#212
 9 677     Kysten     0
Tom: du vil tydeligvis ikke høre på det faktum at det går galt dersom det gjøres byggefeil og at det gjelder uansett konstruksjon.

Jeg har prøvd å få frem at dersom en konstruksjon gjøres etter preaksepterte løsninger og det taes hensyn til lokalt klima så fungerer alle konstruksjoner. Du maler igjen og igjen om hva som går galt dersom kompakt tak bygges feil. Vi er ikke uenig i at det går galt da.

Du kan kikke på linken under så ser du hva som kan gå galt med skråtak:

http://www.byggkvalitet.no/SendFile.ashx?fileid=143
Tom
  (trådstarter)
   #213
 1 545     Sørlandet     0
Med respekt å melde er jo disse linkene intetsigende.
En link der produsenten skryter av derbigum21 som bør holde tett i 30 år og sier  i praksis at andre produkter er lurium og tørkes ut av uv-stråler.  Da med unntak av Elastofol Supreme som vil ha lang levetid – 40 år.

Og en link som sier at utluftingsmulighetene i flate tak nå er gode? Ja, og hva så? Er det fordi dette kan være en fordel når tetteskiktet har sprukket opp og isolasjonen er full av vann? Hva er poenget med linkene? Hva er det de skal dokumentere etter din oppfatning?

Tom: du vil tydeligvis ikke høre på det faktum at det går galt dersom det gjøres byggefeil og at det gjelder uansett konstruksjon.


Du ser ikke ut til å fatte at snublefellene er så store at det er svært vanskelig å garantere tettheten. Da er vi over på konsekvensen ved lekkasje. Her er faktum at en lekkasje i et slikt flatt tak er en katastrofe man ikke vil kunne oppdage før vannet renner ned i hodet ditt. Og vet du hva? Da er det for sent!
Signatur
Tom
  (trådstarter)
   #214
 1 545     Sørlandet     0

Tom: du vil tydeligvis ikke høre på det faktum at det går galt dersom det gjøres byggefeil og at det gjelder uansett konstruksjon.

Det er helt riktig, men det er ikke poenget. Du ser ikke ut til å få med deg poenget.

Poenget er at med et vanlig luftet saltak vil byggefeilen kunne oppdages før den får gjort særlig skade. Dermed blir konsekvensen liten.

Gitt at risikoen er lik for alle tak, noe den selvfølgelig ikke er, blir totalen verst der konsekvensen av lekkasjen er størst. Synes du dette er innlysende eller synes du det er uvesentlig?
Signatur
   #215
 9 677     Kysten     0
Det er ikke innlysende, det er feil det du mener. En liten lekkasje i et tak oppbygd i trevirke vil ikke oppdages og trevirket råtner.

Når det gjelder levetid på tak så kan kanskje takstein leve lenge, men det fins gjennomføringer og disse har ikke samme levetid.  Igjen tilegner du meg påstander jeg ikke har uttalt: hvor har jeg skrevet at kompakt tak skal ha samme levetid som skråtak? Ingen kan si noe om det for det vil være helt individuelt fra tak til tak, alt etter hvilke påvirkninger taket er utsatt for.
Tom
  (trådstarter)
   #216
 1 545     Sørlandet     0

hvor har jeg skrevet at kompakt tak skal ha samme levetid som skråtak? Ingen kan si noe om det for det vil være helt individuelt fra tak til tak, alt etter hvilke påvirkninger taket er utsatt for.

Da tar vi en oppklaringsrunde på det: Har et gjennomsnittlig kompakttak kortere levetid enn et gjennomsnittlig saltak med lufting?
Av ovennevnt tolker jeg det slik at ingen kan si noe om det.

Er det ditt synspunkt at ingen kan si noe om levetidsbetraktninger? (ja/nei)

Hvis svaret ditt er ja, er jo saken grei, men hva hvis svaret ditt er nei?

Så hva er svaret ditt? Ja eller nei?
Signatur
   #217
 9 677     Kysten     0
Levetid er helt umulig å si på et tak. Om levetid skal være avgjørende for hva en velger så er det endel hensyn å ta. I noen tilfeller kan det være fornuftig med et plate tak, andre tilfeller takstein, andre igjen kompakt tak.

Og ingen av disse tak typene kan jeg si er bedre eller dårligere enn noe annet.

Men du har gjerne en mening om levetid på tak?

   #218
 170     Lier     0
Saltak og dennes taktekking holder vel 30-40 år før taktekking/toppdekning må skiftes?
Flate tak holder vel like lenge og vel så det med skikkelig toppdekning av tekking/mebran, dvs at det ikke blir utsatt for UV?

Jeg er nok enig i at det er enklere å bygge saltak enn flate tak, gitt samme betingelser. Vi ser bort fra slurv og dårlig håndtverk.
Likevel, med god kontroll og oppfølging av byggeprosessen er jeg trygg på at et flatt tak lar seg bygge med god nok kvalitet. Jeg hadde ikke satt hvem som helst til å gjøre jobben.

(som bygger flatt tak nå, med betong over og under mebran, og steindødt materiale i mellom)
Signatur
   #219
 372     Hordaland     0
Jeg kan ikke annet enn å dra litt på smilebåndet når jeg leser fortsettelsen her. Og en takk til deg Haugesynsar.  ;)

Det Boligbyggerene forfekter vil jeg påstå har marginal faktisk praktisk relevans. Og dette vil jeg mer en gjerne få begrunne...

Hus er i ferd med å bli en ferdigvare (nye boliger og også andre bygg). Da er det faktisk en marginal gruppe som tilegner seg den nødvendige og viktige kunnskapen som skal til for å få et fullgodt varig flatt kompakttak. Endel av disse befinner seg naturlig nok på byggebolig, fordi disse, av alle nordmenn i Norge er vitebegjærlig og har interesse og gjerne også faglig kunnskap om temaene som dukker opp. (her flate tak). Men en må ikke et øyeblikk innbille seg at dette gjelder mange av totalen. Den største mengden er forbrukere som kjøper et ferdig produkt. Med nøkkel i døra. Og flere blir det. Dette er og må være hovedfokus når en vurderer. Disse kan ikke et spøtt om hva som skal til og er prisgitt å stole på å få levert en fullgod vare. Og her ligger svakheten ved flate tak og også flate kompakttak.  Pga. feil beskrivelse, kompetanse, klima, feile produkter, feil utførelse eller en kombinasjon oppstår skader. Og de oppstår altfor ofte.

  Boligbyggerene selekterer i tillegg det han ønsker å gi tilsvar på. Det er ikke holdbart i en slik debatt. Alt må på bordet, og alt relevant må vurderes. Ikke en gang er rapporten om undersøkelser av kompakte tak (feltundersøkelsen) blitt kommentert av ham, og differensieringen i egenandel på takforsikring forklares med at det sannsynligvis ikke er differensiert mellom "gode" og "dårlige" flate tak. Dette til tross for at alle forsikringsselskap til enhver tid finregner på risiko.

Om en er opptatt av kvalitet kan den ikke vurderes på papiret. Kvalitet må vurderes basert på erfaring. For svingende! Det er opplest og vedtatt at det er slik vi vurderer alle andre kapitalvarer. Merker har forsvunnet eller blitt marginalisert i årenes løp fordi erfaring har vist oss at produktet ikke holdt mål. Enten det er påhengsmotorer, biler, traktorer, varmepumper eller hva som helst. Det er slik vi vurderer produktet. Ikke hvordan designeren, materialutvikleren eller maskiningeniøren ser for seg at det vil virkefør det har fått brynt seg i praksis.  Det er erfaringsdata som sier oss noe. Og jeg tenker at jeg har dokumentert GODT at erfaring viser at mange  skyr denne taktypen med rette. Og nei, jeg har ikke noen prosenttall å komme med, men det jeg kan si er at (eksempel) Archimedes påhengsmotorer også ble skydd som pesten UTEN at det fantes tall på hvor dårlig de var. En bare skjønte det.

  Til slutt vil jeg ta kontakt med Sintef og høre om de kan få litt kjøtt på bein på dette. For eksempel ved å kontakte forsikringsselskap og få tall på skadefordeling mellom taktyper basert på skadetilfeller i Rogaland og Tromsø. Der er det mange boliger med flate tak og det skulle således være mulig å kunne se et mønster. Samt at en får data fra to klimatisk forskjellige områder. Områder i Akershus med 700 mm. nedbør er (unnskyld uttrykket) fuckall interessant for store deler av landet.

Takk
Signatur
   #220
 9 677     Kysten     0
"  Boligbyggerene selekterer i tillegg det han ønsker å gi tilsvar på. Det er ikke holdbart i en slik debatt. Alt må på bordet, og alt relevant må vurderes. Ikke en gang er rapporten om undersøkelser av kompakte tak (feltundersøkelsen) blitt kommentert av ham, og differensieringen i egenandel på takforsikring forklares med at det sannsynligvis ikke er differensiert mellom "gode" og "dårlige" flate tak. Dette til tross for at alle forsikringsselskap til enhver tid finregner på risiko. "

Den er kommentert. Og i denne ble det fremprovosert feil ved å bygge inn fukt. Jeg har også vist til en annen rapport som viser et tak som er fremprovosert fukt i og viser at det tørker ut og at i det tilfelle det var fukt i taket ble det ikke registrert sopp eller råte i det. Forskjellen på de to rapportene var at den jeg linket til var et mindre tak tilsvarende en enebolig. I den du linket til var det større takflater.

Har du noen rapporter som viser hva som skjer i et skråtak som fylles med vann før dette lukkes?