349    12    1  

Hvem eier stolpe på tomten?

KE
 3 258     Hordaland     0
Har en stolpe på tomten som jeg har fått opplyst er montert av ett lokalt elektrikkerfirma.
Jeg ønsker på sikt å fjerne stolpen og få ledninger i rør.
Det er 3 kunder i dag tilkoblet stolpen.
 • Den ene kunden leier deler av den aktuelle tomten, han opplyser at han har etablert målerskap selv, jeg fikk også inntrykk av at hele stolpen også var satt opp i hans regi.

 • Kunde nummer har nabotomt og målerskap i samme stolpe, ledning ligger langs bakken mellom tomtene.

 • Den 3. kunden har ledning i luftlinje fra samme stolpe. Denne kunden har også en eller annen telekabel via stolpen, om den er i bruk vites ikke.Jeg har kontaktet nettleverandør som hevder at stolpen tilhører de og at det vil være kostnader med å flytte den. Jeg har bedt de dokumentere eierskapet til stolpen og venter på svar.
Jeg vil tro en fornuftig løsning er å etablere nytt strømskap ett annet sted, antakeligvis mellom tomten og bilvei. Herfra kan man legge alt i rør til de 3 kundene. Det vil også komme en 4. kunde på ett senere tidspunkt. En av grunnene til at stolpen ønskes fjernet.

Det jeg ønsker er å vite hva jeg kan kreve med tanke på stolpen og hvordan kostnadene fordeles mellom de 3-4 kundene. Kan jeg for eksempel kreve den fjernet om det viser seg at stolpen ikke er eid av nettselskap?
Eier av tomten kjenner ikke til stolpen eller dens historikk. Jeg er usikker på alderen på stolpen men tror ikke den er eldre enn 20 år.

   #1
 2 967     Asker     0
Stolpen er nesten 100% sikkert BKK Nett sin (antar BKK). Da er det kunden som vil flytte den som tar kostnaden. Kostnaden vil da typisk bli 25-100k. Men man bør uansett se på å gå den over på en kabel fremfor linje. Den må graves 60-80cm ned og fulles etter anvisning og dokumentasjon. Nytt/flytte skap koster type 50k.
Signatur
TSt
   #2
 9 438     0
Abonnentene som henger på dette har ikke noe med stolpen å gjøre. Så det er nok rett slik som den skriver at dette blir en prioritering for den som ikke vil ha stolpen. Men det går å snakke med de og hære om de vil være litt med på et spleiselag. De vil f.eks. bli langt mindre utsatt for lynnedslag. f.eks. samt at omgivelsene for disse også vil bli penere.

Det er når noe blir etablert at det er lettest å få til å få jordkabel.
   #3
 21 082     Akershus     0
De fleste strømselskaper har en pasus i leveringsbetingelsene om at du må gi plass til stolpe både for deg selv og for ev naboer ønskes stopen senere flyttet, blir det tomteeiers kostnad.

Om du får alle med på omlegging til jordkabel, så kanskje en får til en spleis også med netteier. Netteier eier nettet frem til TP, tilkoblingspunket på vegg eller grunnmur. Netteier han være interessert i opprydding når du skriver at kabel ligger på bakken.

Om nevnte telekabel er kobber-telefon, så er det straks klart for riving. Telenor har planer om total nedlegging og riving av kobbernettet innen ca 2022.
Signatur
   #4
 4 457     akershus     0
Nabo kom til meg på lørdag og lurte på om telefonleding fra stolpe hos henne og via stolpe på min eiendom , frem til mitt hus var i bruk. Jeg fortalte at det var den ikke, fordi Telenor ikke ville drifte kobbernettet og ny internettleverandør nektet å klatre i stolpen da den hadde hull etter hakkespett. Hun hadde fått beskjed av Telenor å ringe deres underleverandør, som hadde med stolpene å gjøre.

De kunne komme og demontere for kundens regning. Hvorpå jeg hentet stige og fjernet ledningen fra mitt hus, kappet ned stolpen på min tomt og kappet ledningen i nærheten av stolpen på hennes tomt. Orket ikke tanken på folk med mer enn tusen kroner timen skulle gjøre den jobben. Ut i fra den samtalen hørtes det ikke ut som Telenor skulle fjerne nettet uten kostnader for kundene, og ja, det var de som i sin tid satte de opp. Strømmen går i jordkabel.

For noen få år siden kjøpte jeg en hytteeiendom i Ski, nå Nordre Frogn kommune. Av en eller annen merkelig grunn gikk det uisolert strekk over mitt uthus, så lavt at jeg kunne berøre det fra taket. Det var strømforsyning til nabotomter via stolpe på min eiendom. Jeg skrev melding til strømselskapet hvor jeg spurte om de kunne flytte strekket da det var en håpløs trasse tvers over hele eiendommen min og beklaget samtidig berøringsfaren. Jeg sa meg villig til å bli med på deler av beløpet. Tok kun kort tid før det kom mannskaper å la om hele linja via nye stolper langs veien utenfor min tomt. Fikk ikke regning på noe.
   #5
 21 082     Akershus     0
Jeg vil tro at Telenor har plikt til å rydde opp etter sin virksomhet. Imidlertid, det kan hende de har tillatelse til å gjøre dette rodevis for å redusere kostnadene. Når denne naboen ville ha ned stolpen utenom tur måtte hun bekoste (ekstra)omkostningene selv.

Til sammenligning. Et kabelTV-selskap i nabolaget forlater coax og skal gå over til fiber. De klipte ned sin egen coax og fjernet også telefonledningen fra huset ut til nærmeste stolpe, men å fjerne telefonkabelen videre kunne de ikke gjøre, «det var ikke deres kobberledning og kunne bli tatt i bruk igjen .  Det er to mulige abonnenter til denne telefonlinja, begge har nå fiber. Telenor selger ikke lenger kobberabonnement. Skal tro hvem som skal bruke den kobbertråden. Tongue

Edit: Står noe om at Telenor skal rydde her: https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Sporsmal/Skriftlige-sporsmal-og-svar/Skriftlig-sporsmal/?qid=78122

Vær obs på at stolper med gult bånd vanligvis er strømnetteiers stolpe Telenor et al leier plass under det gule båndet.
Signatur
KE
  (trådstarter)
   #6
 3 258     Hordaland     0
Takk for alle svar som er kommet.
 • Ja det er BKK som er nettleverandør

 • Ja, stolpen har gult bånd, men det ville den vel hatt uansett når det er telekabel i samme stolpe?

 • Kan jeg be om dokumentasjon på at BKK eier stolpen?

 • Kan jeg be de legge inn notat slik at bruken av stolpen ikke utvides, for eksempel om noen vil ha fiber eller noe der?

 • Den ene kunden råder jeg over så den kan fjernes om jeg ønsker det.

 • den andre kunden har ledning langs bakken, etter målerboks som henger i stolpen. Ser nesten ut som byggestrøm...

 • Begge ledningene som kommer ned til boksene bærer preg av å ikke ha vert utført av nettselskapet, det er ikke engang brukt grønn kabel.

 • Stolpen må byttes en dag, hvor lenge den har igjen vet jeg ikke men det kan nå ikke være mange år. Målerskapene bærer også preg av å være billigt gjennomført, mosegrodde kompositbokser. Vil det ikke være naturlig at nettleverandør tar del av kaken med å få dette utbedret? I tillegg kan det tilrettelegges for flere abonnementer i ny skap.

 • Den største regningen blir nok at det må graves over hovedvei for å få ledning i bakken.


   #7
 21 082     Akershus     0
Høres nesten ut som et midlertidig anlegg for byggestrøm? Aldri fullført.

Målerskap for byggestrøm henger her og der, men ikke som permanent løsning. Eget, permanent, målerskap står normalt ved egen vegg, ikke på en stolpe hos naboen. Her kan det bli aktuelt med nytt målerskap. Det koster noen kroner.
Signatur

KE
  (trådstarter)
   #8
 3 258     Hordaland     0
De to skapene er i forbindelse med naust og brygge, det bære preg av å ha vert gjort på en billig måte. De to skapene huser strømmåler. Den 3. går i luftlinje videre og inntaket går inn i veggen på bygning. Det er den 3. abonnement som har telekabel.
Jeg kan ikke forstå at jeg skal måtte huse disse skapene samt ledning som ligger langs bakken. Det vanlige er at man enten graver ned kabel mellom stolpe og bygning eller går i luftlinje.

Jeg ønsker å få ryddet opp i dette og helst fjerne hele stolpen.
Spørsmålet er hvordan jeg bør gå frem overfor BKK og kundene tilknyttet stolpen.
BKK har i sitt første og enkle svar henvist meg til å søke om flytting av stolpe, men jeg ønsker ikke stolpe overhode og jeg hadde satt pris på en kostnadsfordeling siden anlegget uansett bør oppgraderes. Jeg skal selvsagt ta min del av kaken men mener BKK og naboene også bør ta sine deler.
   #9
 2 933     I huset mitt     1
Jeg skal selvsagt ta min del av kaken men mener BKK og naboene også bør ta sine deler.

Bare av ren nysgjerrighet, hva synes du din andel av kaken er?
KE
  (trådstarter)
   #10
 3 258     Hordaland     0
Jeg skal selvsagt ta min del av kaken men mener BKK og naboene også bør ta sine deler.

Bare av ren nysgjerrighet, hva synes du din andel av kaken er?  

Nei det er vanskelig å si uten å vite hva regningen inneholder.
Det vil ikke være aktuelt å starte ett slikt prosjekt før man skal gjøre andre ting på tomten, eksempelvis legge vannrør fra kommunalt eller noe.

Finnes det bedre kart som viser all el-opplegg? Var begrenset med ino på kommunekartet.