.
   #6
 22 878     Akershus     0
Vel, nå har vi hatt en slik sugepumpe, sentrifugalpumpe fra Kristiandsand skruefabrikk, i mer enn 60 år uten noen større problemer. Bryne-pumpa, stempelpumpe, er vel enda eldre og kjent for å vare «evig .
Det er dog en fordel å ha en akkumulatortank. Denne vil dempe virkningen av litt lekkasje i bunnventilen.

Her nevnes et vanntap på 1-1,5 liter pr time. Med akkumulatortank og daglig drift vil en ikke merke dette. Dersom pumpa står ubrukt over lengre tid vil en til slutt måtte prime den igjen. Er bunnventilen svært lekk vil pumpa jage av og på.
Signatur
   #7
 22 878     Akershus     0
Edit:
Vær oppmerksom på at det må være jevn stigning hele veien fra inntaket og opp til pumpa! Det er kanskje det problemet elektrikern er inne på? Pumpa kan godt suge om røret går opp og ned, men det hele blir krevende å starte hvis det blir luftlommer i sugerøret. Med 65 m rør og bare 1,5 m høydeforskjell er det trolig her problemet ligger.

Kanskje flytte brønnhuset til vannkanten? Alternativt dykkpumpe. I begge tilfeller blir det noen meter med strømledning.

Signatur

   #8
 3 934     0
Med luftlomme mener jeg en slange som stiger opp men har et søkk slik at det ikke er jevn stigning. Med jevn stigning havner lufta i toppen.

Med dykkpumpe så er det ikke noe problem om slangen går både opp og ned.

Leste første innlegg på nytt nå og oppfatter det nå slik at pumpehuset ligger 65m fra der vannet blir sugd opp.
Da kan jeg forstå at de forsøker å suge vannet de første 65 meterne.
Det var altså ikke 65m fra pumpehuset til vanninntaket på hytta.

HSt
   #9
 31 962     Lillestrøm kommune     0
Her må TS klargjøre, jeg tolket det som 65 m fra pumpehuset og bort til vanninntak på huset. Er det lengden på sugerør så et jeg enig at dette er en dårlig løsning
   #10
 22 878     Akershus     0
Det har fungert greit i 3 år, så. 1,5 m sugehøyde over et sugestrekk på 65 m har fungert.  Nå tror vi at problemet at er det er luftlommer i sugerøret. Finnes det noen enkel måte å løse det på?

Alternativet er å flytte pumpehuset til vannkanten eller dykkpumpe.

Edit: Litt styr, men kanskje en løsning?
Kjøp en billig pumpe https://www.finn.no/bap/forsale/ad.html?finnkode=264156444. Fjern tank og pressostat. Ta den med ned til vannkanten i trillebåra.
Rigg ekstra sukerør. 
Monter inn et T-rør med tilbakeslagsventil på 65m røret nær vannet. 
Nå kan en ved vannet sette på trykkvann opp mot hytta. Når alt funksjonerer triller en ekstrapumpa hjem igjen og håper at det går 3 år minst til neste gang.

Litt styr. TS må vurdere. 

Siste redigering: 3. august 2022 23:04:48 av KjellG
Signatur