262    13    1  

Jordfeil

 12     0
Holder på med å feilsøke i et gammelt hus. Måler uvanlig høy strøm på denne kursen. Noen som vet tips for å feilsøke effektivt? Andre kurser måler jeg 93V
Jordfeil - 9EC9916E-E26A-4E8A-A4B0-8C0003D575B5.jpeg - Jamie

HSt
   #1
 33 943     Lillestrøm kommune     0
Du måler spenning og ikke strøm

Det kan være jordfeil hos en nabo eller 10.ende nabo (alle hus innenfor samme trafokrets)

Hvis du ikke har jordfeilbryter / jordfeil automater så kan du koble ut en og en kurs mens du sjekker sjevdpenning mellom fasene hvis noe endrer seg ligger feilen hos deg.
   #2
 23 618     Akershus     0
Og hva måler du mellom?

I et eldre hus før ca 1995) er det gjerne IT-nett. Da skal du ha ca 230V mellom linjeledere (faseledere). Mellom tilfeldig linjeleder og jord kan det variere noe, men er normalt ca 132V.

Signatur
HSt
   #3
 33 943     Lillestrøm kommune     0
God kommentar, det er mulig han måler mellom faseledere når jeg ser nøye på bildet og da er det 230V så kan han kanskje måle  på en en-polet lampe bryter når gan får noe annet ?

Min målebesjeivelse over er mellom faseleder og jord

Ta med en bekjent som kan noe mer pleier jeg å si når noen holder på med noe en ikke kan og kanskje ikke har lov til. Mulig dette er et slikt tilfelle
   #4
 5 489     OSLO     1
han måler mellom jord og en av fasene. så er en jordfeil et eller annet sted , enten hos han eller naboen....
Jordfeil - Skjermbilde (442).png - alt_er_mulig
TBL
   #5
 345     Lørenskog     0
Utifra bildet er anlegget fra før jordfeilautomat var vanlig.

Oppgradering av sikringsskap med jordfeilautomater vil gjøre det enklere å avdekke eventuelle feil på anlegget. Ved feil blir aktuell kurs koblet ut. Jordfeil kan være farlig både for personer og brann.

Om det bruksendring av huset kan det kanskje legges opp flere kurser? Forbruk er gjerne større idag enn når det ble bygget.

Spørsmål hvor stort budsjett finnes. Når elektriker starter ruller det fort på kroner.
  (trådstarter)
   #6
 12     0
Og hva måler du mellom?

I et eldre hus før ca 1995) er det gjerne IT-nett. Da skal du ha ca 230V mellom linjeledere (faseledere). Mellom tilfeldig linjeleder og jord kan det variere noe, men er normalt ca 132V.


jeg måler mellom fase og jord. dette er et hus som ble bygd langt før 1995. På denne kursen måler jeg null spenning mellom faselderne og 223 v mellom fase og jord

  (trådstarter)
   #8
 12     0
Du måler spenning og ikke strøm

Det kan være jordfeil hos en nabo eller 10.ende nabo (alle hus innenfor samme trafokrets)

Hvis du ikke har jordfeilbryter / jordfeil automater så kan du koble ut en og en kurs mens du sjekker sjevdpenning mellom fasene hvis noe endrer seg ligger feilen hos deg.

tror du det kan være en gammel varmeovn eller andre redskaper som bidrar til jordfeil?
TSt
   #9
 12 935     0
Jordfeil kan som andre også ha skrevet komme fra helt andre steder enn hos deg.  Hvis en har noe trygge målepunkter kan en koble fra alt og så måle (på yttersiden av den som er koblet fra)  har en da samme feilen er den utenfor huset.  Har det endret seg har en noe feil i huset.  

Men jordfeil er av og til et blaff men slike oppdager en ikke med å måle mellom fase og jord.  Da må en ha jordfeil varsler eller helst jordfeilautomater som også gir langt mye lettere feilsøkning.  Men alle apparater tilkobet jord kan være en kilde.  Jeg fant til slutt dårlig isolasjon i ledning gjennom en metall pendel på en lampe på et sted jeg vedlikeholder.  Har var metall delen jordet slik det skal så da fikk en jordfeil.  Men det var bare ca 1 gang i uken denne løste ut.  Derfor kunne vi ikke måle oss etter feilen.  

Hjemme var det feil i lysstoffrør armatur i garasjen.  Tidligere eier hadde montert opp en vanlig inne armatur.  Hva som var feilkilden inne i lampen vet jeg ikke siden hele bare ble frakoblet og tatt ned.  

Men vær forsiktig så en ikke korslutter noe med lange tupper på måle pinner
HSt
   #10
 33 943     Lillestrøm kommune     0
Er det skade på kabel noen cm til venstre for koblingsboksen på bildet ? Når en ser bilde på liten skjerm er en ikke alltid sikker på at en får med seg detaljene

Er det noe el ute ville jeg evt startet med dem, men som vi skrivet det trenger ikke å være hos TS i det hele tatt