2 624    16    0  

Hvilket ansvar har huseier for sluttkontroll?

 3 719     0
Har vært borti veldig forskjellig praksis fra ulike firmaer på både hva som utføres og hvordan sluttkontroll dokumenteres. Foretrekker helt klart varianten der kontrollen er godt dokumentert, inkludert utskrift fra eurotester for å bekrefte målingene. 

Spørsmålet er likevel hvilket ansvar jeg har som anleggseier dersom elektrikeren ikke gjør jobben, de leverer jo samsvarserklæring alle sammen.

   #1
 9     0

Når Elektriker firamet gir deg dokumentasjonen (Risikovurderin, Sluttkontroll og Samsvarserklæring. Også Varmekabel dokumentasjon med bilder om det er VK inne i bilde).
Så går elektro firmaet god for det som er beskrivd i "Arbeids beskrivelsen" Står det f.eks spesifiserte stikkontakter hvist de bare har vært der å montert et par kontakter, så er de disse de godkjenner. Om det er utvidelse av en eksisterendes kurs, som f.eks du har lagt opp selv, og har gjort dette selv men alt er OK og elektriker ikke ser dette, så godkjenner de fortsatt kun de kontaktene de har montert. Men i følge boka så skal de i teorien spør om papirene på den kursen vist den er soppas ny at de skiller seg ut.

Men det er ditt ansvar at alt elektrisk i huset ditt har riktig godkjenning. DVS at om du legger opp en kurs eller monterer en ekstra stikkontakt i eksisterendes anlegg (utivdelse) så vil denne IKKE være godkjent, derav er det ditt ansvar som huseier å se til at de riktige papirene havner på plass (altså at denne liksom utvidelsen blir gjort i samarbeid med et elektro firma som kan godkjenne dette). Om du IKKE har papirene i orden, men du har gjort alt arbeidet riktig og etter boka, så vill du fortsatt få trøbbel den gang EL-Tilsynet kommer på besøk og krever at du legger frem dokumentasjonen for jobben. Har akkurat fått en slik jobb, der en kunde har installert en kjeller selv, og fikk tilsynet på nakken. Jobben han gjorde var bra nokk, men kunne ikke legge frem dokumentasjonen for jobben. Jeg skal nå mandag installere hele kjelleren opp igjen, da min sjef ikke tar sjangsen på at alt er ok og at de holder med å kontrollere alt. Så jeg anbefaler deg på det sterkeste, å få alt gjort i samsvar med elektro firma. Om du ønsker å gjøre ting selv, kontakt firmaet og spør om tilatelse om å f.eks legge rør med kabler i eller legge kabel på vegg selv. Tar du kontakt om dette FØR du begynner og kjøper materiellet hos dem så vil jeg si at du mest trolig får et JA. Mvh Elektriker med 14års erfaring

   #2
 9     0
Beklager for at den posten vart litt rar med avsnitt..
Brukte nye windows 10 nettleseren.. denne er ikke helt i vater..
  (trådstarter)
   #3
 3 719     0
Ser at innlegget mitt ikke var tilstrekkelig presist.

Det er godkjent firma som har gjort endringene på anlegget. Firmaet kommer til å levere samsvarserklæring på arbeidet, men jeg mistenker at de ikke har gjort sluttkontroll etter boka - har ikke sett dem måle isolasjon feks.

Det jeg lurer på er om det er meg som huseier som er ansvarlig for at firmaet følger reglene, eller om det holder at firmaet leverer samsvarserklæring.

Selvsagt er det også et potensielt sikkerhetsproblem at sluttkontroll ikke er gjort skikkelig, men i første omgang vil jeg finne ut av dokumentasjonskrav.
   #4
 9     0
Når du får overlevert den samsvarserklæringen så går firmaet god for de endringene de har gjort.
DVS hvist isolasjonsmotstanden ikke er over 1Mohm som er minste kravet (den burde være Tilnermet uendelig) så er det firmaets problem og ikke ditt. Da er de elektrikeren som ikke har gjort jobben sin skikkelig og det er ikke på noen måte DU som er ansvarlig for at han gjør den riktig. Det er installatøren i bedriften som er (Den som signerer Samsvarserklæringen).

Be om å få kontroll målingene med dokumentasjonen, dette kan du fult lovling be om.

Om dette er en utvidelse, så skal du ha følgende målinger:

Kontinuitet - Kontroll at jord er hel fra fordeling til ytterste punkt.
Isolasjonsmotstand - "Megging" av kursen mellom faser og jord
Ik2PMin - Dette er vell igrunn den VIKTIGSTE målingen av de alle!

Ik2PMin er en måling som beregner den MINSTE kortsluttningstrømmen kursen din har.
DVS at om du har en C16A kurs, så kan IKKE Ik2PMin være under 160A.
Er den under 160A vil ikke sikringen din slå ut ved kortsluttning og kabling vil smelte osv å
høyst sannsynlig lede til brann.

B10A - Minimum 50A
C10A . Minimum 100A
B16A . Minimum 80A
C16A - Minimum 160A
B20A - Minimum 100A
C20A - Minimum 200A

Går ut ifra du skjønner systemet hvordan Ik2PMin skalerer.
Eldre automat sikkringer mener jeg det var L som var B.. usikker hva C var..
  (trådstarter)
   #5
 3 719     0
Takk for utfyllende svar. Har gjort omtrekking, litt usikker på om det går under utvidelse eller ikke. Samtidig er det betryggende at det er elektrikeren som har ansvaret for målingene og ikke meg. Har flere venner som har hatt elektriker på besøk som ikke måler, også på nyinstallasjon...

Maks kortslutningsstrøm kan jeg enkelt måle selv, har tilgang til installasjonstester. I tillegg bor jeg i et område med sterkt nett, lengste kursen til garasjen er vel på nesten 50m og måler godt over 200A på 15A som står der.

Isolasjonsmotstand ville jeg vel merket ganske kjapt med jordfeilbrytere? Skal vel ikke mye kontakt til før det blir 30mA jordfeil?

Da er det egentlig bare jordkontinuitet som er bekymring, får ta en runde å måle dette en dag...
   #6
 9     0
Omtrekking går under "Endring" Å du ikke har lagt til flere punkter utover det eksisterende anlegget så er dette kun snakk om en endring. Men de skal fortsatt ta kontroll måling for arbeidet de utfører.

Siden du får 200A på ca 50m strekk så antar jeg at du er godt innenfor.

Du kan ha isolasjonsmotstan som er lavere en 1mohm uten at jordfeil bryteren slår ut.
Om du f.eks har 0.6mohm så betyr ikke det at du har en direkte jordfeil. Intrumentet du tester med kjører en test spenning på 500V som "provoserer" frem en feil. Med 230V er det slettes ikke sikkert at du hadde fått 0.6 mohm men det er 500v som er kravet til en godkjent iso.tester på kurser som kjører 230v (lavspent o.l testes med 230v mener jeg).

Et tips til deg for å ta kontinuitet om du ikke har Måle-trommel, er å kortslutte jord-fase
og måle i skapet mellom fasen du valgte og jordskinne, der etter dele de på 2.
Dette er hovedsaklig tenkt til stikkontakter, og HUSK å skru av sikringen.

Dette er et triks som ofte ble brukt da kraver om Kontinuitet akkurat kom, jeg har lagt i fra meg denne metoden for leenge siden, da den ikke er 100% rett da du kan ha tap i kabel (høyere ohm) ved tilkoblingspunkter langs veien tilbake til sirkingskapet.
   #7
 2 435     Hordaland     0
Mye misvisende informasjon her...

For å starte med hovedspørsmålet:
Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg (FEL) definerer hvem som er ansvarlig for den elektriske installasjonen.
Jfr. FEL § 9 - ansvar; hvem forskriften retter seg mot - så er det eier og bruker som til syvend og sist er ansvarlig for at den elektriske installasjonen er i forskriftsmessig stand. Eier har ikke lov til å utføre arbeid på anlegget, men er ansvarlig for å kontrollere at det er godkjente firmaer som utfører arbeidet.

Det finnes dessverre få retningslinjer for hvilken sluttdokumentasjon som SKAL overleveres til kunde etter utført arbeid. For komplett nyinstallasjon er kravene noe strengere enn for mindre servicearbeider. Uansett arbeid skal firmaet foreta en egen sluttkontroll for å verifisere eget arbeid. Det er dog ikke et krav at det skal skrives rapport fra sluttkontroll etter mindre servicearbeider.

Etter et hvert arbeid er det krav til at samsvarserklæring skal utstedes for arbeidet, og eventuelle kursfortegnelser og øvrig eksisterende dokumentasjon skal oppdateres med de gjeldende endringene. Dersom dette dokumentasjonsarbeidet ikke blir fulgt opp av utførende firma, så kan man klage dette inn til DLE (lokalt eltilsyn). DLE utfører tilsynskontroller både for utførende firmaer, og elektroinstallasjoner hos private, næring og offentlig. DLE har ansvaret for å kontrollere at elektriske installasjoner er utført forskriftsmessig, og at firmaene som utfører arbeidet innehar de nødvendige godkjenninger og fagutdannelse til å utføre slikt arbeid.

Når det kommer til sluttkontroll så er det diverse punkter som skal utføres.

Det viktigste punktet er kontinuitetsmåling av jordleder. Riktig og tilstrekkelig utførelse av jordingsanlegget er det største hovedfokuset for elsikkerhet, med tanke på beskyttelse mot fare for strømgjennomgang for mennesker og dyr. Kontinuitetsmåling av jordleder er ofte mer komplisert enn hva enkelte tror. For å kunne utføre en riktig kontrollmåling av kontinuitetsmotstand, så er man nødt til å ha kjennskap til kursens lengde og kabeltverrsnitt. Måleresultatet etter kontinuitetsmålingen skal samsvare med kabelens ledermotstand. Dersom det er et avvik mellom måleresultat og beregnet ledermotstand, så vil det tyde på at det er en dårlig kobling. Dessverre tenker mange slikt at "alt under 1 ohm er god jord"... 1 ohm tilsvarer 100 meter med 1,5mmq ledning. Dersom kursen kun er 10 meter, så bør en forvente et langt lavere resultat enn 0,9 ohm.

Etter at en har forvist seg om at jordkontinuitet er riktig, så skal det utføres isolasjonsmåling/megging. Enkelte utfører megging som første målepunkt, uten å kontrollere at jordforbindelsen faktisk er riktig og tilstrekkelig.

For kurser som har fast tilkobling med høy belastning bør det utføres kontinuitetsmåling av faseledere. Kontinuitetsmålingen utføres på samme måte som for jordkontinuitet. Kontinuitetsmåling av faseledere vil kunne avsløre dårlige koblinger, som kan bli overopphetet ved høy belastning over tid.

Neste sekvens blir å utføre målinger på spenningssatt anlegg. Målingene som er nevnt over skal utføres på spenningsløst anlegg.

For min del begynner jeg med kontroll av jordfeilbrytere. Pr i dag er det ofte flere ulike jordfeilvern i en tavle. I IT-nett benyttes det ofte selektivt jordfeilvern på inntaket, eller evnt. jordfeilvern med høyere utløsestrøm. For anlegg med elbillader skal det være installert jordfeilvern type B. Instrumentet må således stilles inn riktig for hvert enkelt jordfeilvern som skal testes, slik at kontrollmålingen blir riktig utført. Hvert enkelt vern skal testes med henblikk på utløsetid og utløsestrøm.

Til slutt avslutter jeg testen med kortslutningsberegning. Mange sier at de "måler kortslutningsstrøm", noe som er helt feil. En installasjonstester er ikke i stand til å måle en kortslutningsstrøm, den foretar en beregning. Installasjonstesteren måler sløyfeimpedansen i anlegget, sammen med spenningsmålinger, og på den måten beregnes forventet kortslutningsstrøm ved målepunktet. Her er det mange som utfører målingen feil, da de ikke tenker over at det er måling av sløyfeimpedans som utføres. Ved slik måling skal måleledningene kompenseres før målingen starter, ellers vil måleresultatet bli feil. Måleresultatet skal kontrolleres opp mot forankoblet vern. For B-automater skal vernets merkeverdi ganges med 5, for C-automater skal det ganges med 10, for D-automater skal det ganges med 20. For automater med L-karakteristikk er I5 verdien for momentan utkobling 5,25 ganger merkeverdi for sikringer opp til og med 10A, og 4,9 ganger merkeverdi for sikringer opp til og med 16A.

Dersom du er tilkoblet et TN-C-S 400V nett, så vil minste kortslutningsstrøm være mellom faseleder og jordleder. For å kunne utføre kortslutningsmåling riktig er man nødt til å ha kjennskap til hvilket nettsystem som finnes i anlegget, og hvordan målingene utføres for de ulike nettsystemene.


For å avslutte dette lange innlegget kan jeg legge til en liten kommentar til garasjekursen din, hvor du har utført kortslutningsmåling:
Du har målt 200A forventet kortslutningsstrøm på enden av en 50 meter lang kabel, med 15A kurs. Det høres noe lavt ut, noe som kan tilsi at du det er benyttet 2,5qmm kabel? En skal her ta høyde for at en slik kurs i mange sammenhenger blir benyttet sammen med en skjøteledning, gjerne til høytrykkspyler, elektrisk gressklipper, eller annet verktøy som man flytter rundt på. La oss si kursen er en 15A C-automat, hvor vernet da løser ut momentant ved kortslutningsstrøm over 150A. Kobler du til en 25 meter skjøtekabel til stikkontakten og får en kortslutning på enden av kabelen, så vil kortslutningsverdiene bli ytterligere redusert, hvor kortslutningsverdien bli såpass lav at sikringen løser ikke ut raskt nok. I et slikt tilfelle kan det i verste fall resultere i brann i huset, f.eks. visst kabelen fra sikringsskapet til garasjen ligger som skjult installasjon langs deler av føringsveien.

En skal også ta høyde for spenningsfall. For lav spenning kan medføre skader på elektrisk utstyr, eller overbelastning. Dersom det er benyttet 50 meter med 2,5qmm kabel, så kan man forvente et markant spenningsfall på enden av kursen. Likeens skal en her ta hensyn til at slike stikkontakter blir ofte benyttet med skjøtekabler, hvor spenningsfallet blir ytterligere redusert når en skjøtekabel tilkobles.

Dersom det er brukt 4qmm kabel, eller 6qmm kabel, så vil jeg påstå at forventet kortslutningsstrøm på 200A er fortsatt lavt, hvor en da bør foreta kontrollmålinger flere steder i huset for å kontrollere at alt er OK, i og med at marginene her er særdeles lav.

Signatur

   #8
 2 435     Hordaland     0
Du kan ha isolasjonsmotstan som er lavere en 1mohm uten at jordfeil bryteren slår ut.
Om du f.eks har 0.6mohm så betyr ikke det at du har en direkte jordfeil. Intrumentet du tester med kjører en test spenning på 500V som "provoserer" frem en feil. Med 230V er det slettes ikke sikkert at du hadde fått 0.6 mohm men det er 500v som er kravet til en godkjent iso.tester på kurser som kjører 230v (lavspent o.l testes med 230v mener jeg).

Krav til isolasjonsmotstand for boliginstallasjoner er minimum 1Mohm jfr. NEK 400:2014, dette ble endret allerede i NEK 400:2006...

Testspenningene for isolasjonsmåling er 50V, 100V, 250V, 500V, 1000V, og høyere for høyspentanlegg. Alt er avhengig av hvilket nettsystem man måler på, og hvilke testspenninger det tilkoblede utstyret er godkjent for, hvilke normer utstyret et testet etter, samt hvilke regelverk og minimumskrav som gjelder for kontrollmålingen. Det er viktig å ha kontroll på dette for å ikke skade tilkoblet utstyr, samt for at kontrollmålingen skal være riktig utført.
Signatur
  (trådstarter)
   #9
 3 719     0
Eydybdal - gode poenger i forhold til garasjekurs.

Den er som du sier 2.5qmm. Det medfører spenningsfall ved full last, men får fortsatt over 220v og lar den nok være til jeg skal bygge ny garasje om noen få år. Husker ikke måleresultater i hodet nå, men godt over 200A på garasjekurs og over 400ish på kurser inne. Jeg kan jo evt beregne med en skjøteledning også, da ser jeg vel om det blir kritisk lavt?

Grunnen til at jeg spurte hva reglene er ifht dokumentasjon er at jeg oppfatter det som at veldig mange elektrikere slurver her. Både i forhold til hva som faktisk gjøres av målinger og i forhold til hva de legger ved av dokumentasjon.
   #10
 2 435     Hordaland     0
Alt er avhengig av hvilken type sikring som står i sikringsskapet. Har du en ordinær B-automat, så vil den løse ut momentant ved kortslutning over 75A. Har du en C-automat derimot, så vil den løse ut momentant ved kortslutning over 150A - da kan det begynne å bli litt lite i forhold til skjøteledninger.

Så er neste spørsmål hvor lange skjøteledninger du bruker, og hvilket kabeltverrsnitt skjøteledningen har.

Du sier du måler 400A kortslutningsstrøm inne i huset, og 200A i garasjen. Kjapp hoderegning så ser du og at med 50 meter 2,5qmm kabel, så blir kortslutningsstrømmen redusert med 200A. En skjøteledning på 25 meter er ikke unormalt. La oss si skjøteledningen har 1,5qmm tverrsnitt. Det er ikke utenkelig at kortslutningsstrømmen blir redusert med over 100A i et slikt tilfelle. Du vil da kunne forvente en kortslutningsstrøm på rundt 100A i enden av kabelen.

Har du da B-automat, så vil den løse ut momentant ved 75A kortslutningsstrøm, mens visst du har en C-automat så løser den ikke ut momentant før ved 150A... Sikringen vil løse ut, alt er avhengig av tid. Momentan utkobling vil si innen 0,1 sekund. Visst du har en C-automat, så vil ikke sikringen løse ut momentant, det vil ta lengre tid. I slike tilfeller skal en da beregne om kabelen som er fastmontert i huset vil tåle energien som vernet slipper gjennom inntil den er utløst - for den vil løse ut, til slutt. Spørsmålet er om kablene tar skade, eller om det "går greit", noe som må beregnes i slike tilfeller.
Signatur