#12
 7 693     Bærum     0
Tja. Likestrømsteknikken er ikke død. Den benyttes på lange sjøkabler. F.eks. Skagerak-kabelen.
   #13
 342     Norge     0

Tja. Likestrømsteknikken er ikke død. Den benyttes på lange sjøkabler. F.eks. Skagerak-kabelen.


Ja, og på lange transmisjonslinjer hvor AC rett og slett fører til mer tap en like/vekselretterstasjonene gjør.

Men så vidt meg bekjent så brukes ikke DC i distribusjonen til husstander....
Tom
  (trådstarter)
   #14
 1 545     Sørlandet     0
Slik jeg leser det:

Jordfeilstrømmer i TT-nett kan bli temmelig høye, men klarer normalt aldri å trigge vernet på kursen med jordfeil.

Ethvert jordspyd, uansett hvor gammelt og dårlig det er, og uansett størrelse på trafo, vil dermed aldri ha noen problem med å trigge en jordfeilbryter i milliampere-området.

Siden overgangsmotstand til jord er glimrende, vil det ved jordfeil aldri kunne oppstå farlige potensialforskjeller gjennom mennesker pga prinsippet om spenningsdeling.

Så hva er da faren? Hvorfor er eldre TT-anlegg godkjent uten jordfeilbryter?
Når ble jordfeilbryter påbudt? Hvorfor skal det nå være klasse II ned til skap? Hva har endret seg siden det plutselig er så farlig at man må ha overspenningsvern, jordfeilbryter og klasse II på nye anlegg?

Bør jeg vurdere å oppgradere min hytte med jordfeilbryter og overspenningsvern selv om anlegget uansett er godkjent slik det er? Hva med bare jordfeilvarsling? Hvilke problemer kan en stående jordfeil lage for netteier?

Og overspenninger...
Er overspenninger i det hele tatt et problem i TT-nett, selv med luftspenn? Er det ikke nettopp derfor netteier har valgt TT-nett i utgangspunktet?
Signatur
   #15
 616     Bergen     0
Nullpunktsvernet kortslutter ved  overspenning, så for høye spenninger  er det alltid TT.

-Men  det er en sikring som kan ryke i de fleste nullpunktsvern, og da blir de permanent kortsluttet.
Så et godt argument for TT fra netteiers ståsted er å slippe å kontrolere hundrevis av nullpunkt etter vær minste lille tordenbyge.. Wink
   #17
 21 487     Enebolig     0

Slik jeg leser det:

Jordfeilstrømmer i TT-nett kan bli temmelig høye, men klarer normalt aldri å trigge vernet på kursen med jordfeil.

Ethvert jordspyd, uansett hvor gammelt og dårlig det er, og uansett størrelse på trafo, vil dermed aldri ha noen problem med å trigge en jordfeilbryter i milliampere-området.

Siden overgangsmotstand til jord er glimrende, vil det ved jordfeil aldri kunne oppstå farlige potensialforskjeller gjennom mennesker pga prinsippet om spenningsdeling.

Så hva er da faren? Hvorfor er eldre TT-anlegg godkjent uten jordfeilbryter?
Når ble jordfeilbryter påbudt? Hvorfor skal det nå være klasse II ned til skap? Hva har endret seg siden det plutselig er så farlig at man må ha overspenningsvern, jordfeilbryter og klasse II på nye anlegg?

Bør jeg vurdere å oppgradere min hytte med jordfeilbryter og overspenningsvern selv om anlegget uansett er godkjent slik det er? Hva med bare jordfeilvarsling? Hvilke problemer kan en stående jordfeil lage for netteier?

Og overspenninger...
Er overspenninger i det hele tatt et problem i TT-nett, selv med luftspenn? Er det ikke nettopp derfor netteier har valgt TT-nett i utgangspunktet?


Jordefeilstrømmer i TT nett kan bli store, men i praksis er de sjelden det. Ofte er man i det området som det refereres til i IT nett, dvs 0 til 2A.

En 30mA jordfeilbryter vil i praksis slå ut "uavhengig" om man har jord eller ikke.

TT nett oppstod da netteiere "ble lei" av å bytte disneutere i landlige strøk. Man så ikke grunn til å beholde IT nett ettersom vernet slo ut svært hyppig, og i praksis dannet et TT nett.

Kravet til jordfeilbryter i TT nett kom i 91, uten tilbakevirkende kraft.

Klasse 2 frem til første jordfeilbryter er fordi berøringsspenningen som regel vil bli over 50V i TT nett.

Ingenting har endret seg, men verden går fremover og nye tiltak iverksettes. Sammenlikn med biler og annen teknologi.


Det vil alltid være en sikkerhetmessig oppgradering å installere jordfeilbryter. Fortrinnsmessig bør det være jordfeilautomater slik at ikke hele anlegget blir spenningsløst pga én enkelt feil.

En stående jordfeil i IT nett lager fort trøbbel for naboens jordfeilbryter. Stående jordfeil i TT nett kan føre til "støy" og liknende problemer, feks på telefon/datalinjer. Det kan også oppstå jordfeilstrømmer i en slik størrelsesorden at det kan føre til brann, men det er sjelden at man kommer borti slike tilfeller.

Overspenningsvern er et omstridt tema. Generelt sett forebyggende dersom overspenningen kommer inn via kabel/luftstrekk, men kan også føre til brann/skader dersom overspenningen kommer inn via jordelektroden.


Tom
  (trådstarter)
   #18
 1 545     Sørlandet     0
Takk for utfyllende svar.

Et spørsmål til. Hvis man har TT-nett med luftspenn uten distribuert jord, antar jeg det er umulig å få overspenninger inn via jordelektrode, om ikke annet fordi det en begrenset kondukltivitet i jordsmonnet og mange å fordele energien på så blir det  i praksis ikke noe problem. Riktig eller feil?

Forrige eier av min hytte hadde kontroll og det ble funnet jordfeil. Siden anmerkningen er slettet, tar jeg det for gitt at jordfeilen er utbedret. Liker likevel ikke tanken på at det når som helst kan oppstå en jordfeil og at jeg aldri vil oppdage den før jeg eventuelt får meg et strømsjokk eller tar meg bryderiet med å måle fra tid til annen. 

Nei, får vel vurdere å innhente et par tilbud på utbedringer. Synes faktisk ikke det er greit å ha det sånn. Inne er en ting, men med mye bruk av strøm ute, føler jeg meg bedre med noen jordfeilautomater på utsatte kurser.
Signatur
   #19
 21 487     Enebolig     0
En overspenning kan komme inn via jordelektroden i alle TT anlegg. Anlegg med god jording, samt anlegg "ytterst" på linjen er mest utsatt.

Jordfeilen skal være utbedret dersom tilsynet har hatt kontroll.

Jordfeilbryter er et rimelig tiltak med tanke på økt sikkerhet. Du kan vurdere en enkelt  tidsforsinket jordfeilbryter foran hele installasjonen, men den beste løsningen vil selvsagt være jordfeilautomater.