385    15    1  

PR i vegg/tak uten rør. Gamle regler

 298     Tromsø     0
Hadde elektriker hjemme i dag for å flytte sikringsskapet noen meter. Huset er fra 58 og denne delen er påbygd på begynnelsen av åttitallet. Vi har nylig overtatt huset og kjenner ikke til hva som har blitt gjort tidligere. Under arbeidet oppdager elektriker at det er trekt pr-kabel i taket uten rør, og at dette må utbedres. Jeg spør om hvordan reglene var på åttitallet når dette ble bygd. Han var ikke helt sikker, men han var rimelig sikker på at det var krav til å legge pr i rør da også. Jeg trekker ikke kunnskapen til elektrikeren i tvil. Men han var selv ikke helt 100% sikker. Jeg lurer på om noen vet om det var lov med pr skjult i tak uten rør tidlig på åttitallet? Ser ikke helt grunnen til å endre dette hvis jeg ikke må. Bortsett fra ei avtrekksvifte tror jeg det kun er lys som står på de aktuelle kursene, og har ikke tenkt å øke belastningen. Den har vel heller blitt redusert med overgangen til led. 

pwb
   #1
 2 114     Ski     0
Kan vel fortsatt trekke pr uten rør så lenge det brukes spikerbeskyttelse i stenderne? Var i hverfall lov på 90 tallet.
   #2
 3 490     OSLO     1
det er ikke lov nå lenger, da skal man evt bruke pfxp kabel (dobbelt isolert kabel) om man skal legge kabel rett i veggen/taket uten rør

er usikker på om det noen gang har vært lov med pr uten rør, må ha vært lenge siden isåfallHilsen elektrikker
   #3
 2 689     I huset mitt     0
I huset mitt fra 1983 så er det mye PR som går i rør, samt mere vanlig PN på ulike kurser.( Som selvsagt også går i rør)
pwb
   #4
 2 114     Ski     0
Var i hvertfall lov frem til 2008 (elsikkerhet 71) og trolig lov etterpå også da det vel kun ble anbefalt at det ikke skulle det?
   #5
 805     klippdalen     0
uten at jeg kan si det ene eller det andre,

i mitt hus som er bygget i 1970 (ferdig i 71) så er det PR i galv-rør der kabel forserer vegger/murer/gulv.

ingen PR uten rør der kabel ikke er synlig mao
HSt
   #6
 26 527     Lillestrøm kommune     0
Elektriker fisket i allefall PR I vegg når vi pusset opp foreldres kjøkken på slutten av 80 tallet, det var ingen diskusjon om det var lov
   #7
 3 588     0
Hvis dere vil lese halve fasiten så finner dere den i el-sikkerhet nr 71.
Det er her DSB sterkt anbefaler å ha rør på kablene selv om det unntaksvis kan legges PFXP flertrådet (fleksibel) rett i vegg.
PR er entrådet og har aluminiumskappe så den er så lite fleksibel at den har aldri vært godtatt rett i vegg uten rør.
Jeg har ingen tro på at PFXP har vært godtatt rett i vegg fordi den er dobbeltisolert.

   #9
 3 588     0
Tro skal man gjøre i kirka.

I elsikkerhet 71 nevner de spesifikt to kabeltyper som kunne legges direkte i vegg en gang i tiden. PFXP og PR.

PFXP fordi den var flertrådet og dermed fleksibel og siden kabelleverandørene gikk god for den direkte i vegg ble det en akseptert løsning. Dobbeltisolering er ikke nevnt med et ord.

PR kunne også legges direkte i vegg syntes PE men kabellevrerandørene gikk ikke god for den fordi den var for stiv. Dermed ble den løsningen ikke akseptert.

Elsikkerhet nr 71 skriver at normalt skal kabler ligge i rør og bare unntaksvis ligge uten. Det var satt en frist til å sluttføre anlegg etter gammel praksis.

Jeg har hittil ikke greid å finne skrivet som åpnet for PFXP direkte i vegg.
   #10
 20 063     Akershus     0
Her «PR kunne også legges direkte i vegg syntes PE men kabellevrerandørene gikk ikke god for den fordi den var for stiv. Dermed ble den løsningen ikke akseptert. forstår jeg ikke leverandørenes argumentasjon. En PR blir bøyd, klemt og herjet med ved montasje rundt hjørner og vinkler. Når den er kommet på plass, ligger den stille. Om en legger en PR i veggen blir det trolig mindre bøy og tøy og etterpå ligger den stille. Ser ikke logikken.

En kunne argumentere med at fritthengende kabling kan sige litt over tid. En kan argumentere med at kabelen bilr for varm grunnet innpakking i isolasjon, det gjør en ikke.
Signatur