119    3    3  

Bytte ut 230V kablede røykvarslere selv - er det "mindre arbeider på elektriske anlegg" ?

kmo
 4     Vestlandet     0
Jeg skal bytte ut mine eksisterende 230V kablede røykvarslere med kablede Google Nest Protect (230V)

Kan jeg gjøre dette selv?

Anses dette som «mindre arbeider på elektriske anlegg» i.h.t. Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr § 6?

Skal bruke wago-tilkoblingsklemme på Google Nest protect.

Ser det på sikkerheten-selv.no er omtalt slik for Cavius: 

https://www.sikkerheten-selv.no/produkter/brann-og-sikkerhet/roykvarsler/tek10-230v-kablede-roykvarslere/cavius-230v-optisk-tradlos-roykvarsler/


"Du trenger ikke elektriker for å bytte ut dine eksisterende nettdrevne røykvarslere til denne varsleren fra Cavius. Privatpersoner med kompetanse til å utføre utbytting på en sikkerhetsmessig forsvarlig måte og å utføre arbeidet trygt for egen del, kan selv bytte ut sine eksisterende nettdrevne røykvarslere til Cavius nettdrevne røykvarslere.
Cavius sin enkle tilkobling, der man ikke trenger å hensynta verken faser eller signalkabel, anses av DSB som «mindre arbeider på elektriske anlegg» i.h.t. Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr § 6,  femte ledd."
   #1
 4 067     1
Klikk deg inn på veiledningen til paragraf 6. Der står det opplistet hva som er definert som " mindre arbeider på elektriske anlegg".
Jeg mener at sikkerhetenselv sin tolkning er feil.
Dette burde sjekkes med DSB siden det er de som er satt til skrive og å tolke lovverket.
TSt
   #2
 13 183     1
Alt en kan koble fra med stikkontakt etc kan en gjøre noe med selv. Lampepunkter er eneste som kan være litt vanskelige med den definisjonen. I tillegg kan en ta av og på plast deksel der en ikke rører ledninger.
HSt
   #3
 34 595     Lillestrøm kommune     1
Det er mulig at de sier at evt sukkerbit tilkobling er så lik en lampe at de tolket det innenfor

Så er strømtrekket mindre enn det meste en Wago klemme blir utsatt for så evt avvik vil ikke være like alvorlig

Men det var feil på avisolering på en Wago klemme når jeg måtte hjelpe elektriker på jobb med å finne feil, nå visste vi ikke hvem som hadde koblet opp denne noen år tidligere men feilen dukket plutselig opp.

Men som flere er inne på så tror jeg en strekker regelverket litt her ved å gjøre det selv