#21
 107     Bergen     0

De fleste enheter er idag ikke dimensjonert for opp til 20-25A. Som betyr at elektronikk, ledere etc ikke er sikret/dimensjonert deretter.


En oppvaskmaskin trekker en viss mengde strøm når det er i drift, uavhengig om den er koblet til en 16A eller 20A kurs. Om du kobler et oppvaskmaskin på en 20A kurs, trekker den ikke 20A. Hvis en oppvaskmaskin trekker 1000 watt, er innvendige komponenter i apparatet dimensjonert ut i fra det.

Hvis det skjer en kortslutning i "innmaten i maskinen", vil det gå en større mengde strøm på ledningsnettet før sikringen kobler ut kursen. Selv "tynne" ledninger tåler høy belastning over kort tid.

Hvordan mener du at elektriske apparater "sikret" og "dimensjonert" ut i fra kapasiteten på kursen de er tilkoblet?


Da går ikke sikringen nødvendigvis før brannen starter.


Hvordan vil en 16A vs 20A sikring forhindre et branntilløp i dette tilfellet? Tenker du at oppvaskmaskinen får en elektrisk feil og begynner å trekke 19A ut av kontakten som igjen utvikler seg til en brann?


Hadde dette ikke vært tilfellet kunne man satt alle sikringer til 40A og sagt : «det går sikkert greit . Dette er hele filosofien bak hvordan vi legger opp sikringene.


Grunnen er at det ikke er et reelt behov for 40A på alle kurser i bolighus, og med å bruke 16A kurser reduseres kostnader.   #22
 3 651     0
Det er bare å sette på stor plugg på oppvaskmaskin hvis en vil det. Eneste man må gjøre først er å få en ( skriftelig) bekreftelse fra produsent på at det er ok. Ellers må man gå ut fra at max forankoblet sikring er 16A.
Jeg har fortsatt tilgode å se en slik bekreftelse.

Har en ikke bekreftelse på at man kan bruke større sikringer enn 16A så er løsningen ny kurs eller nedtrappingsmodul.
   #23
 20 750     Akershus     1
Er det noen som kan beskrive hva som er begrunnelsen for disse kravene?

Eksempel:
Mobilladeren i normaldrift trekker noen hundre mA og er «godkjent i kraft av sitt støpsel til en 16A kurs.

Det oppstår en feil i den og strømtrekket øker til 15A. Den blir gloheit og antenner, men sikringen ryker ikke.
Den kobles til en 25A kurs, den samme feilen oppstår, stømmen øker til 15A og sikringen ryker ikke. Om nå strømmen i stedet økte til 17A, ville 16A sikringen ryke og 25A stå.

Så langt så greit, men i en mobillader med hårtynne ledere hvor det oppstår en katastrofal, uventet, feil. Hvordan kan fabrikanten dimensjonere for maks 16 ikke 25A i en ukjent feilsituasjon?

En kan argumentere med at dette gjelder en kortslutningssituasjon, men alle beregninger jeg har sett på kortslutning og utkoblingstid har antatt total kortslutning i apparatet, ikke en ca-kortslutning basert på intern kabling i utstyret og en antagelse om hvor i utstyret inntrer, dvs hva internmotstanden blir under «kortslutning .

Hva er konstruksjonskriteriet og feilmodus for utsagnet: «Max forankoblet sikring, 16A ?
Når ingen fabrikant vil gi noen godkjenning, er det fordi dette ikke blir vurdert eller testet på noe vis?
Signatur
   #24
 840     Trøndelag     0
Enig i at dette kan være vanskelig å forstå fullt og helt. Og mye utstyr merket 10 A er nok tilkoblet 16 A kurser rundt omkring i Norges land. (Det er det vel knapt noen som har et forhold til vil jeg tippe.)

Et annet eksempel er elbillading. Der er det vel tildels anbefalt å overdimensjonere, f eks å bruke en 20 A kurs til en 16 A lader, og argumentet er det motsatte; at det ikke er bra for kursen med langvarig trekk av merkestrøm.

HSt
   #25
 27 623     Lillestrøm kommune     0
Dere må huske på at det for momentan utkobling så må strømmen være 10x høyere så vi sammenligner ikke 16A og 20A men mere 160A og 200A

Utkobling på 18A på en 16A kurs skjer tidligst etter en time, selv med disse verdiene brenner det godt.

En del utstyr har kanskje internsikringer som ryker ved feil om mobilladere har det vet jeg ikke.
  (trådstarter)
   #26
 89     0
Kommer elektriker på mandag som ordner ny kurs med dobbel stikk under vasken. Koster 5000, men da er det iallefall gjort.