330    13    1  

Jordfeil?

 18     0
Hei, 
Har nettopp overtatt hus fra 1988.
El-anlegget er oppgradert ila årene og det er jordfeilautomater eller eksterne jordfeilbrytere på alle kurser som har jord.

Da jeg skulle åpne en kontakt med timer på kjøkkenet for å endre innstilling på denne målte jeg for "skøy" spenningen samt spenning mellom fase og jord. 
Målingene viste 0V mellom ene fasen og jord og 230V mellom andre fasen og jord.
Nå er ikke jeg elektriker, men mener bestemt at dette indikerer jordfeil?
Det går 3 faser inn til skapet, hvor bare 2 er i bruk.
Dette betyr vell at jeg har IT-nett? 

Videre har jeg målt før inntaksikringen og jord med alle sikringer utkoblet (unntatt hovedsikringen) og fått samme resultat.
Indikerer dette at det er en feil utenfor min bolig på samme trafokrets?

Jeg tenke jeg skulle høre her før jeg meldte det til nettselskapet. Siden jeg synes det er merkelig at jordfeilbrytere ikke utløses dersom det virkelig er jordfeil. Har forøvrig testet alle automater og de fungerer tilsynelatende som de skal. Utløses når man trykker inn testknappen. 

   #1
 24 008     Akershus     0
Foto av måler og hovedsikring?

Høres ut til at du enten har IT med jordfeil i gata, eller TN og ingen jordfeil.
Signatur
   #4
 24 008     Akershus     1
Normalt ikke.
En jordfeilbryter er en enhet som til enhver tid måler forskjellen på strømmen ut mot kursen sammenlignet med returstrømmen. Disse skal være like. Når du trykker på testknapoen lager du en liten forskjell via en motstand inne i jordfeilautomaten. Ved jordfeil stikker noe av strømmen til jord ute på kursen og strømmen i sikringen blir skjev.

Så langt jeg kan bedømme har du en-fase IT.
Signatur
  (trådstarter)
   #5
 18     0
Takk for hjelpen.
Høres ut som jeg må melde videre til nettselskapet.
HSt
   #7
 35 402     Lillestrøm kommune     0
Vil ikke jordfeil utenfor boligen utløse jordfeilbrytere?

Nei , med forankoblet jordfeilbryter på flere kurser er det større sannsynlighet for at den alikevel kobler ut ved en feil

   #8
 24 008     Akershus     0
Så langt jeg kan bedømme har du en-fase IT.


Hva er grunnen til at dette ikke bare er TN-nett?


Det kan være et enfase TN. Imidlertid, utstrakt bruk av TN kom ca 1995 og da vanligvis som trefase. Her er også brukt høyeffekt skillebryter/sikring. Det tyder på et eldre anlegg, mao sannsynligvis IT. Samme med redusert kapsling.
Uansett, om TS melder jordfeil, så vil netteier kunne informere om at det ev er TN og i orden. AMS-måleren vil muligens også melde ev jordfeil til netteier.
Signatur
kip
   #9
 484     Vestfold     0
AMS måler vil bare melde ifra om jordfeil om den har sumstrømtransformator (vet ikk eom Kaifa har dette) + at feilen er bak måleren, altså i anlegget den måler forbruket for. Alle norske strømmålere i IT-nett er ujordede og vet ikke hva fasespenningene er.
  (trådstarter)
   #10
 18     0
Hei igjen,
Jordfeil er meldt videre til netteier så regner med at de ser på saken.
Synes det er merkelig at det ikke merkes i skap med hvilket type nett det er. Spesielt dersom det ikke er mulig å identifisere med å se på komponentene i skapet.

Måler er ikke jordet så vidt jeg kan se, iallefall ikke med gulgrønn leder. Vil måler være jordet ved TN?