10 056    20    0  

Hovedsikring leilighet

 16     under tak     0
Er montert en 32A hoved sikringsikring (B karakteristikk) i kjellerleilghet på ca 60 m2. I hoveddel i huset er det montert en 63A. Tatt i betrakning at det er monert 6 sikringkurser på totalt 94A er det ikke litt i underkant dimensjonert..?    Såg for meg å bytte ene kurs fra 10 Atil 16 A i.f.m kjeler rehab...

   #1
 22 342     Akershus     0
Det behøver ikke å være underdimensjonert. Du må se hva det reelle strømbehovet er. At en kurs er ti amp betyr ikke at det trekkes ti amp, og isåfall ikke alltid. (samtidighet)
Siste redigering: 17. desember 2010 00:14:59 av hans9001
   #2
 23 527     Akershus     0
Med 32A i kjellerleiligheten kan du trekke ca 7,5kW (enfas) Det skulle vel holde til både oppvarming av 60m2, komfyr og vvb?

Det er vanlig at hovedsikringen er mindre enn summen av alle kurssikringene. Dette fordi en "aldri" kommer opp i full last samtidig på alle kurser.
Signatur
   #3
 1 505     0
Om 32A'en er trefas får du 32 x 230 x 1,73 = 12,7 kW til rådighet. Det er ganske mye! Rart det ikke er en C-sikring, men i tidligere tider ble det sjeldent brukt annet. Ihvertfall her rundt.

Edit:
Grunnen til at det er noe merkelig med B-karakteristikk er at den ikke er selektiv opp mot en C16A-automat; noe om er relativt vanlig for meg ihvertfall (for utestikk osv....), men om resten av sikringene er B så er det ikke like ille. Men man risikerer et hovedsikring går samtidig med andre sikringer ved kortslutning på en kurs.
Signatur
   #4
 21 481     Enebolig     0
Et problem jeg møter et par ganger i året (i grisegrenste strøk) er at Ikmin er for lav til å bruke 32C sikring.

32A er forøvrig et normalt valg i en slik leilighet.
   #5
 23 527     Akershus     0
Hei sOPp,
Kan du utdype den strømmen Ikmin, litt nærmere for oss amatører?
Signatur
   #6
 1 505     0
Ikmin er den minste strømmen klarer å oppnå ett gitt sted i en installasjon om du kortslutter to faser. Denne vil bli lavere desto lengre installasjonen er fra trafokiosken til e-verket.

Grunnen til at dette ble dratt opp er at en 32A-C krever 320A for å løse ut øyeblikkelig, mens en B-automat krever halvparten. Om du ikke har tilfredstillende kortslutningsstrømmer og det blir en kortslutning vil ledningsnettet stå spenningssatt og kortsluttet og vil fungere omtrent som en varmeovn før sikringen slår ut på OVERBELASTNING. Om dette tar for lang tid sier det seg selv hva resultatet blir.
Signatur

   #10
 239     0
"Tatt i betrakning at det er monert 6 sikringkurser på totalt 94A er det ikke litt i underkant dimensjonert..?"