375    11    3  

Oppgradere el i gammel hus

 189     0
I et ødeliggende bolighus som nå brukes som fritidsbolig av flere i familien har jeg lyst til å gjøre noen oppgraderinger. Resten av familien vil helst beholde ting som de er. Mest fordi de ikke ønsker bryderi eller kostnader ved dette. Jeg ønsker derfor å få en oversikt over hva de ønskede endringene vil innebære. Er det realistisk slik jeg tenker det?

De to tingene jeg har langt opp på ønskelista er å bytte ut de gamle skrusikringene med automater, og nytt kjøkken.

El-anlegget oppfyller ikke dagens krav pga både jordet og ujordet på samme kurser. Og en av bekymringene er at hvis man innkaller elektriker for å gjøre de ønskede oppgraderingene kommer pålegg om å skifte ut alt elektrisk for å oppfylle dagens krav. En annen bekymring er at hovedsikringen er for liten. Moderne kjøkken krever som kjent flere og større kurser enn kjøkken for 60 år siden. Med bare 50A hovedsikring blir dette kanskje mer omfattende enn jeg håper på? Den gang dette var et bolighus minnes jeg at gamlingen ønsket større hovedsikring og fikk beskjed om at det ikke var mulig. Om det var elektriker eller elverket som sa nei er ukjent. Gamlingen er død og kan derfor ikke gi flere detaljer om dette. Hvorfor han ønsket større hovedsikringer er også litt mystisk ettersom kursene som er der summerer seg til 46A.

Jeg har fulgt litt med på strømforbruket når jeg har vært der. Det høyeste jeg har sett har vært 71kW på et døgn. Da var det grisekaldt ute og varmen sto på fullt.

Dagens kurser er som følger (i parentes er maks belastning med alle tilkoblede enheter påslått):
1) Hovedsikring. 2x50A
2) Komfyr og VVT, 16A (9200W)
3) Bad og soverom, 10A (1660W)
4) Vaskerom og soverom, 10A (2860W)
5) Kjøkken, stue, garasje 10A (1530W)

Selvsagt brukes ikke alt samtidig. Bruker man komfyr må man huske å skru av VVT. Og selv da kan man ikke sette alle platene på fullt samtidig.
Det som også er interessant her er at kursene 3, 4 og 5 har både jordede og ujordede stikk. Jordet på bad, vaskerom, kjøkken og garasje. Resten ujordet. Dvs, å si at det er jordet på bad er egentlig feil - det er ikke stikk på bad, men et stikk rett utenfor badedøren, samme sted som lysbryteren, og denne er jordet.

Det jeg håper at kan bli en godkjent oppgradering er:
1) Bytte til jordfeilautomater på alle eksisterende kurser
2) Erstatte komfyrstikk på kurs 2 med vanlig stikk som brukes til kjøleskap, slik at denne kursen blir VVT og kjøleskap. (I ny ønsket kjøkkenløsning passer det å sette kjøleskap der komfyren står i dag.)
3) Legge nye kurser på hhv 25A og 16A til ny platetopp og ovn
4) Ny kurs 10/13/16A til kjøkkenbenk, benkelys og oppvaskmaskin.
5) Koble ventilator på enten kurs for ovn eller kjøleskap/VVT

Er dette realistisk å få godkjent?
Kan det komme pålegg om å endre jordet og ujordet på de gamle kursene?

De endelige kursene blir da:
1) Hovedsikring. 2x50A
2) Kjøleskap og VVT, 16A (2300W)
3) Bad og soverom, 10A (1660W)
4) Vaskerom og soverom, 10A (2860W)
5) Kjøkken (taklys og stikk langs gulv), stue, garasje 10A (1530W)
6) Platetopp, 25A (??W)
7) Ovn, 16A (??W)
Cool Kjøkkenbenk og oppvaskmaskin, 10/13/16A (2200W)   #1
 947     Nordpolen     0
Her jeg bor så er det 2x60 inntak, fordelt på sokkelleilighet og hovedhus, helt vanlig enebolig.
Felles bereder på 3 kw, oppvaskmaskin og vaskemaskin i begge boenheter, tørketrommel i den ene. fungerer helt fint, men burde oppgradere til 3 fas
   #2
 163     2
At det blandes ujordet og jordet stikk på samme kurs er lov, og ikke unormalt på gamle anlegg. Det viktigste er at det ikke er blandet ujordet og jordet stikk i samme rom.

Hvis kostnader er et vektpunkt her kan man jo ta ting etappevis. Feks bytte sikringsskap i første omgang. Et nytt boligskap med 4 kurser (+ hovedsikring og eventuelt overspenningsvern) koster ikke all verden. Vet du om du har inntakssikringer/vikingboks der inntaket kommer inn (loft?)
  (trådstarter)
   #3
 189     0
Det er en boks rett på innsiden av inntak, ja. Den ser ut til å inneholde sikringer. Størrelse ukjent.
Nytt skap hadde jeg ikke i tankene. Ser ikke at det skal være noe poeng. Må da la seg gjøre å sette nye sikringer i eksisterende skap?
Viktigste for meg er kjøkkenet. Bytte til automatsikringer er mest at jeg synes det like greit kan gjøres når det først pågår arbeider i sikringskapet. Jeg har stått og sett på elektriker gjøre dette før, og når han først var igang, tok det ikke mange minuttene ekstra å bytte en sikring til.

Jeg ser ikke at husets strømforbruk kommer til å øke vesentlig av dette. Man kommer riktignok til å varme opp en kjele raskere, men så blir man også fortere ferdig med den, slik at man ikke blir stående med flere plater på full guffe og vente på at det skal bli varme. Den første er gjerne varm og skrudd ned før den neste settes på. Så i praksis tror jeg ikke 50A blir for lite. Men elektrikere har sine måter å beregne samtidig bruk av strøm, som god kan resultere i at mine ønsker om flere kurser gjør at elektriker sier nei til at det kan gjøres slik. Det finnes bare et elektrikerfirma i nærheten, og andre i bygda sier dette selskapet er vanskelige å ha med å gjøre. Det er flere mil til nærmeste konkurrent, så dette selskapet vet prøver nok å skaffe seg selv ekstra arbeid.
TBL
   #4
 175     Lørenskog     0
Argumenter for å oppgradere til jordfeilautomat er gjerne sikkerhet. Både for personer og bygning. Jordfeil kan være farlig og i beste fall ubehagelig.

Å få med de andre eiere på en slik oppgradering bør være gjennomførbart.
   #5
 163     0
Du kan også montere nye sikringer i det gamle skapet, ja. Ut i fra det du beskriver av belastninger høres det ut for meg at 50A inntak er tilstrekkelig, men det er anbefalt å bytte ut/fjerne denne inntaksboksen, da disse bruker å være et svakt punkt.
   #6
 77     Skien     1
Ut fra det du skriver ville jeg ikke anbefale deg å hverken å oppgradere kjøkken eller det elektriske på nåværende tidspunkt. Du skriver at "resten av familien" ønsker å beholde ting som de er, leser jeg det slik at det er flere eiere på eiendommen. Det å foreta seg slike oppgraderinger på nåværende tidspunkt vil kunne føre til en konflikt hvis det ikke er skikkelig regulert mellom eierene av eiendommen. Enten i umiddelbar fremtid, eller en gang fremover i tid når ting skal på nytt deles.

Siden dere er flere eiere ville jeg, som du sikkert får inntrykk av, få ting avtalt og avklart før arbeidene starter opp selv om dere er slekt og i dag er på god talefot. Jeg ville med de andre eierene gått igjennom hva haster virkelig (f.eks. lekk tak, dårlig kledning, slitt maling), hva må tas de neste 5-7 årene og hva må gjøres på lang sikt/ eventuelt hva fungerer godt i dag. Først når det er gjort ville jeg ha hatt en dialog rundt standard man skal legge seg på, valg av løsninger og kanskje bevissthet for den enkelte eier hva deres mål med eierskapet er over tid. Lekker taket vil det måtte være nødvendig å oppgradere dette hvis målet med eierskapet er å ha en fritidseiendom som man skal benytte seg av de neste 20- 30 årene.

Når alt dette er gjennomgått, skrevet ned, man har avklart forventninger osv., ville jeg dernest gått igjennom hvordan dette skal finansieres av eierene. Hvis du påtar deg å bære en større del av kostnadene, mener jeg det da på forhånd burde avtales hvilke konsekvenser dette har for eierforholdene i fremtiden slik at man unngår uenighet. F.eks. hvis du betaler for at man skal få et modernisert kjøkken, fordi de andre eierene ønsker å fortsatt ha nåværende, skal dette da anses som en gave, en oppgradering som gjør at du får noe større eierandel, eller er det lån til de andre medeierne. Muligheter er mange, og det er også løsningene.

Uten at jeg er fagperson vil jeg fra egen erfaring hevde at 50 amper hovedsikring/ ov- sikring burde være nok for en fritidseiendom hvis det er dette dere har i dag. Men en telefon til netteier kan kanskje gi dere et hint om det er mulig å oppgradere til noe større. Bare husk å sjekk ut om endring av sikringsstørrelse vil påvirke det du betaler til netteier i dag.

Det å skifte fra UZ sikring til jordfeilautomat vil føre til at sikringen kan gå tidligere enn det de gjør i dag, så jeg ville ha hatt flere kurser enn de 7 du foreslår. Når det gjelder diskusjonen om jordet/ ujordet stikkontakt kan det være som i dag innenfor visse rammer så lenge det regnes som en oppgradering. Men jeg ville endret alle til jordet, det er ikke store merkostnadene rundt det når du først har startet med en slik omfattende oppgradering.

Forslag til kurser fra meg, utover hovedsikring blir da:

Kjøkken:
Steketopp 25 A, husk også at du mest sannsynlig må innstalere komfyrvakt
Stekeovn 15/16 A
Kjøleskap, oppvaskmaskin og "alt det andre" burde få plass på en 15/16 A kurs siden det er fritidsbolig. Eventuelt at du legger opp til to 15/16A kurs til dette.

Vaskerom:
Vaskemaskin 15/16A
Tørketrommel 15/16A
(Vask og tørk risikovurderes vel i dag til å ha hver sin kurs, og det er også fremtidsrettet etter min mening. Men kan sikkert risikovurderes av installatør å ha på felles kurs siden det er fritidseiendom. Eget opplegg til tørke ville jeg uansett ha lagt opp til).

Garasje/ utelys/ stikkontakt ute
Egen 15/16A kurs til dette burde holde?

Stue/ soverom:

1-2 15/16 A kurser

Oppvarming/ VVT
VVT 15/16 amp kurs, denne ville jeg hatt på egen kurs. Ville vurdert bytte av tank hvis du uansett skal lage nytt opplegg, denne må da mest sannsynligvis kobles fast hvis den er over 2kw.

Ville vurdert egen kurs til oppvarming/ panelovner hvis dere pleier å slå av strømmen via sikringer, da kan denne kursen stå på og bli regulert via "ring hytta varm" løsning.

Merk at pris for jordfeilautomat er det samme om det er 10 eller 15/16 amp. Så langt det er mulig vil jeg anbefale deg å benytte 15/16amp fremfor 10amp. Men dette må selvsagt elektriker ta en helhetsvurdering på.   #7
 20 738     Akershus     0
Å endre fra ujordet til jordet stko kan bli omfattende dersom det er åpent anlegg. I enkelte eldre anlegg er jord i PR kabel kuttet i alle stikkontakter. Da må det meste av kabel byttes.
VVB er nå begrenset til 1,5 kW for bruk på stko, ikke 2kW.
Signatur

TSt
   #8
 8 786     0
Er det ikke for mange stikk så er metoden jeg anbefaler å legge inn en ny dobbelt kontakt. Da flyttes den eksisterende litt inn å kabel og har en ny kabel imellom. Da får en tak i jord lederen. Men hvis vegen er malt og tapetsert 20 ganger mens kabel har vært der så er det ikke så lett. Men avhenger hvordan det er gjort i sikringsskapet. Alternativt kan en forsøke å finne noen med flere uttak som er bredere slik at en får tak i jord leder.
   #9
 20 738     Akershus     0
Et annet problem med endringer kan være gammel kulokabling. Dett er kabler som i alle fall var i bruk på midten av 50-tallet. Fungerer fortsatt, men kan ikke røres, isolasjonen er bare kjeks.

Kulo er gjerne rund med synlig metallkappe ytterst. Festet med en tynn aluminiumklips formet som et belte som tres gjennom ei løkke, bøyes tilbake og klippes. 
Signatur
  (trådstarter)
   #10
 189     0
Å endre fra ujordet til jordet stko kan bli omfattende dersom det er åpent anlegg. I enkelte eldre anlegg er jord i PR kabel kuttet i alle stikkontakter. Da må det meste av kabel byttes.
VVB er nå begrenset til 1,5 kW for bruk på stko, ikke 2kW.


Det er som du beskriver - jord er kuttet, i hvertfall på de to stikkene jeg tok av deksel på - det siste på kjøkken hadde jordledning både inn og ut, det første i stua hadde ingen synlig jordleder - antagelig klippet der ledningen fra kjøkkenet kommer inn i kontakta, og ingen jordleder i kabelen som går videre. Kabelen fra første stikk i stue til de neste stikkene i stue er vesentlig tynnere utvendig. Antagelig ved at det er en leder mindre i dem. Det er åpent anlegg.

Blir man pålagt å bytte VVT fra 2kw til 1,5kW ved bytte av sikring til automat?

Kjøkkenet og sikringskapet ligger vegg i vegg. Det er derfor ganske enkelt å legge nye kurser til kjøkkenet. Kurs til oppvaskmaskin og kjøkkenbenk blir vel totalt 2 løpemeter kabel. Alle andre steder er mer omfattende arbeid. Kjøleskap kommer på andre siden av rommet og krever derfor mye mer kabling. Men hvis man kan benytte den eksisterende kabelen til komfyr, bare bytte til vanlig stikk, ligger jo kabel klar.

Jeg prøver nå å få oversikt over hva det jeg ønsker meg utført vil innebære. Hvis det innebærer å måtte bytte kabler ellers i huset, blir det for mye. Hvis det holder med akkurat det jeg har skissert over, blir arbeidsmengden ganske begrenset og jeg kan antagelig få med meg de andre på å gjøre dette, antagelig ved at jeg tar arbeidskostnader/egeninnsats, mens materialkostnader deles.

Med tanke på jordet og ujordet på samme kurs - hvordan arter det seg når det er åpen kjøkkenløsning med jordet på kjøkken og ujordet på stue?