#21
 1 568     Norge     0
Jeg tipper det er selve sikringen. Reklamer til elektrofirmaet som står ansvarlig.

TSt
   #22
 6 570     1
En må prøve det som er pluggbar last på en annen kurs først som flere har forsøkt å skrive og få sjekket om det er overlast eller jordfeil. Det er mange andre årsaker som kan oppstå også. Hvis elektriker selv skal drive feilsøkning på feil som kommer en gang i mellom uten å ha noe å gå ut i fra kan det bli dyrt.
   #23
 1 568     Norge     0
Han har gjort feilsøking. Og at lyset flimrer, og at han ikke får resatt sikringen tyder nettopp på at den er gåen. Kan være kontaktmotstand inne i sikringen som utvikler varme selv ved lav last.
Sjelden at jordfeil kommer og går.
   #25
 18 992     Akershus     0
Dersom det finnes flere kurser med samme sikringsverdi, kan en kanskje kaste om på utgangene slik at problemkursen mates fra en annen sikring?
Signatur