1 073    11    1  

Elektriker nekter å ta ansvar etter jobben er gjort

 63     Eidsvoll     0
Jeg hyret et firma for å bygge et tilbygg på huset mitt. Da det bare var halvt ferdig, forlot firmaet arbeidsplassen og gikk til slutt konkurs. Eieren av det firmaet er ubrukelig og vil ikke engang svare på telefonen.

Ved hjelp av mange bilder og et overvåkningskamera har jeg vært i kontakt med underleverandører, slik at jeg kan få riktig papirer fra dem. Protan AS ga dokumentasjonen for membranen på badet og rørleggeren er konkurs og kan ikke gi noen papirer.

Elektrikeren er ikke konkurs, men nekter å gi noen papirer.

Jeg sendte ham følgende krav:

Reklamasjon på elektriskarbeid utført på [ADRESSE]
Det vises til elektrisk installasjoner utført av [NAVN] på ovennevnte bolig, samt Bustadoppføringslova § 32, Plan og bygningsloven § 23-1 and Forskriften SAK10 kapittel 12. Det er også notert at [NAVN] har et registret firma innen Elektroentreprenør bransjen, med navn [FIRMAET] og org.nr. [###]. I denne forbindelse er følgende reklamasjonskrav fremsettet.

Motparten har ikke levert samsvarserklæringen eller underlagsdokumentasjon etter arbeid med elektrisk systemet. Arbeidet utført av motparten inkluderte: tilkobling av tilbygget til eksisterende EL skapet i det gamle huset, tilkobling av nytt EL-skaper i tilbygget, og montering/tilkobling av ledninger og veggbokser i tilbygget (ferdig tilkobling av veggboksene var ikke inkludert, dvs svitsjer, dimmerer og stikkkontakter).
Motparten var underleverandøren til et nå konkurs firmaet som var engasjert til å bygge tilbygget, men dette ikke frigjør motparten fra plikten om å dokumentere arbeidet sitt gjort i huset. Loven og forskriftene krever at de som utføre elektrisk arbeid på en bolig må overlevere samsvarserklæringen og underlagsdokumentasjon (f.eks. rapport fra sluttkontroll og risikovurdering) til eieren av det elektriske anlegget. Dette har ikke blitt gjort av motparten.

***bla, bla, bla....juridiske krav

Vedlagt er bilder av motpartens bil på arbeidsstedet og en SMS-kvittering at motparten er eieren av bilen. Ytterligere bilder og overvåkningsvideoer av motparten på adressen kan også leveres.

På bakgrunn av ovennevnte er det krevd at motparten utbedrer manglene innen 14 dager. Dersom dokumentene ikke leveres innen fristen, vil andre elektriker bli engasjert til å utføre det som kreves til å få den riktige dokumentasjon. Kostnadene ved det vil bli krevd erstattet av motparten.

Derfor ber jeg om at De tar stilling til min reklamasjon så snart som mulig, og at jeg mottar en tilbakemelding senest innen 14 dager fra dagens dato. Blir kravet avvist eller jeg ikke hører fra Dem, vil saken bli oversendt til Forliksrådet eller Forbrukerrådet, og Elvirksomhetsregisteret.

Og han svarte med dette brevet:

Viser til ditt brev datert [DATO]. Selv om jeg har ingen plikt å svare da vil jeg sende følgende slik at jeg slipper å streese med dette mer før jul. Jobber på flere forskelige steder og min elektrisk foretak uten autorisasjon er sjelden relatert med arbeidsopgaver jeg har. Har vært på projektet hos deg et par ganger kun som hjelpermann til no arbeider- ikke bare elarbeider. Du aldri fikk faktura fra meg og i tillegg jeg aldri notert noe betalinger for arbeid fra deg. Det var kompistjeneste til [NAVN av mannen som eide hovedentreprenør selskapet] - du kan kalle det som nabohjelp eller dugnad likson. Det er ikke min oppgave for levering manglende dokumentasjon samt innsending av raporter osv. Da alle atester kan kreves kun fra [NAVN] som var nøkkelperson for kontroll av utføring arbeider hos deg.

Fra dette brevet forstår jeg at han er useriøs. Han prøve å forklare bort grunnen han og hans bil var tilstede. Når det gjelder bevis, har jeg bilder av ham når han installerer ledninger og koblingsbokser og overvåkningskameraet viser når han installere en hoved sikringsboks.

Spørsmålet mitt er hvordan skal jeg gå videre mot den såkalte elektrikeren? Er jeg korrekt at ingen kan røre elektriske installasjoner med mindre de er autorisert elektriker? Jeg tror han er en autorisert elektriker som jobber for et stort selskap, og bare gjør disse små jobbene på siden ... sannsynligvis svart.

Er han ansvarlig for å gjøre installasjoner uten å vite (eller ikke bry seg) hvem er det autoriserte selskapet?
I tillegg til evt forliksrådet, kan jeg klage til de som har tilsyn med elektrikere? Hvem skal jeg sende klage til?

Takk for hjelpen!
Signatur

   #1
 79     1
Først og fremst bør du vel i alle fall være litt forsiktig med å nevne at du har overvåkningsmateriale. Er dette godkjent? Ellers kan du fort få problemer med DLD, og det vil ikke kunne brukes som bevis i en eventuell rettssak.
   #2
 304     0
Ikke noe krav til å måtte ha godkjennelse for overvåkning av privat hus, MEN du kan heller ikke overvåke andres private sfære slik som leieboere og deres besøkende. Dersom det bor flere i huset, eller det er noen som har ditt hjem som arbeidsplass, må de selvsagt informeres om overvåkingen.

Vær oppmerksom på at selv om opptaket kan være lovlig, kan du ikke bruke det helt som du vil. Slike private opptak kan for eksempel vanligvis ikke publiseres uten at de som er på opptaket har samtykket.

   #3
 83     Bergen     0
Først og fremst vil jeg si til de av dere som begynner å ta opp spørsmål vedrørende lovlighet og ikke lovlighet og spekulere i forhold til overvåkingen. Dette er ikke noe tema han spørr om, og burde derfor også da holdes utenom denne diskusjonen. Så til mitt svar.

Det jeg forstår ut i fra det brevet du har fått fra svar er at han har vært en medhjelper på det elektriske og at det er han som stod ansvarlig for prosjektet som hadde tilsyn, ansvar. Sånn sett så er det han du må da gå på, og nå når han er konkurs er dette da vanskelig. Det er ikke uvanlig i de fleste yrker, tømrer, elektriker, rørlegger og andre yrker i dag at man har medhjelper som utfører arbeid, også blir det kontrollert av fagkyndig i ettertid. Så sånn sett er det jo ikke lett for deg å vurdere lovligheten/ikke av dette. Jeg vil råde deg til å få noen inn til å fikse det å bli ferdig med arbeidet, dersom du da selv ikke ønsker å krangle, og diskutere og mest sannsynligvis måtte bruke penger i rettsystemet hvor du da ikke kommer noen vei slik du nå presenterer saken.
   #4
 2 179     Vestlandet     0
Først og fremst vil jeg si til de av dere som begynner å ta opp spørsmål vedrørende lovlighet og ikke lovlighet og spekulere i forhold til overvåkingen. Dette er ikke noe tema han spørr om, og burde derfor også da holdes utenom denne diskusjonen.


Sånn er det på forum, og det er bare å venne seg til det. De omtalte postene bidrar i tilllegg med saklig, potensielt veldig nyttig informasjon. Supert!
  (trådstarter)
   #5
 63     Eidsvoll     0
Når det gjelder overvåkningskameraet, snakket jeg med en advokat før byggingen startet (gratis rettshjelp fra Huseiernes Landsforbund). Det ble eksplisitt nevnt i kontrakten og plakat var satt opp rundt byggeplassen så jeg kunne holde øye på jobben gjennom en 'livestreaming.'

Jeg hadde også en konsultasjon med en advokat om den såkalte elektrikeren, og han sa at en riktig autorisert elektriker ikke bare kan dukke opp på et arbeidsplass og begynne å installere et elektrisk system. Han må vite at den har blitt riktig prosjektert av et ansvarlig firmaet, og da må han følge den planen (dette var en 150 m2 tilbygg med to sikringsskap knyttet til det opprinnelige skapet, så det var ikke bare noen få stikkkontakter). Jeg burde ha bedt om mer presis informasjon fra advokaten om hvordan man skal følge opp, men på den tiden var det et lite aspekt av en mye større sak.

Grunnen til at jeg vil følge opp på dette er at hele jobben viste seg å være en svindel. Hovedentreprenøren og rørleggeren brukte bestillings fakturaer som grunnlag for å sende meg fakturaer, som jeg betalte (ca 700.000, -). De forsvant øyeblikkelig, og så kom de samme fakturaene fra tredjeparter direkte til meg og i mitt navn (vinduer, minirense, ansvarlig søker .....). Jeg måtte betale igjen for de fleste ting. Elektrikeren hadde forsøkt det samme, men var mindre sofistikert ved å bare be om forhåndsbetaling for sitt arbeid, som jeg nektet å betale. Nå vet jeg om to andre tilfeller hvor den samme gruppen har gjort det samme. Alle tre tilfellene ble meldt til politiet (to gjennom advokater) og alle tre tilfellene ble henlagt fordi politiet ikke kunne prioritere denne typen saker der det ikke var fysisk skade. Jeg har sivile dommer mot hovedentreprenøren og rørleggeren, men ikke elektrikeren (min advokat tok da ikke saken mot elektrikeren fordi det ikke var et spørsmål om å ha svindlet penger).

Så spørsmålet er...
-Hvis en elektriker kommer til et arbeidsplass til å installere det elektriske systemet, og han vite at ingen autorisert selskap har prosjektert jobben, har han noen plikt til å dokumentere at han gjorde installasjonen?
-Var han forpliktet til ikke å starte installasjonen før den ble riktig prosjektert og ansvar tatt av et autorisert selskap?
-Har han noe ansvar i det hele tatt, eller kan han bare installere og forlate.
-Og når jeg har en EL-sjekk, hvis de finner feil, er han ansvarlig for kostnadene ved å fikse disse feilene?

(I dette tilfellet løyte elektriker til meg fordi han sa at han hadde et autorisert firma, og at han ville gi meg de nødvendige papirene etter at han var ferdig - men jeg har ingen måte å bevise det. Jeg sjekket at firmaet var registrert som et selskap under kategorien elektrisk arbeid, men jeg var ikke klar på det tidspunktet om forskjellen mellom et registrert selskap og et autorisert selskap.)
Signatur
TSt
   #6
 3 004     0
Tror i liknende saker at en kanskje kommer bedre ut av det ved å starte med at dere har gjort arbeid på den og den adresse og at det jo er beklagelig at de som har bestilt arbeidet kanskje ikke har gjort opp for seg. Men at du tilbyr de at de skal få betalt for de timene som gjenstår på dokumentasjonen direkte fra deg (antall timer må avtales).
Tror en kanskje kommer lettere og raskere i mål på denne måten. Usikker på om det er så let å true noen til å gjøre gratis arbeid.
   #7
 7 591     Bærum     0
Her er vel det elektriske arbeidet utført av et ikke-autorisert firma. Svaret TS fikk fra "elektrikeren" viser at han ikke har lov til å utføre dette arbeidet. Problemet er nok at entreprenøren var totalt useriøs.
Hvis jeg var TS ville jeg fått en faglig gjennomgang av alt som er gjort. Husk på at selv om entreprenøren er konkurs kan du rette krav mot eieren direkte. Har han gjort ulovligheter står han personlig ansvarlig for dette. Det er ikke utenkelig at dette er en person som har hatt lignende saker tidligere.

  (trådstarter)
   #8
 63     Eidsvoll     0
Ja, sikkerheten til EL-systemet er definitivt den første prioriteten. Jeg har bestilt i uke 6 en full EL-sjekk fra det mest respekterte lokale selskapet. De er informert om hele situasjonen, så de har planlagt en hel dag med to personer.
Signatur
O_K
   #9
 290     0
Så spørsmålet er...
-Hvis en elektriker kommer til et arbeidsplass til å installere det elektriske systemet, og han vite at ingen autorisert selskap har prosjektert jobben, har han noen plikt til å dokumentere at han gjorde installasjonen?
-Var han forpliktet til ikke å starte installasjonen før den ble riktig prosjektert og ansvar tatt av et autorisert selskap?
-Har han noe ansvar i det hele tatt, eller kan han bare installere og forlate.
-Og når jeg har en EL-sjekk, hvis de finner feil, er han ansvarlig for kostnadene ved å fikse disse feilene?


Vel, du sitter i saksa her dessverre.

Slik jeg ser spørsmålene:
- Hvis en person kommer å gjør elektrisk arbeide uten autorisasjon så er han ikke elektrikker, da må det stå en ansvarlig elektrikkerbedrift over, og det er den som utsteder dokumentasjon. Hvorvidt han har en plikt til å dokumentere hva han har gjort, hvor mye og til hvem spørs hva som er avtalt, men her virker det ikke som du har noen avtale med han som gjorde elektrisk arbeide, og da har du strengt tatt ikke krav på noe slik jeg ser det. Du må gå på hovedentreprenør.
- Han har ikke lov å gjøre noe uten at det står et annsvarlig sellskap over. Han kan vel strengt tatt installere og gjøre hva han vil så lenge det ikke settes spenning på det, men spenningssettes det så er det rimelig ulovlig ja.
- Så lenge det ikke er satt spenning på anlegget så er det vel greit, det er i det øyeblikket det settes spenning på uten at arbeider er godkjent av ansvarlig elektrikker at det blir ulovlig, og den som setter på spenningen som gjør noe ulovlig. Han som gjorde arbeiden kan hevde at han aldri satt på spenning.
- Du er ansvarlig for ditt elektriske annlegg, og at det er i henhold til lover og regler. Får du pålegg må du sørge for at de blir utbedret og fikset. Om du gjør det ved å kreve at de som har utført arbeidet ordner opp, eller om du leier inn andre til å gjøre det er likegyldig, men alle krav om å utbedre feil vil bli rettet til deg som eier. Det er også du som har ansvaret for hvem du slipper til og lar jobbe på ditt anlegg. Normalt så vil du i kontrakt med entreprenør ha en setning i retning av " alle arbeider skal utføres forskriftsmessig og i tråd med gjellende regler". Da har du en sak mot entreprenør hvis han har entet inn noen som ikke gjør forskriftsmessig arbeid, men det hjelper lite hvis han er konk. Han som utførte arbeidene har du bare en sak mot hvis han har sagt at han er godkjent elektriker.

Ellers så kan du jo vurdere å melde dette til skatteetaten, det fører neppe til at du får noen penger tilbake, men skatteetaten pleier ikke å like nabo og vennetjenester så godt, og er mye mer ivrige enn politiet. Da kan du kanskje stikke litt kjepper i hjulene for deres fremtidige virksomhet, men du bør først sjekke alle avtaler slik at du kan bevise at du har handlet i god tro, så ikke du blir avkrevd for arbeidsgiveravgift etc. (Er litt usikker på om skatteetaten kan kreve deg for det hvis din entreprenør ikke har betalt dette, eller om du er på trygg grunn så lenge du har en god kontrakt med entreprenøren.)

O_K
   #10
 290     0
Ja, sikkerheten til EL-systemet er definitivt den første prioriteten. Jeg har bestilt i uke 6 en full EL-sjekk fra det mest respekterte lokale selskapet. De er informert om hele situasjonen, så de har planlagt en hel dag med to personer.


Det er i alle fall riktig sted å starte, er surt å kaste bort penger på svindlere og føle at de slipper unna, men du må i alle fall sørge for at du og dine lever trygt og at dere kommer dere videre også.