#24
 791     østfold     0
Linoljeblærer
Gamle hus er ofte behandlet med linolje. Påfører man moderne malinger oppå linoljen, kan dette ofte resultere i blærer. Når utvendige overflater utsettes for sollys og varme, utvikler linoljen en gass. Denne gassen har såpass trykk at den presser ut malingen og danner blærer på overflaten. Mørke flater er spesielt utsatt, da disse får en høyere temperatur i solen. Blærene er sirkelformede og har en diameter på 25-30 mm. De oppstår gjerne rett etter malearbeidet, og går ofte helt ned til bart tre. Blærene virker ofte blanke og smeltede, og er klebrige på baksiden.
Solblærer
Det er en grunn til at man ikke bør male huset i solsteiken, og det er solblæring. Sterk varme på halvtørr maling kan føre til at blærer oppstår. Malingen blir skinntørr, men er våt under, så når det varmes opp vil luften under malingsfilmen utvide seg, og en får blærer. Solblærer er som regel små og myke, og kan ofte se ut som lange pølser.
Fuktblærer
Fuktblærer er et tegn på at det er fukt i treverket. Fukt vandrer i stor grad innenfra og ut, og hvis det er for dårlig ventilasjon, vil denne fukten legge seg i treveggene. Malingsfilmen er en tett hinne, men vanndamp fra veggen vil presse malingen ut i blærer. Kan også oppstå hvis malingstykkelsen er maksimal, slik at malingen har blitt for tett. Slike blærer er ofte veldig store, gjerne opptil 10-15cm, og i varierende form. Blæren kan være fuktig og vannfylt når den løsnes.
Saltblærer
Hus som ligger ved sjøen utsettes for saltvann. Hvis veggene ikke vaskes med ferskvann før maling, vil saltet føre til at malingen blærer. Problemet unngås ved å vaske med rent ferskvann og alkalisk rengjøringsmiddel før maling.
HSt
   #25
 27 257     Lillestrøm kommune     0
Jeg tror fortsatt på fukt, malingens heft egenskaper er for dårlig i forhold til det damptrykket som oppstår og når boblen først er dannet så akselererer denne prosessen. Men at malinsfilmen ikke bryter viser hvor fleksibel filmen er blitt, men også hvor tett egentlig en mslingsfilm er blitt, dvs fukt går mye ut av panel via luftingen bak kledningen.
   #26
 2 018     Strømmen     0
Dette er ikke linoljebobler, siden det males med helt lys maling, fukt i en
eller annen form.. Kanskje... For hurtig tørking.. Kanskje...
Konklusjon.. Finnes ingen... Puss ned et par bord, mal over en gang til i gråvær..
La det stå til våren...
Signatur
   #27
 36     1
Hei. Vet det er en gammel diskusjon dette, men jeg har samme bobleproblem. Jeg har også malt med Futura maling . Huset er opprinnelig fra 1982, og tror ikke det er malt med linolje før. Fant du ut av ditt bobleproblem ?

   #28
 1     0
Tråden er gammel, men det samme har skjedd meg. Myke blemmer ved væske innenfor. De oppstår spontant og har sporadisk byttet bord (gjør det fortsatt) 2 år etter jeg malte. Skraper jeg av blemmene, skraper jeg helt ned til treverket. Huset er fra 1971.Tok 1 år før de første blemmene kom.

Grunnen til at jeg kommenterer er at jeg også har malt med butinox futura (selvrensende) maling. Blemmene har så langt kun oppstått på de mest skyggefulle veggene.